Hopp til innhold

Opphever reinskille-dommen

Indre-Finnmark tingrett har i dag opphevet dommen hvor de påla reinbeitedistrikt 23 B om å skille sammenblandet rein før høstflyttingen. Nå er flokken på vei fra Sennalandet til Suotnju.

Reingjerder ødelagt
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Dette er en seier for oss, sier advokat Andreas Hegg.

Les også: Sabotasje-beskyldninger

Han viser til at distrikt 23 B, Girenjárga, i Vest-Finnmark, hele tiden har hevdet at det ikke lar seg utføre reinskilling i sommerbeiteområdet på Sennalandet.

Siidaen fikk også en trussel fra tingretten om å betale 50.000 kroner i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt.

Denne delen av dommen er også opphevet nå.

Premissene ikke på plass

Distrikt B hadde anket dommen , men Indre-Finnmark tingrett ønsket ikke å sende saken til lagmannsretten.

Hovedgrunnen til opphevelsen av dommen, er at premissene for dommen ikke var tilstede.

– Distrik A klarte ikke å få opp skillegjerdet innen den tidsfristen som retten hadde sett for seg, forteller Hegg.

Dermed mente tingretten at situasjonen ble for kritisk for reinsdyrene, og at flokken ikke lenger kunne holdes på sommerbeite.

Startet flyttingen

Dommen hadde pålagt distrikt B til å skille innblandet rein før de startet flytting av flokken til høstbeite.

Nå som dommen er opphevet, har distrikt B startet flyttingen til vinterbeiteomådet, og er snart å finne på høstbeite i Suotnju i Kautokeino kommune.

– Der vil distrikt 23 B, Girenjárga,gjennomføre reinskilling og luke ut reinsdyr som tilhører andre distrikter, sier Hegg.

Korte nyheter

 • Álgoálbmotaktivistta jápmán

  Amerihkálaš aktivistta ja neavttár Sacheen Littlefeather lea jápmán, son šattai 75 jagi boaris. Nu dieđiha su bearaš The Washington Post neahttasiidui. Littlefeather šattai dovddusin jagi 1973, go son Marlon Barando ovddas ii dohkkehan Oscar-bálkkašumi, go Brando oaččui bálkkašumi buoremus dievdoneavttárin. Brando áiggui vuosttildit dan movt álgoálbmogiid vuosttá láhttejedje. Littlefeathera eai háliidan scena alde šat de, ja nu son dan rájes lea boikohtten filbmaindustriija. Borgemánus ánui Oscar-akademiija ándagassii go ledje nu fasttit dalle láhtten Littlefeatherin.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix
 • Áigot čavget viessoloatnagáibádusa

  Finánsabearráigeahčču áigu vuolidit otná maksimálaráji das man stuora viessoloatna norgalaččain sáhttá leat. Otne sáhttá ohcat loana mii lea viđa geardde eambbo go iežas sisaboahtu, go áigo oastit viesu. Finánsabearráigeahčču áigo dál vuolidit dan 4,5 geardde rádjai. Dasa lassin háliida bearráigeahčču ahte unnit olmmošoassi sáhttá ohcat eambbo viessoloana go dan maid njuolggadusat dadjet. Ja lea finánsadepartemeanta mii mearrida loahpalaččat ahte rievdadit go viessoloatnaláhkanjuolggadusa vai eai.

 • Sacheen Littlefeather er død, ble 75 år

  Sacheen Littlefeather, er død, meldte Oscar-akademiet på sin Twitter-konto under søndags kvelden.

  Flere nyhetskanaler har rapportert at Littlefeather døde som følge av brystkreft, men det har ikke blitt gitt en offisiell dødsårsak.

  Skuespillerinnen og aktivisten er kjent for et av de mest dramatiske øyebikkene i Oscar-prisutdelingens historie. Da Marlon Brando vant Oscar-prisen for beste skuespiller i 1973, gikk Littlefreather opp på scenen som hans stedsforetreder. Hun nektet, på Brandos vegne, å ta imot prisen på grunn av Hollywoods portrettering av urbefolkningen i Amerika.

  I august i år, 49 år etter hendelsen, ga Oscar-akademiet en offentlig beklagelse til Littlefeather for ettervirkningene av protesten. Hun ble 75 år gammel.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix