Hopp til innhold

Opphever reinskille-dommen

Indre-Finnmark tingrett har i dag opphevet dommen hvor de påla reinbeitedistrikt 23 B om å skille sammenblandet rein før høstflyttingen. Nå er flokken på vei fra Sennalandet til Suotnju.

Reingjerder ødelagt
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Dette er en seier for oss, sier advokat Andreas Hegg.

Les også: Sabotasje-beskyldninger

Han viser til at distrikt 23 B, Girenjárga, i Vest-Finnmark, hele tiden har hevdet at det ikke lar seg utføre reinskilling i sommerbeiteområdet på Sennalandet.

Siidaen fikk også en trussel fra tingretten om å betale 50.000 kroner i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt.

Denne delen av dommen er også opphevet nå.

Premissene ikke på plass

Distrikt B hadde anket dommen , men Indre-Finnmark tingrett ønsket ikke å sende saken til lagmannsretten.

Hovedgrunnen til opphevelsen av dommen, er at premissene for dommen ikke var tilstede.

– Distrik A klarte ikke å få opp skillegjerdet innen den tidsfristen som retten hadde sett for seg, forteller Hegg.

Dermed mente tingretten at situasjonen ble for kritisk for reinsdyrene, og at flokken ikke lenger kunne holdes på sommerbeite.

Startet flyttingen

Dommen hadde pålagt distrikt B til å skille innblandet rein før de startet flytting av flokken til høstbeite.

Nå som dommen er opphevet, har distrikt B startet flyttingen til vinterbeiteomådet, og er snart å finne på høstbeite i Suotnju i Kautokeino kommune.

– Der vil distrikt 23 B, Girenjárga,gjennomføre reinskilling og luke ut reinsdyr som tilhører andre distrikter, sier Hegg.

Korte nyheter

 • Ruošša aviisa doaimmaheaddji čilge manin son almmuhii «fake news»

  Muhtin Ruošša mediat leat almmuhan artihkkaliid gos atnet Silje Karine Muotka gáldun. Hástalus lea ahte sámediggepresideanta ii leat goassige háleštan dáid mediain.

  Muotka oaivvilda iežas atnon propagándii ruošša bealde.

  – Lea hui unohas. Doaivvun ahte ruoššabeale sámit eai jáhke dasa mii čállo.

  Aviisa «Indigenous Russia» maid almmuhii artihkkala gos Muotka sitáhtat leat atnon, muhto doaimmaheaddji Dimtry Berezhkov lohká dan leat dahkan čájehan dihtii makkár giellásiid Ruošša mediat čállet.

  – Muotka lea vásihan behtolaš mediaid ja profešuneala propagandistaid. Sii dahket muitalusaid mat čájehit oarjemáilmmi heajos láhkai, muitala Berezhkov.

 • Nuvttá psykologaš veahkkeápplikašuvnna "Psykolog i lomma" badjeolbmuide

  – Sisabahkkemat, boraspiret, mo boazodoallu hálddašuvvo Norggas earret eará váivvidit boazodoalliid, maiddái guohtunroasut lasihit psyhkalaš hástalusaid boazodoalus, lohká boazodoalu HMS ráđđeaddi Anna Kristine Sokki Bongo.

  Golmma jagi prošeavttas "dearvvašvuohta, biras ja sihkkarvuohta boazodoalus" bođii ovdan, ahte lea dárbu psyhkalaš veahkkenevvui.

  Boazodoalu HMS ráhkadii ápplikašuvnna ovttas overvinne-fitnodagain.

  Gula jearahallama Anna Kristine Sokki Bonguin ápplikašuvnna birra otná veaigesáddagis.

 • Nuorra artisttat ožžot lávllačállinveahki

  Mannan vahkkoloahpa lágiduvvui lávllačállindeaivvadeapmi Oslos, gos nuorra sámi artisttat barge ovttas hárjánan buvttadeddjiiguin.

  Sii ráhkadit lávlagiid mat soitet gilvalit boahtte jagi Sámi Grand Prix gilvvus. Dán vahku, juovlamánu 1. beaivvi lea áigemearri dieđihit iežas luđiid ja lávlagiid dohko.

  Lágideaddji lea Ella Marie Hætta Isaksen, guhte ieš lea hárjánan lávllačálli. Son lea dán deaivvadeami lágidan ovttas JM Norway:ain ja Sámi musihkkafestiválain.

  Loga ášši dárogillii.