Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Kommunestyremøte om samiske stedsnavn

  Mandag skal ordføreren i Vågan kommune svare på hva han mener om samiske stedsnavn i kommunen.

  Til Lofotposten sier Ulrika Snowdon som har jobbet med saken i flere år at i dag skal kommunestyret ta en viktig avgjørelse.

  – Denne avgjørelsen som der skal ta påvirker ikke bare i dag, den vil påvirke fremtiden, kulturen, tilhørigheten, og vil påvirke neste generasjon, mener Snowdon. Det er Lofotposten som skriver dette.

  Allerede i 2016 startet Snowdon å engasjere seg i saken, og ønsker folk skal se samiske navn som Lofuohta, Vágik og Gávválváhki.

  Ulrika Snowdon
  Foto: Privat
 • Sámi nissonat ráhkkanišgoahttán geassái

  Sámi nissonriikajoavkkus leat ráhkkanišgoahtán dán gease Conifa nissoniid máilmmicupa čiekčamiidda Bådådjos, geassemánu álggus.

  Buoremus nissončikčiid eai gal oačču mielde čiekčamiidda.

  Sámi nissonjoavkku hárjeheaddji Elin Nicolaisen ii loga joavkku gal beassat deaivvadit ovdalgo dien čiekčanvahkku Bådådjos.

  – Buot alimusdási čikčiin nu go Norggas leat ráidočiekčamat dien áigge, galgga oalle buorre joavku mainna searvat gilvvuide, lohká Nicolaisen.

  
Sámi nissonriikajoavkkus leat ráhkkanišgoahtán dán gease Conifa nissoniid máilmmicupa čiekčamiidda Bådådjos, geassemánu álggus.
 • Styrke samisk kirkeliv

  Loga: Nannet sámi girkoeallima

  Fredag 1. mars overleverte utvalget som er oppnevnt til å se hvordan samisk kirkeliv kan styrkes i Den norske kirke, sine anbefalinger.

  Utvalget anbefaler å opprette to nye samiske kategorialmenigheter, en lulesamisk/pitesamisk kategorialmenighet, og en nordsamisk/skoltesamisk kategorialmenighet.

  Utvalget viser særlig til den samiske kategorialmenigheten i sørsamisk område, Saemien Åålmege. Erfaringen herfra er at samisk kirkeliv i denne regionen har fått et betydelig løft etter opprettelsen i 2015. Den norske kirke har forpliktet seg til å ta vare på samisk kirkeliv, og etablering av to nye samiske kategorialmenigheter er et naturlig skritt i retning å styrke samisk kirkeliv.

  Utvalget mener også at kirken må prioritere å tilby kirkelig ansatte kompetanse i samisk språk og kultur. Dette er avgjørende for å sikre en forståelse og respekt for samisk trosliv, skriver kirken.no.

  Samisk menighet
  Foto: Eljas Niskanen / YLE