Ønsker samisk undervisning for alle

Samepolitisk utvalg i Lavangen kommune foreslår at det innføres obligatorisk samisk undervisning for alle elever i Lavangen skole.

Lavangen skole

Samepolitisk utvalg vil ha oblogatorisk samisk undervisning for alle elever i Lavangen.

Foto: Lavangen kommune

Samepolitisk utvalg foreslår at elevene får samisk opplæring istedenfor nynorsk, sier leder Ludvik Ingebrigtsen (SP) i samepolitisk utvalg i Lavangen.

Ordfører i Lavangen Erling Bratsberg (SP) sier at Senterpartiet ikke har bestemt seg om de vil støtte forslaget. Høyre har heller ikke bestemt seg, sier varaordfører Svein Sæther (H).

Frp-representant positiv

Fremskrittspartiet har to kommunestyrerepresentanter i Lavangen, gruppeleder Lill-Kristin Nilsen og Solfrid Fossli. Nilsen har ikke vært tilgjengelig for kommentar i dag.

- Tiden er overmoden for at samisk blir et obligatorisk språkfag for alle elever i Lavangen, Solfrid Fossli (Frp).

Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet har flertallet i kommunestyret i Lavangen.

Ap-leder skeptisk

Arbeiderpartiet har heller ikke bestemt seg, sier gruppeleder Viktor Andberg (AP).

- Jeg personlig mener at man må være veldig forsiktig med å tvinge alle elever å lære seg samisk, sier Andberg.

Det er kommunestyrerepresentant Solfrid Fossli (Frp) helt uenig i.

- Samisk og norsk er offisielle språk i Norge, derfor er det unaturlig at vi ikke har samisk som obligatorisk fag på skolen, sier Fossli.

Saken skal fremmes for formannskapet, sier ordfører Erling Bratsberg (SP) i Lavangen.