– Problem at din Ap-kamerat jobber i mot Sametinget, president?

NSR vil ha svar fra sametingspresidenten.

Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Organisasjonen Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) bli stiftet for halvannen år siden i Alta.

EDLs mål er å avvikle Finnmarksloven og begrense Sametingets mandat.

Motarbeider Sametinget

Aili Keskitalo og Egil Olli
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Norske Samers Riksforbunds presidentkandidat, Aili Keskitalo blir provosert av EDLs utspill og angrep mot Sametinget. Nå stiller hun følgende spørsmål til sametingspresidenten:

– Synes sametingsrådet der er problematisk at Sametinget ledes av det samme partiet som frontfigurene i EDL er aktive i?

– Hva mener sametingsrådet om at EDL på denne måten aktivt bruker Ap til å legitimere sine synspunkt?

– Har sametingsrådet noen strategi for å møte dette, eller velger man å late som ingenting?

Skjønner ikke spørsmålene

Sametingspresident Egil Olli sier han ikke skjønner hvorfor NSR ber han og rådet om å svare om koplingen mellom Arbeiderpartiet og EDL.

– Disse spørsmålene må partiet sentralt svare for og ikke vi i rådet, sier Olli.

Han sier videre at han og rådet ikke deler ED,s synspunkter om samepolitikken.

– Det er organisasjonsfrihet i Norge, sier presidenten og sier følgende om EDL:

GULDAL: Egil Olli

– Jeg synes EDL og deres motarbeidelse av Sametinget og finnmarksloven er bortkastet tid. Videre synes jeg at argumentasjoner om at samer ikke er urfolk viser at folkene bak EDL er noen år for sent med slik argumentasjon.

Troverdighet

Aili Keskitalo mener sametingsvelgerne har krav på å vite hva presidenten mener om EDLs krasse angrep mot samene.

GULDAL: Aili Keskitalo

– Lederen av EDL er en sentral Ap-politiker og i mange sammenhenger opptrer han som Ap-politiker, og i noen sammenhenger som leder av EDL og dette forvirrer folk, sier Keskitalo og ber presidenten svare på spørsmålene hennes under neste ukes plenumsmøte.

NSR er redd EDL

Lars Hapalahti
Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Lederen av EDL, Lars Hapalahti sier han ikke er overrasket over at NSR blander Ap og Sametinget i EDLs arbeid.

– Vi har aldri lagt skjul på at NSR er vår største motstander, og nå viser de at vi truffet noen ømme punkter i deres politikk og dette tolker jeg som valgkamputspill fra NSR, sier Hapalahti.

Lars Hapalahti sier at han ikke liker Aps politikk på Sametinget.

– Jeg synes Egil Olli og Ap nærmer seg mer og mer NSRs samepolitikk og dette vil vi motarbeid, sier Hapalahti.

HØR: Lars Hapalahti