Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Ønsker flere nordsamiske barn med i forskning

  Loga sámegilli.

  Det nasjonale forskningssenteret SpedAims – Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, startet i høst et nytt forskningsprosjekt.

  Det skal utrede språkutviklingen og den pedagogiske støtten til samiskspråklige barn i Norge.

  Forskerne ønsker å følge stor gruppe barn over en lengre periode, og tar sikte på å rekruttere rundt 200 barn til prosjektet.

  Forskere ønsker nå flere nordsamiske barn til å delta i forskningen.

  – Vi ser at det er mange nordsamiske foreldre lenger sør i landet som har meldt på sitt barn til forskningen. Men færre fra de nordsamiske kjerneområdene. Vi ser viktigheten av å også dekke de områder med flest språkbrukere, og er dermed opptatt av å rekruttere flere barn fra spesielt indre-finnmark.

  Det sier forskningsassistenter ved Nord Universitet, Sara Katrine Aleksandersen og Sara Garen Anne Nilut.

  De ønsker å komme i kontakt med foreldre til barn som er født i 2019 eller 2020.

 • Dutkit háliidit eanet davvisámegielat mánáid mielde

  Les på norsk.

  Našunála dutkanguovddáš SpedAims - erenoamášpedagogalaš dutkan ja searvadahttin guovddáš álggahii dán čavčča ođđa dutkanprošeavtta.

  Das galget guorahallat sámegielat mánáid giellaovdáneami ja sámi mánáid pedagogalaš doarjaga Norggas.

  Dutkit háliidit čuovvut stuorra mánnájoavkku guhkit áiggi badjel, ja dan oktavuođas háliidit sullii 200 mánáid searvat.

  Muhto prošeakta ohcala dál eanet davvisámegielat mánáid searvat dutkamii.

  – Mii oaidnit ahte leat olu davvisámegielat váhnemat lullelis riikkas geat leat dieđihan iežaset mánáid dán dutkamii. Muhto unnit davvisámi guovddášguovlluin. Min mielas lea dehálaš gokčat maiddái daid guovlluid gos leat eanemus giellageavaheaddjit, ja danne háliidit oažžut eanet mánáid erenoamážiid Sis-Finnmárkkus.

  Nu dadjába Davvi universitehta dutkanassisteantat, Sara Katrine Aleksandersen ja Sara Garen Anne Nilut.

  Dutkit ohcalit mánáid geat leat riegádan 2019:s dahje 2020:s.

  Sara Katrine Aleksandersen.
  Foto: Naima Khan Nergård / NRK
 • Voldhendelser og uro natt til søndag

  Det har vært en travel natt for politiet i Nordland, med flere hendelser rundt om i fylket.

  På Andenes var politiet til stede ved et arrangement i idrettshallen etter melding om to voldshendelser. Politiet gjør undersøkelser i sakene.

  I Narvik ble en beruset og aggresiv mann innbragt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse. Også i Bodø ble en beryset mann bortvist fra sentrum etter å ha vært i en krangel på et utested.

  I tillegg har politiet stoppet bilister i Brønnøy, Rana og Hadsel, hvor det var mistanke om promillekjøring.

  Politi
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth