– Dårlig økonomi kan undergrave språkarbeid

Norske Samers Riksforbund (NSR) er bekymret for at kommunenes disposisjoner kan undergrave hele ordningen med tospråklighetsmidler.

Aili Keskitalo
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametinget tildeler årlig tospråklighetsmidler til samiske kommuner for å sikre samene et tospråklig tjenestetilbud.

GULDAL: – Gielddat bilidit giellaortnega

– Samer skal kunne bruke samisk språk i møtet med kommuner innenfor forvaltningsområdet, og tospråklighetsmidlene skal sikre dette, uttaler opposisjonslederen på Sametinget Aili Keskitalo (NSR).

Skuffet over enkelte kommuner

NSR er skuffet over å høre at enkelte kommuner på grunn av dårlig kommuneøkonomi kan ha benyttet midlene på en måte som er vanskelig å forsvare.

– Dette kan undergrave hele ordningen med kompensasjon for tospråklighetsutgifter, advarer Keskitalo.

– Evaluering må utsettes

Keskitalo viser til at Sametinget har innført regnskapskrav for kommunene i 2007, nettopp for å sikre at midlene støtter opp om formålet, og for å gjøre det enklere å gjennomføre en planlagt evaluering av tilskuddsordningen.

NSR mener at den planlagte evalueringen om mulig må skyves framover i tid.

– Tospråklighetsmidlene har vært gitt som rammeoverføringer med stor grad av tillit til kommunenes forpliktelser i henhold til sameloven og til kommunenes kompetanse om behovet blant egne innbyggere. Kommunen har selv besluttet å høre til det samiske språkforvaltningsområdet