Hopp til innhold

Sámediggi doarju Finnmárkku spábbačiekčanbiirre barggu vealaheami ja rasismma vuostá  

Sámediggi juolluda 400.000 kruvnna doarjjan Finnmárkku spábbačiekčanbiirre prošektii MII-MET-VI.

Prošeavtta ulbmil lea eastadit vealaheami ja rasismma spábbačiekčama bokte deaivvadanbáikin. Jurdda lea spábbačiekčama bokte hukset lagat oktavuođaid olbmuid ja servodagaid gaskkas Finnmárkkus.

Doarjja juolluduvvo Sámedikki regionálaovddidanprošeavttaid doarjjaortnegis.

– Mii iluin doarjut MII-MET-VI. Sámediggi jáhkká ahte prošeakta sáhttá čájehit mo boahtteáiggis sáhttá bargat rasismma ja vealaheami eastademiin. Lea hirbmat buorre ahte aktevra nu go Finnmárkku spábbačiekčanbiire váldá hástalusa duođalažžan ja searvá dehálaš eastadanbargui, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka (NSR).

Imaštalat go maid MII-MET-VI mearkkaša?
Dat leat dat vuosttaš sánit prošeavtta čuorvvassániin – davvisámegillii, kvenagillii ja dárogillii:

Mii leat seamma joavkkus!

Met olema samassa laakissa!

Vi er på samme lag!

I den første cuprunden mellom Alta IF og Kirkenes IF ble MII-MET-VI-prosjektet markert før kampstart.
Foto: Anders Abrahamsen / Finnmark Fotballkrets

Korte nyheter

 • Må la simlene kalve i inngjerdinger på grunn av rovdyr

  De seneste årene har Siman Issát Marainen fra Saarivuoma sameby i Sverige latt simlene sine kalve i inngjerdinger.

  – Det er ikke mulig å la dem kalve i fjellet, kalvene blir spist opp, sier Marainen.

  Samebyen har sett at det lønner seg å la kalvingen skje i inngjerdinger. Kun 20-25 prosent av kalvene som kalves i fjellet overlever fra kalvmerkningen til skillingen på vinteren.

  Marainen mener flere kalver overlever dersom de fødes i inngjerdinger.

  – Her rekker de å vokse og bli større og sterkere før vi slipper ut dem i begynnelsen av juni, noe som gjør at de klarer seg bedre.

  Både bjørn og ørn er en stor trussel mot kalvene på våren.

  Marainen synes det er synd at den tradisjonelle reindriften ikke kan utøves, i tillegg er det dyrt å mate reinene med for.

  Landsbygdminister Peter Kullgren skriver til SVT at han forstår frustrasjonen til reindriftsutøverne. Den svenske regjeringen har i budsjettet for 2024 satt opp erstatningssummen for rovdyrskader med 10 millioner kroner, men Marainen forventer mer.

  Rein som befinner seg innenfor et gjerde.
  Foto: SVT
 • Lyn-rekord

  Det er registrert rekordmange lynnedslag i Norge det siste døgnet.

  Det siste døgnet er det registrert mellom 30.000 og 34.000 lynobservasjoner.

  – Det er spesielt på Østlandet, men også Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, ja helt opp i Lofoten har vi registrert lynnedslag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

 • Martin Løvø orre rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta

  Njoktjen Hilde Knutsen jeahta edtja rektovrine Röörosen jåarhkeskuvlesne orrijidh. Daelie Arbeidets Rett tjaala Martin Løvø orre Rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta. Dïhte barkoste goh byjjenimmieåejvie Os:en tjïeltesne båata, jïh mïetskesne edtja sov orre barkosne aelkedh.