Hopp til innhold

Helga provoserer

Utspillet til nestleder i Arbeiderpartiet vekker reaksjoner. – Historieløse påstander, sier tidligere sametingspresident.

Ole Henrik Magga
Foto: Klemet Anders Sara / NRK

Helga Pedersen
Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Uten Arbeiderpartiet hadde ikke Finnmarksloven og Sametinget eksistert, uttalte nestleder Helga Pedersen i Arbeiderpartiet tidligere denne uken.

LES OGSÅ: Godtar ikke kritikken fra NSR

Dette provoserer tidligere sametingspresident og professor Ole Henrik Magga.

– Et parti kan ikke ta æren for dette. Det finnes en historie bak dette.

Samenes ære

– Det samiske samfunnet og de samiske organisasjonene startet arbeidet og kjempet lenge for det samiske samfunnet, sier Magga.

Han mener at man heller ikke må glemme enkeltpersoner som har kjempet for samiske rettigheter.

– Mange var i sultestreik under Alta-aksjonen, de risikerte både helsa og livet sitt.

Roser Høyre

Den tidligere sametingspresidenten mener denne historien bekrefter at Arbeiderpartiet ikke kan ta æren for opprettelsen av Sametinget og finnmarksloven.

– Hvis man skal trekke fram noen spesielle i denne saken, er det Høyres leder Erna Solberg. Hun jobbet aktivt for samene den perioden hun var sameminister. Finnmarksloven ble opprettet da Høyre satt i regjeringen, sier Magga.

- Typisk

Trond Helleland
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Høyres stortingsrepresentant Trond Helleland var sentral i arbeidet med finnmarksloven, han synes lite om utspillet til Helga Pedersen.

– Det er typisk at Arbeiderpartiet tar æren for alt, det var den borgelige regjeringen som skapte grunnlag for finnmarksloven. Så jeg synes Pedersen tar munnen litt full der ja.

– Dessuten tror jeg hun og Knut Storberget innerst inne mener at det ikke hadde vært mulig å få til denne loven uten vårt parti, sier Helleland.

Korte nyheter

 • Karasjok krever stans i vindplanarbeid i Porsanger

  Som ekstrasak gjorde kommunestyret i Karasjok mandag et vedtak med anmodning om stans av planarbeidet i Porsanger for områderegulering av Skarvberget vindkraft.

  Det påpekes flere saksbehandlingsfeil fra Porsangers side, skriver Ságat (betaling kreves).

  Kommunestyret i Karasjok viser til at konsultasjonsplikten er tydeliggjort i ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater – artikkel 6, Grunnloven § 108 og samelovens § 4. Samelovens paragraf fire sier at «fylkeskommuner og kommuner har plikt til å konsultere representanter for berørte samiske interesser i saker om lokale forskrifter og andre beslutninger eller tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte».

  Loga sámegillii

  Svein Atle Somby
  Foto: Mariam Eltervåg Cissé
 • Nytt styre i Nordnorsk Kunstmuseum

  Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til Nordnorsk Kunstmuseums styre for perioden 2024–27. Christin Kristoffersen blir ny styreleder. Det melder museet selv i en pressemelding.

  Statlig oppnevnte styremedlemmer:

  Styreleder Christin Kristoffersen (ny) Oslo, styremedlem Svein Bjørkås (ny) Vestvågøy, styremedlem Ole-Jonny Korsgaard, Harstad, 1. varamedlem André Wallan Larsen (ny) Bodø, 2. varamedlem Marija Griniuk (ny) Karasjok, 3. varamedlem Åsunn Lyngedal (ny) Narvik.

  Nordnorsk bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord Norge:

  Styremedlem og varamedlem oppnevnes innen kort tid. (navn kommer).

  Oppnevnt av ansatte ved NNKM:

  Styremedlem Astrid Rotvold Nilsen, varamedlem Lise Dahl.

  Ny styreleder i Nordnorsk Kunstmusem Christin Kristoffersen.
  Foto: Sonja Balci
 • Kárášjohka gáibida bissehit bieggafápmoplánaid Sieiddeduoddaris

  Kárášjoga gielddastivra mearridii sierra áššin vuossárgga ávžžuhit Porsáŋggu gieldda bissehit plánabargguid hukset bieggaindustriija Sieiddeduoddarii.

  Sii cuiggodit, ahte Porsáŋggu gielda lea meaddán go gieđahalle ášši, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo).

  Duorastaga cuiggodii jo Gávcci bagadallanfitnodaga jođiheaddji, Per Olaf Persen, ahte Porsáŋggu gielddastivrra mearrádus soaitá leat lobiheapmi go eai leat ovddalgihtii gulahallan boazodoaluin.

  Maiddái Kárášjoga gielddastivra cuiggoda dán, ja čujuha riikkaidgaskasaš soahpamušaide ja Sámeláhkii.

  Les på norsk

  Svein Atle Somby
  Foto: Dragan Cubrilo / NRK