Hopp til innhold

Seks Ap-topper møtte aldri opp

Alle var innkalt til møte i et av Sametingets tyngst komitéer, men ingen av Ap-toppene møtte. Sametingspresidenten lar være å svare på spørsmålet om fraværet er skammelig.

Willy Ørnebakk

Aps parlamentariske leder Willy Ørnebakk og fem andre Ap-politikere deltok ikke på møtet i dag.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Roger Pedersen (NSR) som er leder av plan- og finanskomitéen, sier alle medlemmene har møteplikt og at dette er hjemlet i regelverket som Sametinget har vedtatt.

Roger Pedersen

Roger Pedersen er leder av plan- og finanskomitéen.

Foto: NSR

– Dette er veldig uheldig for Sametingets omdømme og kan også medføre til at saker som skal til plenum, ikke blir behandlet, sier Pedersen til NRK Sámi Radio.

Sametingets plan- og finanskomité har alltid telefonmøter i forkant av komité- og plenumsmøtene.

På disse møtene blir opposisjonen og posisjonen enige om hvem som velges til saksordførere og hvem som er ansvarlige for å uttale seg om sakene som skal behandles i plenum. 

– Uforståelig

I dag hadde plan- og finanskomiteen telefonmøte, blant annet for å velge saksordfører for Sametingets årsmelding 2007 og handlingsplan for 2008.

Egil Olli

President Olli

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet har seks medlemmer i komitéen som betraktes som den viktigste komiteen i Sametinget, men på møtet idag deltok altså ingen fra partiet.

– Dette er helt uforståelig. Dette kan vi ikke være kjent med og dette skal aldri mer gjenta seg, sier en tydelig irritert president Egil Olli.

Han lar være å svare på om dette er skammelig for partiet sitt som har makta i Sametinget.

Olli sier han ikke vet grunnen til det kollektive fraværet fra Ap-representantene, men vil undersøke dette.

Viktig komité

Plan- og finanskomitéen har ansvaret for budsjetter, støtteordninger og saker som omhandler samiske rettigheter.

Arbeiderpartiets seks medlemmer i komiteen er:

 • Willy Ørnebakk
 • Egil Olli
 • Hilde Anita Nyvoll
 • Sten Jønsson
 • Magnhild Mathisen
 • Wiebke Synnøve Slåtsveen

Bare rådsmedlem Nyvoll og presidenten hadde meldt forfall til møtet.

Korte nyheter

 • Sámediggi addá válddi váidit stáhta

  Les på norsk.

  Eanetlohku Sámedikkis addá válddi sámediggeráđđái váidit stáhta Muolkkuid elektrifiserema dihte.

  Nordkalottfolket ja Bargiidbellodat (Bb), jienastedje vuostá dasa ahte Sámediggi galgá sáhttit váidit stáhta.

  – Lea áibbas boastut go našuvnnalaš álbmotválljejuvvon orgána vuolggaha diggeášši iežas vuostá juoga láhkai, lohká Bb parlamentáralaš jođiheaddji Sámedikkis, Ronny Wilhelmsen.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka celkkii miessemánus ahte Muolkkut-mearrádus ii leat gustovaš, ja danin árvvoštallá cegget ášši stáhta vuostá.

  – Lea stuorra ášši mii buvttiha midjiide hui ollu hástalusaid areáladuohtademiid dáfus. Dat mielddisbuktá maiddái ollu eahpesihkarvuođa. Ii leat eará vuohki bissehit ášši, dajai Muotka dalle.

  Silje Karine Muotka har Sametinget bak seg

  Sametingspresidenten får fullmakt til å saksøke staten

  Sametinget mener regjeringa har brutt loven i Melkøya-saken. Nå kan de saksøke staten for første gang.

 • Ville avvise saken om Melkøya-søksmål

  15 av 36 representanter stemte for å avvise saken om Melkøya-søksmål mot staten på Sametinget i dag.

  Dermed ble det et flertall for at plenum skal behandle og debattere om Sametingsrådet skal få fullmakt for å vurdere søksmål mot staten i Melkøya-saken.

  Nordkalottfolket foreslo å avvise saken og fikk støtte fra representanter fra Arbeiderpartiet.

  – Nordkalottfolket er i mot elektrifisering av Melkøya. Men vi lever godt med å være politisk uenig med Regjeringen. For oss er det totalt uaktult å gå til sak for å få stoppet Regjeringens politiske visjoner og ambisjoner, sa Vibeke Larsen (Nkf).

  Samtidig understreker Larsen at Sametingsrådet ikke trenger fullmakt fra plenum til å vurdere søksmål mot staten. Rådet kan saksforberede en sak til plenum hvor den juridiske vurderingen inngår, og da be om fullmakt fra plenum.

  – Vi kan ikke se at det nå er sannsynliggjort brudd på lover som gir grunnlag for rettslig skritt mot regjeringen, sier Larsen.

  Ronny Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet støtter Nordkalottfolket i at Sametingsrådet fritt kan vurdere om det er grunnlag for å gå til søksmål mot staten, så komme tilbake til plenum med det grunnlaget.

  NSRs parlamentarisk leder, Beaska Niillas, understreker fra talerstolen at søksmålet er grunnlagt på lovbrudd og ikke uenighet i politiske ambisjoner:

  – Her det snakk om lovbrudd og saksbehandlingsfeil. Det er på det grunnlaget Sametinget skal vurdere søksmål, sa Beaska Niillas og ber partiene om å støtte forslaget om å vurdere søksmål mot staten.

  – Det er lovbrudd at Sametinget ikke ble konsultert, som staten har plikt til etter Sameloven. I tillegg er det lovbrudd på grunnlag av petroleumsloven og plan- og bygningsloven.

  Vibeke Larsen på talerstolen i plenumssalen på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Bymuseet i Bodø åpnes som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024 med samisk kultur og kunst i fokus

  Onsdag 19. juni åpner Bymuseet i Bodø igjen etter en omfattende renoveringsprosess, og da i ny drakt som Bådåddjo/Buvvda Musiedja 2024. Konseptet lanseres i samarbeid med Árran julevsáme guovdásj spesielt for kulturhovedstadsåret.

  Utstillingene du kan oppleve fra og med åpningsdagen er «Å gi den rette form» av over 50 ulike samiske utøvere fra hele Sámeednam (Norge, Sverige, Finland og Russland), som presenterer ulike teknikker, «Håndverksbiennalen 2024» av et utvalg av håndverkere utvalgt av juryen fra Norges Husflidslag og «Bååstede - en tilbakeføring av pitesamiske gjenstander», som er gjenstander knyttet til duodje/håndverkstradisjon og kystsamisk tilpasning og er tilbakeført fra Norsk Folkemuseum til Árran. Utstillingen viser gjenstander med tilknytning til det pitesamiske området i Salten.

  I tillegg åpnet «Girjegumpi» (fra samisk girji, som betyr bok og gumpi, som betyr mobil liten bygning) utenfor museet i vår, av kunstneren Joar Nango og partnere.

  Utstillinger som åpner utover høsten er «Sápmi Triennale», «Skakke Folkedrakter», «Brudekroner og sølvkrager fra Sápmi», «RUOKTOT - Tilbakeføring av samiske trommer» og «Sammenhenger (context)».

  Nordlandsmuseet
  Foto: Øystein Nygård