Reindrifta kan forsvinne

Reindrifta i Nenets-området i Russland er i fare fordi det finnes store oljeforekomster i reinbeiteområdene.

Rein

ill.foto

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

 -Mange aktører ønsker å ha dialog, men andre bryr seg ikke om reindrifta i disse nordlige områdene.

Det sier direktør Anders Oskal ved Internasjonalt fag og formidlingssenter for reindrift. Oskal har selv sett hvordan det bygges i reindriftsområder:

– Utgangspunktet her er jo at Nenets området inneholder svært mye petroliumsressuser. I Nenets er det veldig mye olje som ligger under reinbeitene, forteller Oskal.

GULDAL: Nenetsa boazodoallu soaitá nohkat

Vært i området

– Vi var der senest i fjor sommer. Når man flyr over over tundraen, så ser man oljeinstalasjoner og rørledninger som skjærer tvers igjennom beitelandene, avslutter Oskal.