Hopp til innhold

Ønsker mer bruk av samisk i retten

Nå skal samisk fremmes som rettsspråk. Målet er å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen. Sorenskriver i Indre Finnmark, Finn-Arne Schanche Selfors, har tatt initiativ til å starte et prosjekt for å løfte samisk som rettsspråk i samarbeid med det juridiske fakultet i Tromsø.

Finn-Arne Schanche Selfors
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Korte nyheter

 • Niillas Holmberg Lappi universitehta dáidaga gudnedoavttirin

  Ohcejohkalaš máŋggasuorggatdáiddár Niillas Holmberg vihahuvvui bearjadaga Lappi universitehta dáidaga gudnedoavttirin, čállá Yle Sápmi.

  Dát illudahttá ja movttiidahttá Niillas Holmberga joatkit barggus.

  – Dat mearkkaša dan, ahte olbmot addet árvvu dasa maid lean bargan, dat lea hui fiinna ášši. Giitevašvuođain válddán vuostá, lohká Holmberg.

  Lappi universitehta gudnedoavttirin leat ovdal vihahuvvon moanat sápmelaččat iešguđet surggiin, earret eará Nils Aslak Valkeapää nappo Áillohaš, Ilmari Mattus, Ristenrávdná Magga, Petteri Laiti, Samuli Aikio ja Matti Morottaja.

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle
 • Pris til Nils Johan Heatta

  Nils Johan Heatta (70) er blitt utdelt Kautokeino kommunes ildsjelpris, skriver avisa Ávvir (betaling kreves).

  Heatta får prisen for sitt frivillige arbeid med å fremme Kautokeino samfunnet.

  Heatta var ikke tilstede da prisen ble utdelt. Han befant seg i Spania.

  – Dette hadde jeg ikke forventet meg og jeg er veldig takknemlig. For meg er det en stor ære å få en slik pris fra mitt eget folk, sa Heatta via videolink.

  Nils Johan Heatta var mer enn 30 år direktør for NRK Sápmi.

  Loga sámegillii

  Nils Johan Heatta
  Foto: Piera Balto / NRK
 • Nils Johan Heattai bálkkašupmi

  Nils Johan Heatta (70) oaččui dán jagi Guovdageainnu suohkana áŋggirdeaddjibálkkašumi, čállá Ávvir (máksu gáibiduvvo).

  Heatta oažžu bálkkašumi go lea nu áŋgir eaktodáhtolaččat doaimmahit bargguid mat ovddidit Guovdageainnu servodaga.

  Heatta ii lean ieš Guovdageainnus. Son lea Espánjas navddašeamen geasseáimmu.

  – Dán in lean vuordán ja mun lean hirbmat giitevaš. Munnje lea stuorra gudni iežan olbmuiguin oažžut dákkár bálkkašumi, dajai Heatta videoliŋkka bokte.

  Nils Johan Heatta lei eambbogo 30 jagi NRK Sámi direktevra.

  Les på norsk

  Nils Johan Heatta
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK