Hopp til innhold

Saia Stuenga girji evttohuvvon ovtta Davviriikkaid ráđi bálkkašumiide

Les på norsk.

Saia Stuenga nuoraidromána «Hamburgerprinseassa – Eallá dušše oktii», mii almmuhuvvui 2023:s lea evttohuvvon Davviriikkaid ráđi mánáid- ja nuoraidgirjjálašvuođa bálkkašupmái.

Dan čállá Davviriikkaid ráđđi preassadieđáhusas.

Máŋga dán jagi evttohuvvon girjjiin fátmmastit gažaldagaid eallima ja jápmima birra, ja okta fáddá lea olbmo ja luonddu gaskavuohta, čállá ráđđi preassadieđáhusas.

Vuoiti almmuhuvvo golggotmánu 22. beaivvi.

Saia Stuenga ođđa girji: Hamburgerprinseassa - Eallá dušše oktii
Foto: Davvi girji

Korte nyheter

 • Sametinget holder plenum i Stockholm

  27.-31. mai holder Sametinget i Sverige plenum i Förstakammarsalen i Riksdagshuset i Stockholm.

  Plenum starter tirsdag morgen og fortsetter hele uken. Allmenheten kan følge møtet på tilskuertribunene.

  På tirsdag morgon åpnes plenum med tale av Riksdagens talsmann Andreas Norlén og Sametingets talsmann Daniel Lyngdorf Vinka.

  Onsdagen er fullspekket med et seminar om blant annet samisk selvbestemmelse.

  I løpet av uken i Stockholm vil Sametingets ledere ha møte med relevante riksdagsmedlemmer.

  Loga sámegillii

  Sveriges Riksdag
  Foto: ntb
 • Sámediggi doalla dievasčoahkkima Stockholmmas

  Miessemánu 27.-31. beivviid doallá Ruoŧa Sámediggi dievasčoahkkima Stockholmmas Riikkabeaiviesu Förstekammarsáles.

  Dievasčoahkkin álgá maŋŋebárgga iđđediis ja bistá olles vahku. Álbmot lea bures boahtin čuovvut čoahkkima.

  Maŋŋebárgga dievasčoahkkima rahpaba Riikkabeivviid sáhkaolmmoš Andreas Norlén ja Sámedikki sáhkaolmmoš Daniel Lyngdorf Vinka.

  Gaskavahku lea seminára. Fáttát leat sámi earret eará iešmearrideapmi.

  Dán vahkus galget maid Sámedikki áirasiin leat čoahkkimat relevánta riikkabeaiáirasiin.

  Les på norsk

  Sametinget i Sverige
  Foto: Ođđasat / SVT
 • Lanserte ny digital løsning for reindrifta

  Den 22. mai lanserte Landbruksdirektoratet Reindig, som er en ny digital løsning for reindriften. Den skal gjøre prosessen å sende inn søknad om tilskudd og den årlige meldingen om reindrift lettere, både for reineiere og for reindriftsforvaltingen.

  Direktør for Landbruksdirektoratets reindriftsavdeling Widar Skogan forteller at de de siste to årene har jobbet hardt med å lage et nytt system som gjør at reindriftsutøveren kan søke om tilskudd og levere melding om reindrift på mobiltelefonen.

  Han forteller at det faktisk er slik at dersom man leverer melding om reindrift, og så leverer søknad om tilskudd, og det er ingen feil i de dokumentene som leveres inn, kan man faktisk i løpet av ei uke få utbetalt tilskudd.

  En som har tatt i bruk Reindig for årets melding om reindrift, er Johan Ivvár Gaup. Han forteller at han er svært fornøyd med løsningen.

  – Han regner med at det tok han rundt 10 minutter å fylle ut meldinga, og trekker mobilløsningen fram som et stort pluss.

  Han har ikke fått innvilga tilskuddet sitt enda, men hører at noen allerede har fått den utbetalt før søknadsfristen er over.

  – Det har neppe skjedd før at reindriftssamer får tilskudd så tidlig, så dette ser i hvert fall ut til å fungere veldig bra.

  Den nye løsningen innebærer at slakterier rapporterer inn hvor mye hver enkelt reineier har solgt til dem. Hvert år skal leder av en siidaandel gi melding om reindrift til Statsforvalteren. Meldingen skal inneholde opplysninger om tilganger og avganger av rein, hvem som er medlem i siidaandelen, og hvor mange rein hver eier.

  Meldingen danner grunnlaget for behandlingen av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag, og for rovvilterstatningen.