Opphever reinskille-dommen

Indre-Finnmark tingrett har i dag opphevet dommen hvor de påla reinbeitedistrikt 23 B om å skille sammenblandet rein før høstflyttingen. Nå er flokken på vei fra Sennalandet til Suotnju.

Reingjerder ødelagt
Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

– Dette er en seier for oss, sier advokat Andreas Hegg.

Les også: Sabotasje-beskyldninger

Han viser til at distrikt 23 B, Girenjárga, i Vest-Finnmark, hele tiden har hevdet at det ikke lar seg utføre reinskilling i sommerbeiteområdet på Sennalandet.

Siidaen fikk også en trussel fra tingretten om å betale 50.000 kroner i bot for hver uke som går uten at handleplikten blir oppfylt.

Denne delen av dommen er også opphevet nå.

Premissene ikke på plass

Distrikt B hadde anket dommen , men Indre-Finnmark tingrett ønsket ikke å sende saken til lagmannsretten.

Hovedgrunnen til opphevelsen av dommen, er at premissene for dommen ikke var tilstede.

– Distrik A klarte ikke å få opp skillegjerdet innen den tidsfristen som retten hadde sett for seg, forteller Hegg.

Dermed mente tingretten at situasjonen ble for kritisk for reinsdyrene, og at flokken ikke lenger kunne holdes på sommerbeite.

Startet flyttingen

Dommen hadde pålagt distrikt B til å skille innblandet rein før de startet flytting av flokken til høstbeite.

Nå som dommen er opphevet, har distrikt B startet flyttingen til vinterbeiteomådet, og er snart å finne på høstbeite i Suotnju i Kautokeino kommune.

– Der vil distrikt 23 B, Girenjárga,gjennomføre reinskilling og luke ut reinsdyr som tilhører andre distrikter, sier Hegg.