Hopp til innhold

Rystet over Fylkesmannen

Sametingsrepresentant er rystet over at Fylkesmannen i Nordland fortsatt ikke har klart å gi klarsignal for bygging av reingjerdet over Saltfjellet.

Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR)
Foto: Pressebilder NSR

Hoderystende

Sametingsrepresentant Miriam Paulsen (NSR) fra Vesthavet valgkrets er hoderystende til at Fylkesmannen ennå ikke har gitt klarsignal til å bygge et gjerde på begge sider av Saltfjellet for å minske reinpåkjørslene.

I går ble ti rein meid ned av toget , og så langt i vinter er rundt 50 rein togdrept.

Paulsen blir ikke mindre provosert over at dette trekker ut i tid, all den tid hun vet at det er bevilget penger til prosjektet, men at miljøvernhensyn må gå foran.

Både dyrene og næringa lider

Sametingsrepresentanten synes det er svært oppsiktsvekkende at det ikke blir gjort mer for å hindre disse gjentagende tragediene.

– Det er svært beklagelig at Fylkesmannen har måttet stoppe dette. Nå må etaten ta dette ad notam, og få dette ryddet av veien slik at bygginga av gjerdet kan komme i gang så snart som overhode mulig. Det er jo så beklagelig at dette går ut over både dyrene, og den samiske næringa. De har mistet nok. Det er jo forferdelig at det går så mye dyr tapt før Fylkesmannen tar affære. Pengene er jo bevilget. Så det er jo bare å sette i gang, sier Miriam Paulsen som også mener Sametingsrådet nå må på banen.

Tvinges fram


Miljøvernsjef Roar Høgseth hos Fylkesmannen i Nordland tror oppmerksomheta rundt reinpåkjørslene, og presset om å få gjerdet på plass, vil nærmest tvinge fram en løsning til neste vinter. Høgseth avventer svar fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som behandler klagesaken fra Norges Naturvernforbund og Norsk Ornitologisk Forening om oppsettinga av dette fem kilometer lange gjerdet på Saltfjellet.

Andre hensyn

Fylkesmiljøvernsjefen mener det må tas hensyn til andre interesser, og at man finne en plassering og utforming på gjerdet som ivaretar andre interesser også.

– Vi sa ja til søknaden om fem kilometer gjerde mellom Stødi og Sørelva, men siden det ikke var gjort noe vurdering av konsekvnesene for miljøet, måtte Jernbaneverket også foreta en vurdering av det før gjerdet kan bygges. Og det er en jobb man må gjøre uavhengig av hva slags lovverk som gjelder. For vi har en ny naturmangfoldlov som sier at slike ting skal være vurdert før man setter i verk tiltak, sier fylkesmiljøvernleder Roar Høgseth hos Fylkesmannen i Nordland.

Finner nok en løsning

Høgseth sier seg enig om fortgang i saka, og så snart DN har ferdigbehandlet den, vil fylkesmiljøvernsjefen innkalle Jernbaneverket og kommunene, sammen med Reindriftsforvaltninga, for å finne en løsning på dette. Høgseth vil også vurdere å innkalle Vegvesenet til dette møtet.

– Så store tap det har vært det siste året, så må man sette i verk tiltak, og så må man finne ut hvor man skal starte med tiltakene, og hvordan det skal gjennomføres uten at andre skal bli skadelidende, sier fylkesmiljøvernlederen.

Les også: Vil ha slutt på byråkratiet

Korte nyheter

 • Operasjon Dagsverk til Guatemala

  Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Utviklingsfondet som skal støtte urfolksungdom i Guatemala. Målet er å bekjempe sult gjennom klimatilpasning.

  Det er elever i hele Norge som har stemt fram hvilket prosjekt de mener bør få støtte, skriver OD og Utviklingsfondet i en pressemelding.

 • Ohcet Sámedikkis lassidoarjaga ođasmahttimii

  Sámegielbláđi Nuorttanaste jođiheaddjit leat gieskat deaivvadan sámediggeráđiin háleštan dihte bláđi ođasmahttináigumušaid birra.

  – Mii leat digitaliseremen bláđi buvttadeami vai sáhttit bargat seamma lávddiin main mediaásahusat muđuid barget, lohká Nuorttanaste redaktevra, Anne Randi Solbakken.

  Ii leat vuos sáhka dihto ruhtasupmis. Sii leat vuos ožžon dieđuid ortnegiid birra gos sáhttet ohcat lassiruhtadeami maid dárbbašit dása, čilge son.

  – Nuorttanaste ferte ođasmahttit teknologiija vai beassat earret eará podcasta ráhkadit ja ovdamearkka dihte báddet ja buvttadit sálmmaid, lohká Solbakken.

  Sin mihttomearri livčče maid nannet neahttasiiddu, gos olbmot besset lohkat kulturáššiid, giellaáššiid ja dovdduid ja čiekŋalat sámi áššiid birra.

  Nuorttanaste lea maid álgán girjjálašvuođa árvvoštallamiin. Sii árvvoštallet sihke mánáid-, nuoraid ja rávisolbmuid girjjiid, muitala Solbakken.

  Anne Randi Solbakken
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Erke lea ohcan gielddadirektevravirggi

  Guđas dáhtošedje bargat gielddadirektevran Deanus.

  Okta dain lea Guovddášbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke. Son lea maid Deanu musea jođiheaddji.

  Rune Seim, guhte dál doaibmá gielddadirektevran, lea maid ohcan virggi.

  Ávisa ifinnmark dat lea almmuhan ohcciid listtu (dárbbašat čoavddasáni).

  Deanu ovddeš gielddadirektevra, Inger Eline Fjellgren Eriksen heittii 2023:s.

  Elisabeth Erke
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK