Samer i nesten alle fjorder i Nordland

I Nordland bor det mange flere etterkommere av samer enn de fleste vet om.

Boka "Nordlands kulturelle mangfold"

Boka 'Nordlands kulturelle mangfold' ble lansert 6. februar.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Professor Bjørg Evjen fra Universitetet i Tromsø er én av syv forfattere i en ny bok som er lansert. Boka heter "Nordlands kulturelle mangfold", og den ble lansert 6. februar på Drag i Tysfjord. Evjen er én av to redaktører i den nye boka.

Hennes forskning viser at det bodde samer i nesten alle fjorder i Nordland, og at 20 prosent av innbyggerne i Vesterålen er samer.

Sørfold et stort tyngdepunkt

– I nesten alle fjorder var det en gammel samisk befolkning. Jeg har også regnet ut prosentandelen og den varierer veldig fra område til område. Hvis vi snakker om nordre Nordland og den sjøsamiske befolkningen, så er Sørfold et stort tyngdepunkt.

Evjen sier at det selvsagt også er tyngdepunkter i Tysfjord, Ballangen og Skånland/Evenes-området.

– Det er ikke uventet, men hvis du går sørover til Sørfold-området og nedover i Salten, så er det ikke så godt kjent, blant den allmenne befolkningen ihvertfall.

I Folda, rundt det som i dag er Straumen, var 38 prosent av befolkninga i 1900 av ikke-norsk opprinnelse.

– De kunne være blandet, altså både finn, lapp og i veldig liten grad kven og norsk. Eller de kunne være registrert bare som finn eller lapp.

Få i samemanntallet

Professor Bjørg Evjen

Professor Bjørg Evjen fra Universitetet i Tromsø er én av syv forfattere i den nye boka.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Evjen har fulgt én slekt spesielt, og hun har funnet ut at av hundre etterkommere av ei samisk oldemor, er det bare to stykker som i dag står i samemanntallet. 

– Det er bare én slekt, men jeg vil tro at den ikke er så veldig spesiell.

Hun tror at det er et stort potensiale der.

– Hvis bare folk får øynene opp, så ser de slektsfortida, som hører til den samiske kulturen.

Evjen tror at det sikkert er veldig mange som ikke vet at de har samiske aner.

– Det vil jeg tro og jeg vil også tro at mange har som en fortelling i historien at bestemor var finn eller at bestefar var finn. Man går ikke lenger enn til det.