Hopp til innhold

Ser ikke behov for å gjenoppta overvåkningssakene

Sametingspresidenten er ikke enig i at overvåkningen av samer bør granskes ytterligere.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap)

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Hør Sametingspresident Egil Olli helt nederst i artikkelen (på samisk).

Den granskninga som er blitt gjort, er tilfredsstillende, sier Olli.

Det er i forbindelse med et folkemøte i Båteng i Øst-Finnmark, at ny informasjon skal ha blitt lagt frem, angående overvåkning av samer.

Opplysningene som kom frem på folkemøtet om at samer skal ha blitt overvåket så tidlig som på 50-tallet, er skremmende, mener sametingsrepresentant Ann-Mari Thomassen (NSR).

Hun forlanger ytterligere granskning av POTs overvåkningsaktivitet, i tillegg til at saken løftes opp til Justisdepartementet.

– Er ikke sikker på om det er nye opplysninger

Sametingsrepresentant Thomassen får derimot ingen støtte fra sametingspresident Egil Olli.

Olli forteller at Sametinget allerede har behandlet dette temaet så sent som i 2006. Og han er i tvil på det er noe nytt i overvåkningssaken, som gir grunnlag for ny granskning.

– Jeg tror at de opplysningene om overvåkningen av samer som den gangen fremkom, og den jobben som vi gjorde da, er tilfredsstillende, sier Olli.

– Men det er jo nye opplysninger nå om at samer ble overvåket så tidlig som på 50-tallet. Er ikke det mye tidligere enn først antatt?

– Jo, det er tidligere. Men vi har da allerede og tidligere jobbet grundig med dette i Sametinget, og vi fikk da også bistand fra Stortingets kontrollkomité, svarer Olli.

Men Olli ser ikke at det er fremkommet nye opplysninger av slik art som gir grunnlag for å gjenoppta overvåkningssakene.

Vil legge saken bak seg og «gå videre»

Sametingspresident Olli mener at den tidligere behandlingen av de samiske overvåkningssakene og redegjørelsene omkring disse, var tilfredsstillende.

– Jeg tror at vi nå skal la historien være, og gå videre, sier Olli.

Hør Sametingspresident Egil Olli (Ap) her (på samisk):

Korte nyheter