Hopp til innhold

Nye eiere av Troms og Nordland

Hålogalandsallmenningen. Det er navnet på det nye eierorganet som samerettsutvalget ønsker skal overta etter Statskog SF.

Saltfjellet
Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Nordland og Troms fylker blir den nye allmenningen.

Et flertall på tolv av 15 medlemmer i  samerettsutvalget  foreslår at eiendomsretten til grunn i de to fylkene overføres til Hålogalandsallmenningen (HA).

En eventuell overføring kan bety at Statskog SF mister en tredje del av sine eiendommer i Norge.

Allmennheten og samer

I lovutkastets første paragraf legges det vekt på innbyggerne, allmennheten og samene i de to fylkene.

Totalt skal 30.000 kvadratkilometer overføres fra Statskog til HA ønsker flertallet.

HA vil på samme måte som Finnmarkseiendommen være organisert som et selvstendig rettssubjekt i form av et offentlig eid selskap, og i utgangspunktet ha samme rådighet over grunnen som andre grunneiere.

Selv om HA kan bli eieren av grunnen, kan det likevel ikke fritt bestemme hvordan grunnen skal utnyttes.

– HA vil heller ikke kunne motsette seg at kommunene ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven regulerer rammene for arealbruken. En vil også være underlagt de øvrige offentligrettslige reguleringene som private grunneiere er underlagt, heter det i innstillingen.

Samisk deltakelse

I innstillingen fra samerettsutvalget som overrekkes justisministeren 3. desember, understekes det at staten er forpliktet til å sikre samene deltakelse i bruken og forvaltningen av land, vann og ressurser.

– Det er særlig statens forpliktelser om å sikre samisk deltakelse i forvaltningen av grunn og ressurser i de tradisjonelle samiske områdene som har vært styrende for utvalgets vurderinger, heter det i innstillingen.

Utvalget mener at statens grunn i Nordland og Troms i dag er det eneste større sammenhengende statseide utmarksområdet i Norge hvor lokalbefolkningen ikke har direkte innflytelse.

Her er flertallet

Her er medlemmene som går inn for HA:

Jon Gauslaa, Kirsti Strøm Bull, Else Grete Broderstad, Gunveig Elvsæter Eggen, Amund Eriksen, Eilif O. Larsen, Caroline Lund, John Kappfjell, Nanni Westerfjeld, Roger Pedersen, Johan Petter Røssvoll og Ellen Margrethe Eira.

Tre av medlemmene, Eira, Kappfjell og Westerfjeld, mener at loven om Hålogalandsallmenningen også skal gjelde for de samiske områdene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark fylke.

 

 

Korte nyheter

 • Sámeniidii vuoittut vuodjangilvvus máddin

  Kárášjoga vuodjansearvvi vuoddji Sandra Maria Balto (16) lea dáid basiid oassálastá Norggameašttir vuodjangilvvus (dárogillii: Årsklassemesterskapet) Bærumas, olggobealde Oslo.(svomming.no)

  Vuoddjit gilvalit earáin geat leat riegádan seamma jagi.

  Daid álgo beivviid vuittii Balto guokte vuodjama iežas luohkás, nammalassi 400 m friddjavuodjama ja 200 m vuodjama čielggi alde.

  Goappaš daid álgo vuodjamiin lei son nu searra ahte nákcii ođđa olahusa. Friddjavuodjamis áiggiin 4.29.89 ja čielgevuodjamis áiggiin 2.20.97.

  Balto lea dál njunnošis nieiddaid 2007-luohkás. Vuodjamat jotket otne diibmu 15:00, ja loahpahuvvojit ihttin.

  Sandra Maria Balto lea okta Norgga falimus vuddjiin Norggas iežas ahkeluohkás. (dárogillii)

  Sandra Maria Balto (16) ifra Karasjok er i norgestoppen i sin årsklasse i svømming.
  Foto: Elle Norvang
 • Karasjoking leder årsklassemesterskapet i svømming

  Karasjok svømmeklubb-utøveren Sandra Maria Balto (16) deltar i helgen på årsklassemesterskapet i Nadderudhallen i Bærum.

  Svømmeklubben melder på sosiale medier at Balto fikk en god start på mesterskapet. Hun vant 400 meter fri og satte også en ny personlig bestenotering på distansen med tiden 4.29.89.

  – Det ble en overraskende seier på 200 rygg, med tiden 2.20.97. Det er også en pers på nesten fem sekunder, skriver Karasjok svømmeklubb.

  Sandra Maria Balto leder sammenlagt i 2007-årsklassen etter mesterskapets første konkurransedag.

  På søndag svømmer 16-åringen 200 bryst og 100 butterfly, mens mesterskapet avsluttes med 200 individuell medley (IM) på mandag.

  Sandra Maria Balto (16) er i norgestoppen i svømming i sin årsklasse.
  Foto: Elle Norvang
 • Guovttis leigga barttas go dat buollái

  Lagabuid gaskaija ikte buollái barta Skiipaguras Deanus.

  Guokte olbmo ledje barttas go dat buollái.

  Gádjunveahka bođii báikái dan mađe johtilit ahte buollinčáskadeaddjit nákcejedje čáskadit buollima, ja nu ii buollán barta gutnan.