Mindre rovdyr og mer bysamer

Sametingsrepresentant Lene Hansen mener at samepolitikken må fokusere mer på bysamer.

Lene Hansen og bysamer
Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Hansen representerer Norske Samers Riksforbund(NSR) på Sametinget, og hun mener at tiden er moden for å rette fokus på bysamenes muligheter til å utvikle sin kulturelle identitet.

Rovdyr og sjark

Sjarken på land
Foto: Piera Balto / NRK

–Hittil har mye av samepolitikken dreid seg om primærnæringer og tradisjonelle bosettinger i små samiske grender, men flere og flere flytter til byene og fjerner seg fra de tradisjonelle levemåtene, sier Lene Hansen.

Hun ber nå Sametinget om å utarbeide en bypolitisk redegjørelse. I redegjørelsen forventer hun at bysamenes krav om å få leve under forhold der deres samiske bakgrunn blir vektlagt.

Fraflytting

–Det er spesielt fra de sjøsamiske bosettingene at fraflyttingen er størst og da må også samepolitikken ta hensyn til dette, sier Hansen.

HØR: Lene Hansen