Hopp til innhold

Ruhta sámi valáštallamii

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda lea juolludan 6,6 miljovnna kruvnna valáštallandoaimmaide mas Romssa ja Finnmárkku valáštallanbiire oačču eanemusat. Valáštallanbiirii juolludit badjelaš guhtta miljovnna kruvnna.

Maiddái Sámi Valáštallan Lihttui juolluduvvo ruhta ja váldoulbmil bisuhit ja ain ovdánahttit sámi valáštallandoaimmaid mas mihttoahki lea mánát ja nuorat 6-19 jahkái.

– Sii geat dál leat ožžon ruđa valáštallandoaimmaide ovddastit daid ulbmiliid masa ruhtadeapmi lea jurddašuvvon, lohká Romssa ja Finnmárkku ekonomiija ja kultuvrra fylkkaráđđi Ronald Wærnes (GB).

Korte nyheter

 • Lyn-rekord

  Det er registrert rekordmange lynnedslag i Norge det siste døgnet.

  Det siste døgnet er det registrert mellom 30.000 og 34.000 lynobservasjoner.

  – Det er spesielt på Østlandet, men også Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, ja helt opp i Lofoten har vi registrert lynnedslag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

 • Martin Løvø orre rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta

  Njoktjen Hilde Knutsen jeahta edtja rektovrine Röörosen jåarhkeskuvlesne orrijidh. Daelie Arbeidets Rett tjaala Martin Løvø orre Rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta. Dïhte barkoste goh byjjenimmieåejvie Os:en tjïeltesne båata, jïh mïetskesne edtja sov orre barkosne aelkedh.

 • Lokale foreninger har inngått avtaler med FeFo

  Finnmarkseiendommen (FeFo) melder at de inngår avtaler med lokale foreninger om fiskeoppsyn.

  Dette er i første rekke et prøveprosjekt for 2024.

  – Vi har inngått avtaler med Sør-Varanger JFF, Vardø sportsfisker- og jegerforening, Berlevåg JFF og Kjøllefjord JFF om fiskeoppsyn, skriver FeFo, som legger til at oppsynet gjelder på Finnmarkseiendommens grunn i anadrome vassdrag som ikke er forpaktet, men som er åpnet for fiske.

  FeFo opplyser at allerede har forpaktningsavtaler med disse foreningene i andre vassdrag, og de er godt kjent med oppsynsarbeid.

  Oppsynet gjelder Braselva, Haukelva, Austerelva, Molvikvassdraget og Blåfjellvassdraget.