Samekonvensjonen forkastes ikke

De nordiske landene forkaster ikke samekonvensjonen, men det vil ta tid å tilpasse den til de nasjonale lovverkene.

Tuija Brax

Finlands justisminister Tuija Brax og sametingspresidenten i Finland, Klemetti Näkkäläjärvi.

Foto: Johannes E. Kalvemo / NRK

Finland avslutter ikke arbeidet med samekonvensjonen. Finland og Sverige skal heller avklare de samiske rettighetene nasjonalt. Først da blir det progresjon i arbeidet.

Må avklare nasjonalt

Fremtiden til Nordisk samekonvensjon er fortsatt åpen, ingen har forkastet arbeidet med den.

Finland og Sverige vil først avklare egne juridiske spørsmål som hindrer en ratifisering av samekonvensjonen.

Finlands justisminister Tuija Brax sier at saken må vente.

– Både Finland og Sverige skal tilrettelegge for at konvensjonen kan ratifiseres. Det vil ta tid.

Avviser rykter

Konvensjonen var temaet under det nordiske minister- og sametingspresidentmøtet i Helsinki. Møtet vedtok at arbeidet skal fortsette i den norske formannskapsperioden.

Det har gått rykter om at Finaland skal trekke seg fra arbeidet, men den finske justisministeren avviser dette.

– Det er trist at slike rykter går, men Finland tar konvensjonen på alvor, og det holder, sier Brax.

Konvensjonen mellom Norge, Sverige og Finland skal styrke de samiske rettighetene. Arbeidet har stoppet opp fordi lovverkene i Finland og Sverige hindrer en ratifisering.

Glad

Lederen i Norske Samers Riksforbund og leder i Sametingets største opposisjonsgruppe Aili Keskitalo gleder seg over vedtaket på møtet i Helsinki.

– Jeg er veldig glad. Det er bare et lite skritt, men det er et skritt i riktig retning. Så lenge prosessen går i riktig retning, er det håp om at samekonvensjonen blir en realitet.

– Hva betyr det?

– Nasjonalstatene forplikter seg til å fortsette med forberedelsene i dette arbeidet, og de kan ikke legge konvensjonsutkastet til side og glemme det