Dette kan bli det samiske navnet på Oslo kommune

Etter et års stillstand vil Sametinget i løpet av kort tid sende over samisk navneforslag til Oslo kommune.

Samisk flagg utenfor Oslo rådhus

OSLO: Samisk flagg har ved flere anledninger vært synlig utenfor Oslo rådhus.

Foto: Kenneth Hætta

For et år siden ble det kjent at Oslo ønsker samisk navn på kommunen.

Nå jobber de videre med planene, og det gleder samisk ungdom.

– Det er fint, men også naturlig at Oslo kommune også skal ha et samisk navn når man tenker på hvor mange samer som bor her. At det samiske ikke blir glemt, sier lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, Kristine Ballari.

Det vil bringe det samiske nærmere henne.

– Det kan gjøre det enklere å være same ved at man viser at vi ikke bare hører til i nord, sier Ballari.

Kristine Ballari

Kristine Ballari, leder for Oslove Noereh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I fjor inviterte Oslo kommune Sametinget til et samarbeid om å få på plass samisk navn på kommunen.

– Det har ikke vært så mye aktivitet fra Sametinget sin side dette året på grunn av valget. Sametinget har tatt opp tråden igjen nå ved årsskiftet, forteller sametingspresident Aili Keskitalo.

Ansiktsbilde av Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

På sørsamisk

I et møte med Oslo kommune i april i år fortalte Sametinget at de i løpet av kort tid vil sende over navneforslag til Oslo kommune.

– Kommunen vil gå videre med denne saken når navneforslagene er oversendt fra Sametinget, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Karin Steenstrup.

Ifølge stedsnavnslovens forskrift skal navnet på Oslo kommune være på sørsamisk.

Sametingets eksperter på stedsnavn forteller til NRK at det sannsynligvis står imellom to varianter.

  • Osloven tjïelte
  • Oslon tjïelte

Ps! Det er her snakk om samisk navn på kommunen Oslo, altså ikke byen Oslo.