Ønske om mer arbeidskraft

SV vil ha 10 000 nye arbeidsinnvandrere til Nordland.

 

SV vil ha 10 000 nye arbeidsinnvandrere til Nordland.

Fylkesrådet har uttrykt ønske om mer utenlandsk arbeidskraft, noe SV stiller seg bak.

- Det er en utfordring å rekruttere, beholde, integrere og legge til rette for at folk som kommer utenfra skal trives, sier SVs gruppeleder på fylkestinget, Per Mikal HilmoHilmo.

På mandag starter fylkestinget i Nordland, og da vil Hilmo ta opp denne utfordringen.