Hopp til innhold

Seks Ap-topper møtte aldri opp

Alle var innkalt til møte i et av Sametingets tyngst komitéer, men ingen av Ap-toppene møtte. Sametingspresidenten lar være å svare på spørsmålet om fraværet er skammelig.

Willy Ørnebakk

Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk og fem andre Ap-politikere deltok ikke på møtet i dag.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Roger Pedersen (NSR) som er leder av plan- og finanskomitéen, sier alle medlemmene har møteplikt og at dette er hjemlet i regelverket som Sametinget har vedtatt.

Roger Pedersen

Roger Pedersen er leder av plan- og finanskomitéen.

Foto: NSR

– Dette er veldig uheldig for Sametingets omdømme og kan også medføre til at saker som skal til plenum, ikke blir behandlet, sier Pedersen til NRK Sámi Radio.

Sametingets plan- og finanskomité har alltid telefonmøter i forkant av komité- og plenumsmøtene.

På disse møtene blir opposisjonen og posisjonen enige om hvem som velges til saksordførere og hvem som er ansvarlige for å uttale seg om sakene som skal behandles i plenum. 

– Uforståelig

I dag hadde plan- og finanskomiteen telefonmøte, blant annet for å velge saksordfører for Sametingets årsmelding 2007 og handlingsplan for 2008.

Egil Olli

President Olli

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet har seks medlemmer i komitéen som betraktes som den viktigste komiteen i Sametinget, men på møtet idag deltok altså ingen fra partiet.

– Dette er helt uforståelig. Dette kan vi ikke være kjent med og dette skal aldri mer gjenta seg, sier en tydelig irritert president Egil Olli.

Han lar være å svare på om dette er skammelig for partiet sitt som har makta i Sametinget.

Olli sier han ikke vet grunnen til det kollektive fraværet fra Ap-representantene, men vil undersøke dette.

Viktig komité

Plan- og finanskomitéen har ansvaret for budsjetter, støtteordninger og saker som omhandler samiske rettigheter.

Arbeiderpartiets seks medlemmer i komiteen er:

  • Willy Ørnebakk
  • Egil Olli
  • Hilde Anita Nyvoll
  • Sten Jønsson
  • Magnhild Mathisen
  • Wiebke Synnøve Slåtsveen

Bare rådsmedlem Nyvoll og presidenten hadde meldt forfall til møtet.

Korte nyheter