Hopp til innhold

NSR ville blitt størst

Partiet ville fått 16 av 39 mandater i det nye Sametinget. Ap ville fått 15. Høyre hadde igjen kapret et mandat.

Mandatfordelingen
Foto: Grafikk:NRK Sámi Radio

NRK Sámi Radio har bedt professor Bjørn Erik Rasch ved Universitetet i Oslo regne ut mandatfordelingen.

Rasch er en av landets fremste eksperter på valgsystemer. Han var et av medlemmene i utvalget (Selle-utvakget) som utredet ny valgordningen for Sametinget.

En pekepinn

Valgresultatene fra 2005 er lagt til grunn. Da var det 13 valgkretser i Norge, og samtlige kretser hadde tre mandater.

Ved det kommende sametingsvalget er det sju valgkretser, og mandatfordelingen avgjøres etter hvor mange personer hver krets har i valgmanntallet.

Vi har slått sammen tallene fra de "gamle" kretsene og lagt disse inn i de nye valgkretsene.

Utregningen gir ikke et helt korrekt bilde av mandatfordelingen, men en viss pekepinn. En helt korrekt fordeling av mandatene ville krevd valgresultater på kommunenivå.

Måtte fått hjelp av de "små"

Norske Samers Riksforbund ville fått 16 representanter. Ap 15 representanter. For å få flertall måtte begge partiene ha fått støtte av småpartiene.

Senterpartiet ville fått inn to representanter. Også Høyre ville fått inn et mandat.

Samefolkets Parti, Flyttsamelista, Finnmarkslista, Åarjel læstoe og Samer bosatt i sør ville alle fått et mandat hver.

Vinner og taper mandater

Fagutvalget som laget forslaget til ny valgordning, har i rapporten vist til eksempler fra noen av de nye valgkretsene.

Om den nye valgkrets 1 - Østre valgkrets - som hovedsaklig består av Tana og Varanger valgkretser, skriver utvalget blant annet:

– Disse kretsene har i dag seks mandater samlet, og i 2005 gikk fire plasser til DNA og to plasser til NSR/SáB. Dersom en innenfor et nytt system fordelte seks mandater med utgangspunkt i de samlede stemmetallene, ville DNA og NSR/SáB få tre plasser hver. I dette tilfellet ville altså Ap tape et mandat, men resultatet kan sies å gjenspeile stemmegivningen i området på en bedre måte enn i dag.

Ut av tinget

Isak Mathis O Hætta

Isak Mathis O. Hætta fra Fastboendes liste ville ikke fått plass i Sametinget.

Foto: Piera Balto / NRK

I dag utgjør Kautokeino kommune og Karasjok kommune egne valgkretser. I den nye ordningen er kommunene slått sammen, og i tillegg er Porsanger kommune som også utgjør en egen krets innlemmet i valgkrets 2 - Ávjovári valgkrets.

– De tre kretsene har ni mandater til sammen i dag om vi ser bort fra to utjevningsmandater. La oss si at det fortsatt er ni mandater som fordeles, men da ut fra samlede stemmetall. I så fall vinner NSR et mandat fra Dáloniid Lista (Fastboendes liste) som ender opp uten representasjon sammenlignet med dagens situasjon, skriver fagutvalget i rapporten.

Valgkrets 5 - Vesthavet valgkrets vil hovedsaklig bestå av kretsene Sør-Troms, Nordre Nordland og Midtre Nordland.

– I dag har NSR seks mandater og DNA tre mandater. Innenfor den nye enheten med bare fem plasser til fordeling, ville NSR fått tre plasser og DNA to plasser. I dette tilfellet er det altså NSR som går på det kraftigste tapet, heter det i rapporten.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK