Hopp til innhold

– Problem at din Ap-kamerat jobber i mot Sametinget, president?

NSR vil ha svar fra sametingspresidenten.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) bli stiftet for halvannen år siden i Alta.

EDLs mål er å avvikle Finnmarksloven og begrense Sametingets mandat.

Motarbeider Sametinget

Aili Keskitalo og Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat, Aili Keskitalo blir provosert av EDLs utspill og angrep mot Sametinget. Nå stiller hun følgende spørsmål til sametingspresidenten:

– Synes sametingsrådet der er problematisk at Sametinget ledes av det samme partiet som frontfigurene i EDL er aktive i?

– Hva mener sametingsrådet om at EDL på denne måten aktivt bruker Ap til å legitimere sine synspunkt?

– Har sametingsrådet noen strategi for å møte dette, eller velger man å late som ingenting?

Skjønner ikke spørsmålene

Sametingspresident Egil Olli sier han ikke skjønner hvorfor NSR ber han og rådet om å svare om koplingen mellom Arbeiderpartiet og EDL.

– Disse spørsmålene må partiet sentralt svare for og ikke vi i rådet, sier Olli.

Han sier videre at han og rådet ikke deler ED,s synspunkter om samepolitikken.

– Det er organisasjonsfrihet i Norge, sier presidenten og sier følgende om EDL:

GULDAL: Egil Olli

– Jeg synes EDL og deres motarbeidelse av Sametinget og finnmarksloven er bortkastet tid. Videre synes jeg at argumentasjoner om at samer ikke er urfolk viser at folkene bak EDL er noen år for sent med slik argumentasjon.

Troverdighet

Aili Keskitalo mener sametingsvelgerne har krav på å vite hva presidenten mener om EDLs krasse angrep mot samene.

GULDAL: Aili Keskitalo

– Lederen av EDL er en sentral Ap-politiker og i mange sammenhenger opptrer han som Ap-politiker, og i noen sammenhenger som leder av EDL og dette forvirrer folk, sier Keskitalo og ber presidenten svare på spørsmålene hennes under neste ukes plenumsmøte.

NSR er redd EDL

Lars Hapalahti
Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Lederen av EDL, Lars Hapalahti sier han ikke er overrasket over at NSR blander Ap og Sametinget i EDLs arbeid.

– Vi har aldri lagt skjul på at NSR er vår største motstander, og nå viser de at vi truffet noen ømme punkter i deres politikk og dette tolker jeg som valgkamputspill fra NSR, sier Hapalahti.

Lars Hapalahti sier at han ikke liker Aps politikk på Sametinget.

– Jeg synes Egil Olli og Ap nærmer seg mer og mer NSRs samepolitikk og dette vil vi motarbeid, sier Hapalahti.

HØR: Lars Hapalahti

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.