Vurderer erstatning for tidligere år

Norges største reindriftsorganisasjon, Norske Reidriftssamers Landsforbund vurderer om de vil kreve erstatning for tap av rein til rovdyr for tidligere år, etter at forskningsresultatene ble offentliggjort.

Video Flere gauper enn antatt
Foto: Nyhetsspiller

NRL-leder Nils Henrik Sara
Foto: Liv Inger Somby

– Vi vil se på om vi skal kreve erstatning på rovdyrstapene de siste årene, sier leder for NRL, Nils Henrik Sara.

Sara sier at de endelig har fått fram det reindrifta har ment, at rovdyrene tar mer rein enn det myndighetene har trodd.

– Vi er ikke trodd tidligere med de tallene reindrifta har oppgitt til myndighetene om tap av rein til rovdyr, sier Sara. Nå håper NRL at myndigheten tar alvorlig rovdyrproblematikken i reindrifta, og man kan diskutere fram en forvaltningsplan.

Gaupa tar rein annen hver dag

Forskninga har konkludert med at gaupa tar rein annen hver dag, og at over 80 prosent av matfatet til gaupa er rein.

Hør intervjuet: