Hopp til innhold

Mindre rovdyr og mer bysamer

Sametingsrepresentant Lene Hansen mener at samepolitikken må fokusere mer på bysamer.

Lene Hansen og bysamer
Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Hansen representerer Norske Samers Riksforbund(NSR) på Sametinget, og hun mener at tiden er moden for å rette fokus på bysamenes muligheter til å utvikle sin kulturelle identitet.

Rovdyr og sjark

Sjarken på land
Foto: Piera Balto / NRK

–Hittil har mye av samepolitikken dreid seg om primærnæringer og tradisjonelle bosettinger i små samiske grender, men flere og flere flytter til byene og fjerner seg fra de tradisjonelle levemåtene, sier Lene Hansen.

Hun ber nå Sametinget om å utarbeide en bypolitisk redegjørelse. I redegjørelsen forventer hun at bysamenes krav om å få leve under forhold der deres samiske bakgrunn blir vektlagt.

Fraflytting

–Det er spesielt fra de sjøsamiske bosettingene at fraflyttingen er størst og da må også samepolitikken ta hensyn til dette, sier Hansen.

HØR: Lene Hansen

Korte nyheter

 • Unnit áitagat pride vuostá

  Les på norsk:

  Politiija sihkarvuođabálvalus ain registrere áitagiid pride vuostá, muhto lohku lea unnit go diibmá. Dan muitalit Aftenposten:ii.

  – Leat registrerejuvvon kroava áitagat, leat dego terroráitagat, nu go terrorfallemat, muitala politiija sihkarvuođabálvalusa seniorráđđeaddi Eirik Veum.

  Muhto lohku njiedjá. Veum muitala ahte sis lea dakkár ipmárdus ahte pride áittalohku lea unnit go diibmá.

  Oslo politiijat leat ovtta oaivilis dasa.

  - Dán rádjái eai leat Oslo politiijat ožžon čielga, duođalaš áitagiid, dadjá doaibmi bálvalusaid jođiheaddji Martin Strand.

  Pride Ålesund
  Foto: Remi Sagen / NRK
 • Færre trusler mot pride enn i fjor

  PST sier til Aftenposten at de fortsatt registrerer trusler mot pride, men antallet er mindre enn i fjor.

  – Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, forteller seniorrådgiver Eirik Veum i PST til avisen.

  Men antallet går nedover. Veum opplyser at PSTs inntrykk er at antallet pride-trusler er noe mindre enn i fjor.

  Noe også Oslo-politiet er enig i.

  – Per nå har ikke politiet i Oslo mottatt konkrete, alvorlige trusler, sier Martin Strand som er lederen for felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. (NTB)

  Pride-paraden i Oslo 2018.
  Foto: NTB
 • Utslipp og forbruk fra fossilt brensel rekordhøyt i 2023

  Selv om fossilt brensel utgjorde litt mindre av verdens energimiks i fjor, ble forbruket rekordhøyt. Det ble også utslippene fra energiforbruk, viser rapport fra Statistical Review of World Energy.

  Rapporten viser at den fossile andelen i energimiksen utvikler seg ulikt i ulike regioner. I Europa falt den fossile andelen til under 70 prosent for første gang siden den industrielle revolusjon.