Hopp til innhold

Regjeringen foreslår krisepakke: 20 millioner ekstra til beitekrisen

Regjeringen har fredag foreslått for Stortinget en økning av kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner. Nå har næringen rundt 40 millioner til rådighet for å takle krisen.

Landbruks- og matminister lærer seg å kaste lasso

VANSKELIG TID: Da landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Byrkije reinbeitedistrikt i oktober var det bare velstand. Nå er det full krise i reindriften.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Reindriften er i en svært krevende situasjon. Det er derfor avgjørende at det nå legges til rette for innkjøp av fôr, og at dette fraktes inn så fort som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen har tidligere anslått at så mange som over 160.000 reinsdyr kan dø på bakgrunn av beitekrisen.

Krisen har oppstått etter at Troms og Finnmark, Nordland og deler av Trøndelag nærmest har snødd ned. Store snømengder kombinert med regn og hyppig temperaturskifte er problemet.

De siste rapportene fra reindriftsmyndighetene tilsier at krisen vil kunne vedvare til månedsskiftet april til mai.

Tamrein på vidda

MÅ FÔRE REINEN: Reineiere har enorme ekstrakostnader på grunn av de uvanlige snøforholdene.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ber myndighetene tenke fremover

Reindriftsutøvere har jobbet nærmest dag og natt siden beitekrisen startet i begynnelsen av desember. Utover vinteren har krisen eskalert.

Samtidig minner nå reindriftsutøvere på at denne krisen blir å vedvare ut våren og de kommende månedene.

– 20 millioner er vel og bra, men nå er det også viktig å tenke fremover mot neste år. Reinsdyrene er i en dårlig forfatning og noen dør. Det blir også et dårlig kalveår siden simlene er så svake nå, påminner reindriftsutøver Mikkel Sara.

– Reindriften opplever en trippelkrise. Beitekrisen rammer oss hardest. Tiden fremover som vil være krevende for rovdyr og koronakrisen kompliserer en god del ting, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Ellinor Marita Jåma

SE FREMOVER: Ellinor Marita Jåma retter fokuset fremover. De foreslåtte 20 millionene blir tatt godt imot, men det må tas løpende vurderinger på ytterligere bevilgninger.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Helikopter skal bistå

Fra før har det blitt sett på muligheten om Forsvaret kan settes inn for å bistå i krisen. Dette har det ikke kommet noen endelig beslutning på.

Den «midlertidige» løsningen for krisen ble å sette inn Røde Kors. De skal bidra med å kjøre flere tusen kilo med fôr opp til sultende reinsdyr på Finnmarksvidda.

Fredag ble det også klart at helikopter blir satt inn for å frakte fôrsekker opp til reinflokkene som befinner seg langt fra vei.

Dette blir i første omgang gjort i Kautokeino og Karasjok kommune, opplyser fylkesmannen i Troms og Finnmark.

40 millioner totalt for å takle krisen

De nasjonale krisemidlene krymper raskt. De 20 millionene som nå er foreslått, kommer godt med, mener Ellinor Marita Jåma, leder i NRL. Samtidig minner hun på at krisen blir å fortsette i lang tid fremover.

– Man har en forutsigbarhet i veien videre, men man må se på utgiftene som kommer i kjølvannet av det her. Transportkostnader har ikke vært medregnet i forhold til behovene som er, sier Jåma.

Hvis forslaget til regjeringen blir vedtatt av Stortinget, betyr det at reindriftsutøvere i krise nå har rundt 40 millioner kroner til rådighet.

Fra før hadde næringen rundt 20 millioner i krisepakken.

– Reindriften er svært sentral for den samiske befolkningen, og jeg er glad for at regjeringen kommer med nye tiltak i denne krevende situasjonen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Korte nyheter

 • Hyttebrann ved Nyelv i Finnmark

  Nødetatene rykket ut til en hyttebrann mellom Karebotn og Nyelv i Finnmark natt til søndag. Ingen skadde i forbindelse med brannen. Det er kontroll på stedet, melder politiet i Finnmark på Twitter.

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK