Hopp til innhold

Nye koronatiltak

Regjeringen legger frem nye koronatiltak klokka 16 i ettermiddag. Det skjer etter at det har vært en økning i tallet på nye smittetilfeller den siste uka.

Korte nyheter

 • Áigot ođđa mohtorjohtolatlága

  Mohtorjohtolatláhkalávdegoddi áigu ráhkadit ođđa lága mohtorjohtolagas meahcis ja čázádagain.

  Dát boahtá ovdan lávegotti guorahallamis.

  Lávdegotti jođiheaddji Jon Christian Fløysvik Nordrum ákkastalai dainna go dálá láhka lea boarásmuvvan ja dan lea váttis giehtaguššat ođđaáiggis.

  – Ođđa láhkaevttohus boahtá leat ollislaš, dássedettolaš ja boahtteáiggediđolaš.

  Earret eará árvala lávdegoddi eanet vuhtiiváldit luonddu ja birrasa:

  • Mohtorjohtolat ii berre lassánit mealgat

  • Ii raba vejolašvuođaid ođđa ulbmiliidda, omd. friddjaidčierasteapmi, heliskiing ja catskiing.

  • Eanet doaibmabijut lobihis vánddardeami hárrái.

  – Dát lea ođđa láhkaproseassa álgu, nu ahte mii leat gergosat váldit vuostá politihkalaš árvalusaid ja evttohusaid, dadjá Fløysvik Nordrumas.

 • Vil opprette ny lov for motorferdsel

  Motorferdsellovutvalget vil lage ny lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

  Det kommer frem av fremleggelsen av utredningen til utvalget.

  Utvalgsleder Jon Christian Fløysvik Nordrum begrunnet det på bakgrunn av at dagens lov er utdatert og vanskelig å håndheve i en mer moderne tid.

  – Det nye lovforslaget vil være helhetlig, balansert og fremtidsrettet.

  Blant annet foreslår utvalget mer hensyn til natur og miljø:

  • Motorferdselen bør ikke øke vesentlig

  • Åpner ikke for nye formål, f.eks. frikjøring, heliskiing, catskiing

  • Flere tiltak mot ulovlig ferdsel

  – Dette er starten av en ny lovprosess, så vi er åpen for å ta i mot politiske innspill og forslag, avslutter Fløysvik Nordrum.

 • Motorferdsellovutvalget overrekker sin utredning til klima- og miljøministeren

  Klokken 12 skal Motorferdsellovutvalget overrekke deres utredning om regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

  Arbeidet med rapporten startet høsten 2021.

  Utvalget har gjennomgått reglene om motorferdsel i utmark og vassdrag og tatt imot innspill fra privatpersoner, politiske parti, lag og foreninger mfl.

  I utredningen skal de foreslå endringer til lovverket. Det er Jon Christian Fløysvik Nordrum som har ledet utvalget.

  Det er delte meninger om lovverket skal strammes inn eller løsnes opp, les mer her: