Hopp til innhold

Dette kan bli det samiske navnet på Oslo kommune

Etter et års stillstand vil Sametinget i løpet av kort tid sende over samisk navneforslag til Oslo kommune.

Samisk flagg utenfor Oslo rådhus

OSLO: Samisk flagg har ved flere anledninger vært synlig utenfor Oslo rådhus.

Foto: Kenneth Hætta

For et år siden ble det kjent at Oslo ønsker samisk navn på kommunen.

Nå jobber de videre med planene, og det gleder samisk ungdom.

– Det er fint, men også naturlig at Oslo kommune også skal ha et samisk navn når man tenker på hvor mange samer som bor her. At det samiske ikke blir glemt, sier lederen for den samiske ungdomsorganisasjonen Oslove Noereh, Kristine Ballari.

Det vil bringe det samiske nærmere henne.

– Det kan gjøre det enklere å være same ved at man viser at vi ikke bare hører til i nord, sier Ballari.

Kristine Ballari

Kristine Ballari, leder for Oslove Noereh.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I fjor inviterte Oslo kommune Sametinget til et samarbeid om å få på plass samisk navn på kommunen.

– Det har ikke vært så mye aktivitet fra Sametinget sin side dette året på grunn av valget. Sametinget har tatt opp tråden igjen nå ved årsskiftet, forteller sametingspresident Aili Keskitalo.

Ansiktsbilde av Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo.

Foto: Per Inge A. Åsen / NRK

På sørsamisk

I et møte med Oslo kommune i april i år fortalte Sametinget at de i løpet av kort tid vil sende over navneforslag til Oslo kommune.

– Kommunen vil gå videre med denne saken når navneforslagene er oversendt fra Sametinget, sier kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Karin Steenstrup.

Ifølge stedsnavnslovens forskrift skal navnet på Oslo kommune være på sørsamisk.

Sametingets eksperter på stedsnavn forteller til NRK at det sannsynligvis står imellom to varianter.

 • Osloven tjïelte
 • Oslon tjïelte

Ps! Det er her snakk om samisk navn på kommunen Oslo, altså ikke byen Oslo.

Korte nyheter

 • Gjenvalgt som leder

  Inge Even Danielsen gjenvelges som leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) under helgens landsmøte i Røros.

  Danielsen forteller om et hektisk år grunnet flere prosesser og lovarbeid innenfor reindriften, og at dette kommer til å fortsette.

  – Det blir nok et hektisk kommende år, med blant annet reindriftsavtalen som skal behandles av Stortinget våren 2025, og selskaper som stadig ønsker om å bygge ut mer vindkraft for eksempel.

  – Det er alltid nok å ta fatt i, sier Danielsen.

  I tillegg ble også ny leder for landsforbundets ungdomsseksjon, NRL-U, valgt, der Sara Katrine Aleksandersen (23) ble valgt til leder.

  Leder i landsforbundet velges hvert andre år.

  Lederkandidater-nrl
  Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK
 • Samisk Hus Tromsø ble åpnet med joik

  Loga sámegillii

  Den samiske joikeren Sara Marielle Gaup Beaska fikk den store æren å åpne Samisk Hus Tromsø med joik.

  Hun fremførte tre joiker, blant annet «Romssa suolu (Tromsøya)» av Ande Somby og Gaup Beaska sin egen kjente joik «Gulahallat eatnamiin.»

  I sin prolog tok gratulerte forfatteren og journalisten John Gustavsen alle samene i Tromsø med sitt nye møtested.

  Samtidig brukte han anledningen til å ta et oppgjør med den stygge måten reineier Per Kitti på Kvaløya er blitt behandlet av myndighetene.

  Aksjeselskapet Samisk Hus Tromsø ble offisielt stiftet 15. februar 2023. Eiere er Tromsø kommune, Sametinget og Troms fylkeskommune.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Romssa Sámi Viessu rahppui luđiin

  Les på norsk

  Sápmelaš juoigi Sara Marielle Gaup Beaska oaččui dan stuorra gudni rahpat Romssa Sámi Viesu luđiin.

  Son juoiggai golbma luođi, earret eará Ande Somby bidjan luođi «Romssa suolu» ja Gaup Beaska dovddus luođi «Gulahallat eatnamiin.»

  Prologastis lihkuhii girječálli ja journalista John Gustavsen Romssa sápmelaččaid ođđa deaivvadanbáikkiin.

  Seammás son geavahii maid liibba cuiggodit eiseválddiid dan fasttes vuogis mo Sállira boazosápmelaš Per Kitti lea gieđahallon.

  Romssa Sámi Viesu vuođđudus ásahuvvui virggálaččat guovvamánu 15. beaivve jagis 2023. Oamasteaddjit leat Romssa gielda, Sámediggi ja Romssa fylkkagielda.

  Sara Marielle Gaup Beaska
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK