Dette kan bli det samiske navnet på Oslo kommune

Etter et års stillstand vil Sametinget i løpet av kort tid sende over samisk navneforslag til Oslo kommune.

Samisk flagg utenfor Oslo rådhus

OSLO: Samisk flagg har ved flere anledninger vært synlig utenfor Oslo rådhus.

Foto: Kenneth Hætta

For et år siden ble det kjent at Oslo ønsker samisk navn på kommunen.

Nå jobber de videre med planene, og det gleder samisk ungdom.

– Det er fint, men også naturlig at Oslo kommune også skal ha et samisk navn når man tenker på hvor mange samer som bor her. At det samiske ikke blir glemt, sier lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, Kristine Ballari.

Det vil bringe det samiske nærmere henne.

– Det kan gjøre det enklere å være same ved at man viser at vi ikke bare hører til i nord, sier Ballari.

Kristine Ballari

Kristine Ballari, leder for Oslove Noereh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I fjor inviterte Oslo kommune Sametinget til et samarbeid om å få på plass samisk navn på kommunen.

– Det har ikke vært så mye aktivitet fra Sametinget sin side dette året på grunn av valget. Sametinget har tatt opp tråden igjen nå ved årsskiftet, forteller sametingspresident Aili Keskitalo.

Ansiktsbilde av Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

På sørsamisk

I et møte med Oslo kommune i april i år fortalte Sametinget at de i løpet av kort tid vil sende over navneforslag til Oslo kommune.

– Kommunen vil gå videre med denne saken når navneforslagene er oversendt fra Sametinget, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Karin Steenstrup.

Ifølge stedsnavnslovens forskrift skal navnet på Oslo kommune være på sørsamisk.

Sametingets eksperter på stedsnavn forteller til NRK at det sannsynligvis står imellom to varianter.

 • Osloven tjïelte
 • Oslon tjïelte

Ps! Det er her snakk om samisk navn på kommunen Oslo, altså ikke byen Oslo.

Korte nyheter

 • Vuorbbesávadusá Prinsæssaj

  Le gus Diggeluttene birra gullam? (Prinsæssa l má iesj namáv biedjam). Diedá gus Prinsæssa Ingrid Alexandra l Vuonarijka gilppusav akti vuojttám?

  Ja diedá gus rinsæssa Ingrid Alexandra berus Snapchat, valla Tik-Tokaj ij lijkku?

  Dat de åvddån bådij TV-prográmman mij bierjjedak iehkeda NRKan sáddiduváj.

  Sæmmi prográmman de aj Sámi joatkkaskuvla oahppe Gárasjågån sávvin prinsessav vuorbbe biejvijn. Ja Kajsa Balto lij maŋen aktan KORKajn vuorbbesávaduslávllagin.

  Gehtja iesj!

  Prinsessen 18
  Foto: Skjermdump / NRK
 • Vanntsa prinsessa namán

  Vanntsa mij galggá merragáttev dutkat, oadtju dal prinsessa namáv. Da la Merradutkaminstituhtta ja Nuortta universitiehtta ma de libá nammagilppusav almodam. Akta oajvvadusájs lej de «Prinsesse Ingrid Alexandra».

  – Stuorra guddne l vantsav oadtjot mij la prinsessa namán – nuorravuoda namma mij aj árbbedábijt guoddá, javllá merradutke Nils Gunnar Kvamsø Merradutkaminstituhta næhttabælláj.

  Ola Staverløkk Trøndelágas vuojttij gilppusav, ja sån de javllamánon gåhtjoduvvá gå de dát 35 miehttara guhka vanntsa Bådådjon gástaduvvá. Vantsa sijddahámnna l Råmså stádan.

  Prinsesse Ingrid Alxandra og "Prinsesse Ingrid Alexandra"
  Foto: Ida Bjørvik/Det kongelige hoff/LMG Marin
 • Dette gir Sametinget til prinsessen

  Sametinget gir to gaver til prinsessen, både en tradisjonell og en moderne gave. Duojár Pia Jannok har sydd en veske av garvet reinskinn, og hun har pyntet den med tinntrådbroderinger. Denne vesken har hun laget fra bunnen av. Bant annet har hun garvet skinnet selv.

  Den andre gaven er samisk sølv, et smykkesett av Erica Huuva. Serien som Sametinget gir til Prinsesse Ingrid Alexandra er sølvsmykker fra kolleksjonen Fápmu og Árbevierru. Loga dán sámegillii Se overrekkelsen her.

  Her er gavene fra Sametinget til prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Liv Inger Somby/Sametinget / Montasje av NRK / NRK