NRK Meny
Normal

Reineiere har inngått en avtale om samarbeid med et gruveselskap

Rans sameby i Västerbottens len i Sverige har inngått en samarbeidsavtale med gruveselskapet Botnia exploration.

Reindrift, reinflokk

Illustrasjonsbilde av en reinflokk. Bildet er tatt på Finnmarksvidda i Norge.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Dette skjer rett før selskapet nå skal sende inn en søknad om bearbeidelseskonsesjon, det vil si en søknad om tillatelse til, gruvebrytning av gullmineraler i Vindelgransele i Västerbottens län.

Rans sameby (ekstern lenke) er en sameby (et reinbeitedistrikt) med helårlige reinbeitemarker i Sorsele kommune Västerbottens len i Sverige.

Avtalen har trådt i kraft

Det var for akkurat en uke siden samarbeidsavtalen mellom de to partene begynte å gjelde.

Avtalen innebærer blant annet at samebyn kan delta i møtene til selskapet og få kompensasjon for dette, både for reiser og tapt arbeid. Samebyn kan også hjelpe til som konsulenter under prosessen.

– Selskapet forplikter seg også til å gjøre en reinnæringsanalyse, der samebyn får fullt innsyn i arbeidet, opplyser Göran Jonsson, ordfører i Rans sameby, til SR Sameradion & SVT Sápmi.

Den aktuelle søknaden gjelder området Vindelgransele, et område mellom Lycksele og Malå i Västerbotten. Det ligger i delen der samebyns reinbeiter er smalest og der de har sina vinterbeitemarker.

Det er et mineralrikt område. Gruveselskapets målsetting er å drive småskala gruvebrytning, men Göran Jonsson stiller seg spørrende til om dette innebærer bare et hull i jorda, som Jonsson selv uttrykker det.