Hopp til innhold

Regjeringen foreslår krisepakke: 20 millioner ekstra til beitekrisen

Regjeringen har fredag foreslått for Stortinget en økning av kriseberedskapsfondet med 20 millioner kroner. Nå har næringen rundt 40 millioner til rådighet for å takle krisen.

Landbruks- og matminister lærer seg å kaste lasso

VANSKELIG TID: Da landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøkte Byrkije reinbeitedistrikt i oktober var det bare velstand. Nå er det full krise i reindriften.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Reindriften er i en svært krevende situasjon. Det er derfor avgjørende at det nå legges til rette for innkjøp av fôr, og at dette fraktes inn så fort som mulig, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen har tidligere anslått at så mange som over 160.000 reinsdyr kan dø på bakgrunn av beitekrisen.

Krisen har oppstått etter at Troms og Finnmark, Nordland og deler av Trøndelag nærmest har snødd ned. Store snømengder kombinert med regn og hyppig temperaturskifte er problemet.

De siste rapportene fra reindriftsmyndighetene tilsier at krisen vil kunne vedvare til månedsskiftet april til mai.

Tamrein på vidda

MÅ FÔRE REINEN: Reineiere har enorme ekstrakostnader på grunn av de uvanlige snøforholdene.

Foto: Landbruks- og matdepartementet

Ber myndighetene tenke fremover

Reindriftsutøvere har jobbet nærmest dag og natt siden beitekrisen startet i begynnelsen av desember. Utover vinteren har krisen eskalert.

Samtidig minner nå reindriftsutøvere på at denne krisen blir å vedvare ut våren og de kommende månedene.

– 20 millioner er vel og bra, men nå er det også viktig å tenke fremover mot neste år. Reinsdyrene er i en dårlig forfatning og noen dør. Det blir også et dårlig kalveår siden simlene er så svake nå, påminner reindriftsutøver Mikkel Sara.

– Reindriften opplever en trippelkrise. Beitekrisen rammer oss hardest. Tiden fremover som vil være krevende for rovdyr og koronakrisen kompliserer en god del ting, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Ellinor Marita Jåma

SE FREMOVER: Ellinor Marita Jåma retter fokuset fremover. De foreslåtte 20 millionene blir tatt godt imot, men det må tas løpende vurderinger på ytterligere bevilgninger.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Helikopter skal bistå

Fra før har det blitt sett på muligheten om Forsvaret kan settes inn for å bistå i krisen. Dette har det ikke kommet noen endelig beslutning på.

Den «midlertidige» løsningen for krisen ble å sette inn Røde Kors. De skal bidra med å kjøre flere tusen kilo med fôr opp til sultende reinsdyr på Finnmarksvidda.

Fredag ble det også klart at helikopter blir satt inn for å frakte fôrsekker opp til reinflokkene som befinner seg langt fra vei.

Dette blir i første omgang gjort i Kautokeino og Karasjok kommune, opplyser fylkesmannen i Troms og Finnmark.

40 millioner totalt for å takle krisen

De nasjonale krisemidlene krymper raskt. De 20 millionene som nå er foreslått, kommer godt med, mener Ellinor Marita Jåma, leder i NRL. Samtidig minner hun på at krisen blir å fortsette i lang tid fremover.

– Man har en forutsigbarhet i veien videre, men man må se på utgiftene som kommer i kjølvannet av det her. Transportkostnader har ikke vært medregnet i forhold til behovene som er, sier Jåma.

Hvis forslaget til regjeringen blir vedtatt av Stortinget, betyr det at reindriftsutøvere i krise nå har rundt 40 millioner kroner til rådighet.

Fra før hadde næringen rundt 20 millioner i krisepakken.

– Reindriften er svært sentral for den samiske befolkningen, og jeg er glad for at regjeringen kommer med nye tiltak i denne krevende situasjonen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Korte nyheter

 • Nå får de fiske laks på finsk side av Tanavassdraget – men ikke på norsk side

  Loga sámegillii.

  Fra og med i dag får de som har fått unntaksdispensasjon fiske laks i Tanavassdraget. Det gjelder innbyggere på finsk side av grensa.

  På norsk side har man ikke slike dispensasjoner, da man jobber etter Tanaloven.

  – Og vi har grunnloven, som gir oss rettighetshavere og samene rettigheter til kulturarven.

  Det forklarer Riitta Orti-Berg. Hun er blant rettighetshaverne og forvalterne av Poirespaikka. De fikk dispensasjon for laksefiske og får felle to laks.

  NTM-sentralen i Lappland innvilget 15 dispensasjoner i forrige uke. Dispensasjonene bygger på samenes fiskerikultur.

  Fangsttiden for de fleste tillatelsene er fra i dag og til 28. juli.

  Hver tillatelse har egne beregnede dager og antall laksefiskere. De skal også melde fra til laks når de drar på fiske.

  Over 65 centimeter lange laks skal slippes tilbake i elva. Totalt får de ta ut 54 laks.

  Det melder Yle Sápmi.

 • Suomabealde besset oaggugoahtit luosaid otná rájes

  Les på norsk.

  Otne ožžot sii geat leat ožžon spiehkastanlobi bivdigoahtit Deanu luosaid. Dat guoská suomabeale ássiide. Norggas eai leat dákkár spiehkastatlobit, og Norggas barget Deanu-lága mielde.

  – Mis fas lea vuođđoláhka, mii addá midjiide vuoigatvuođalaččaide ja sámiide kulturárbái vuoigatvuođaid.

  Nu čilge Riitta Orti-Berg. Son gullá Poarespaikka-vuođđodálu rivttiid oamasteddjiide ja hálddašeddjiide. Sii ožžo spiehkastatlobi luossabivdui ja ožžot goddit guokte luosa.

  Lappi EJB-guovddáš mieđihii 15 sierra spiehkastatlobi mannan vahkkus. Vuođđun lobiide lea sápmelaččaid guolástankultuvra.

  Eanaš lohpemearrádusaid bivdoáigi lea otná rájes suoidnemánu 28. beaivái.

  Juohke lobis leat sierra meroštallojuvvon beaivvit ja galle luosa sii ožžot bivdit. Sii galget maiddái dieđihit guollefávttaide go mannet bivdit.

  Badjel 65 sentte guhkkosaš luosaid galget luoitit ruovttoluotta johkii. Oktiibuot ožžot Deanus bivdit 54 luosa.

  Dan dieđiha Yle Sápmi.

 • Gonagasbearaš jođus Áltái

  Les på norsk.

  Sotnabeaivvi iđida oidnui Norgga Gonagasskiipa mannamin Trollfjordenii.

  Lofotposten dieđihii dan birra álggos.

  MarineTraffic dieđuid mielde lei skiipa jođus Áltái, gosa galgá joavdat vuossárgga iđđesbeaivvi.

  Fuomášumiid mielde libarda Gonagasleavga, mii mearkkaša ahte Majestehta Gonagas Harald lea fatnasis.

  Ii leat vel sihkar lea go dá almmolaš mátki, vai leat go luomus.

  Govva lea váldon eará oktavuođas:

  Kongeskipet "Norge" og kongeskipet "Dannebrog" ankommer sammen inn til Aarhus under det norske kongeparets offisielle besøk i Danmark i juni 2023
  Foto: MIKKEL BERG PEDERSEN / AFP