Hopp til innhold

Forsvaret kan settes inn for å hjelpe kriserammet reindrift

Regjeringen trykker på alarmknappen og beltevogner kan tas i bruk for å frakte fôr opp på vidda.

Beltevogner i vinterlandskap

BELTEVOGNER: Dette er noen av kjøretøyene som forsvaret kan benytte for å frakte opp fôr til sultende reinsdyr.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Landbruks- og matdepartementet har vært i kontakt med politisk ledelse i forsvarsdepartementet som har opplyst at forsvaret kan bistå med uttransportering av reinfôr når sivile ressurser ikke kan nyttes, skriver departementet.

Det er de som har ansvaret for den pågående beitekrisen. Departementet prøver å forhindre 160.000 reinsdyr fra å dø på vidda. Dette er regjeringens anslag på reinsdyr som er berørt.

Et forsøk på å hjelpe reindriftsutøverne innebærer forsvaret.

Flere reindriftssamer må kjøre flere mil for å få fraktet fôr opp til reinsdyrene. Dette kan bety at de må frakte rundt 800 kilo med fôr opp til dyrene.

Dette har de hverken tid eller nok gjetere til å gjøre.

Reinsdyrene lever nærmest på luft og kjærlighet siden deres naturlige føde ligger opp mot to meter under snøen.

Snødybde i Norge

MYE SNØ: Senorge.no er en tjeneste MET, NVE og Kartverket har. Blå farge illustrerer snødybde.

Foto: Skjermdump fra senorge.no

Det er usedvanlig mye snø i Troms og Finnmark, og flere sammenligner nå årets beitekrise med den som var vinteren 1999 til 2000.

– Beitekrisen som reindriften nå opplever er ekstraordinær. Reindriften er i en svært alvorlig og krevende situasjon, sier Olaug Bollestad (KrF) som er landbruks- og matminister.

Landbruks- og matminister lærer seg å kaste lasso

KASTER LASSO: Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) besøkte Byrkije reinbeitedistrikt i oktober, her lærte hun blant annet å kaste lasso.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Har også spurt Røde Kors om hjelp

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som har sendt søknaden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). De avgjør hvilke distrikt som nå skal få hjelp med å få fraktet fôret opp til reinen.

Hvordan dette gjøres rent praktisk er ikke avklart enda.

Sunna Marie Pentha, som er reindriftsdirektør i fylket, sier de også har sett på andre muligheter.

– Vi har vært i kontakt med Røde Kors for å høre om de har mulighet til å bidra med transport av fôr, sier Pentha og fortsetter:

– Hvis det tar lang tid før forsvaret kan svare på vår forespørsel, håper vi å få hjelp fra Røde Kors.

Sunna Marie Pentha

HJELPEN KOMMER: Sunna Marie Pentha som er reindriftsdirektør i Troms og Finnmark fylkeskommune lover hjelp til den kriserammede reindriften.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Betydelig psykisk belastning

Inntil videre prioriteres distriktene som ligger lengst unna allfarvei.

Fraktingen av fôr er et hardt ekstraarbeid for reindriftsutøvere som allerede har hendene fulle med å gjete reinen.

– Krisen innebærer en betydelig psykiske belastning for reineierne, sier Bollestad.

Forsekk fra Felleskjøpet

800 KILO FÔR: Med en skuter og hjemmelaget slede frakter reindriftsutøveren Ánde Somby Jr. fôret opp til reinsdyrene på vidda.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Dersom forsvaret eller Røde Kors trør til med hjelp, blir maten kjørt opp til reinen. Deretter blir den lempet av nært hvor reinen beiter og kjørt inn det siste stykket av eieren.

Pentha i fylkeskommunen opplyser om at søknaden om hjelp fra forsvaret ble oversendt til DSB torsdag. De har ikke fått svar på forespørselen enda.

– Det er veldig dyrt for private aktører å bidra i denne krisen. Vi har sett på bistand med helikoptertransport, men dette blir dyrt i lengden. Siden det ikke finnes private aktører som kan bidra, har vi sendt anmodning om bistand fra forsvaret, sier Pentha.

Korte nyheter

 • Enare: Mener kommunens uttalelse er samefiendtlig

  Over 200 nåværende og tidligere
  innbyggere i Enare kommune i Finland krever at kommunen trekker tilbake sin uttalelse om sametingsloven til Riksdagens valgkomité.

  Ifølge Enare kommune skal alle innbyggere
  i samiske områder ha like rettigheter, og det er ikke nødvendig å ta særskilt hensyn til samenes rettigheter.

  Alle som deltar i underskriftsaksjonen
  mener kommunens uttalelse er samefiendtlig og at det ikke representerer innbyggernes syn.

 • Gáibidit Anár gieldda geassit cealkámuša sámediggelágas

  Badjelaš 200 dálá ja ovddeš Anára gieldda ássi gáibidit, ahte Anár gielda geassá iežas cealkámuša sámediggelágas eret riikabeivviid vuođđoláhkaváljagottis.

  Anára gieldda cealkámuša mielde buot sámeguovllu ássit galggašedje oažžut seammalágan rivttiid, iige sámiid rivttiid leat dárbu vuhtiiváldit sierra.

  Bealiváldima vuolláičállán olbmuid mielas gieldda cealkámuš lea sámiid vuostá iige dat ovddas gieldalaččaid oainnu.

  Geahča ášši otná TV-Ođđasiin.

  Finske sametingspolitikere
  Foto: Suoma riikkabeaivvit