Ønsker valgsamarbeid med NSR

Samefolkets Parti ønsker å samarbeide med Norske Samers Riksforbund, og under landstyremøtet i Tana sist helg ble intensjonsavtalen ferdigbehandlet.

Birger Nymo
Foto: NRK

– Avtalen går ut på valgteknisk samarbeid, forteller leder i Samefolkets Parti, Birger Nymo.

Dette er alt Nymo nå ønsker å fortelle om saken.

– Vi sender ut en pressemelding om dette i løpet av dagen, og etter det får vi komme tilbake til dette, påpeker han.

Står for det samme

NSR-leder Silje Muotka er litt mer pratsom om samarbeidet, og kan fortelle at dette handler om samarbeid på alle måter.

– Vi ønsker en helhetlig samarbeidsavtale med Samefolkets Parti, også etter at sametingsvalget er over. Jeg registrerer at Nymo kaller dette for valgteknisk samarbeid, men det er mer enn det.

Med samarbeidet ønsker NSR å vise folk at de to partiene er svært like på mange måter, og det samme er politikken deres.

– Det er viktig å vise våre velgere allerede før valget neste høst at vi har til hensikt å jobbe sammen.

Forventningsfull leder

– Jeg er svært glad for at vi sammen har greid å lage en slik samarbeidsavtale. Nå håper jeg bare på at partienes lansmøter godkjenner avtalen, og er fornøyd med arbeidet som vi har gjort.

Muotka påpeker at NSR har tidligere samarbeidet godt med partiet som hun kaller for "våre venner".

– Jeg tror at samarbeidet vil bli en suksess, sier hun.

Avtalen, dersom den blir godkjent av partenes landsmøter, gir grunnlag for et videre samarbeid mellom partene. Landsstyrene mener at dette vil gi klare signaler til velgerne om at partene ønsker å etablere posisjon etter valget på Sametinget.

– Arbeidet frem mot valget skal ivaretas av de lokale valgstyrer i de sju ulike kretsene. Avtalen slik den er utformet gir rom for alternative lister og listekombinasjoner. Dette er det imidlertid de lokale valgstyrene og lokallagene som avgjør. Om de to landsmøtene aksepterer avtalen regner vi med at lokallagene vil samarbeide for å få til de beste og mest slagkraftige alternativer, skriver NSR og Samefolkets Parti i pressemeldingen.

Begge partiene har landsmøter i oktober.