Hopp til innhold

NSR ville blitt størst

Partiet ville fått 16 av 39 mandater i det nye Sametinget. Ap ville fått 15. Høyre hadde igjen kapret et mandat.

Mandatfordelingen
Foto: Grafikk:NRK Sámi Radio

NRK Sámi Radio har bedt professor Bjørn Erik Rasch ved Universitetet i Oslo regne ut mandatfordelingen.

Rasch er en av landets fremste eksperter på valgsystemer. Han var et av medlemmene i utvalget (Selle-utvakget) som utredet ny valgordningen for Sametinget.

En pekepinn

Valgresultatene fra 2005 er lagt til grunn. Da var det 13 valgkretser i Norge, og samtlige kretser hadde tre mandater.

Ved det kommende sametingsvalget er det sju valgkretser, og mandatfordelingen avgjøres etter hvor mange personer hver krets har i valgmanntallet.

Vi har slått sammen tallene fra de "gamle" kretsene og lagt disse inn i de nye valgkretsene.

Utregningen gir ikke et helt korrekt bilde av mandatfordelingen, men en viss pekepinn. En helt korrekt fordeling av mandatene ville krevd valgresultater på kommunenivå.

Måtte fått hjelp av de "små"

Norske Samers Riksforbund ville fått 16 representanter. Ap 15 representanter. For å få flertall måtte begge partiene ha fått støtte av småpartiene.

Senterpartiet ville fått inn to representanter. Også Høyre ville fått inn et mandat.

Samefolkets Parti, Flyttsamelista, Finnmarkslista, Åarjel læstoe og Samer bosatt i sør ville alle fått et mandat hver.

Vinner og taper mandater

Fagutvalget som laget forslaget til ny valgordning, har i rapporten vist til eksempler fra noen av de nye valgkretsene.

Om den nye valgkrets 1 - Østre valgkrets - som hovedsaklig består av Tana og Varanger valgkretser, skriver utvalget blant annet:

– Disse kretsene har i dag seks mandater samlet, og i 2005 gikk fire plasser til DNA og to plasser til NSR/SáB. Dersom en innenfor et nytt system fordelte seks mandater med utgangspunkt i de samlede stemmetallene, ville DNA og NSR/SáB få tre plasser hver. I dette tilfellet ville altså Ap tape et mandat, men resultatet kan sies å gjenspeile stemmegivningen i området på en bedre måte enn i dag.

Ut av tinget

Isak Mathis O Hætta

Isak Mathis O. Hætta fra Fastboendes liste ville ikke fått plass i Sametinget.

Foto: Piera Balto / NRK

I dag utgjør Kautokeino kommune og Karasjok kommune egne valgkretser. I den nye ordningen er kommunene slått sammen, og i tillegg er Porsanger kommune som også utgjør en egen krets innlemmet i valgkrets 2 - Ávjovári valgkrets.

– De tre kretsene har ni mandater til sammen i dag om vi ser bort fra to utjevningsmandater. La oss si at det fortsatt er ni mandater som fordeles, men da ut fra samlede stemmetall. I så fall vinner NSR et mandat fra Dáloniid Lista (Fastboendes liste) som ender opp uten representasjon sammenlignet med dagens situasjon, skriver fagutvalget i rapporten.

Valgkrets 5 - Vesthavet valgkrets vil hovedsaklig bestå av kretsene Sør-Troms, Nordre Nordland og Midtre Nordland.

– I dag har NSR seks mandater og DNA tre mandater. Innenfor den nye enheten med bare fem plasser til fordeling, ville NSR fått tre plasser og DNA to plasser. I dette tilfellet er det altså NSR som går på det kraftigste tapet, heter det i rapporten.

Korte nyheter

 • Dán jerre olbmot go NRK vástidii álbmotbeaivve gažaldagaid

  Lea šaddan árbevierrun ahte NRK vástida gažaldagaid álbmotbeaivve birra juohke 6. guovvamánu. Nu maid dán jagi.

  Dá ledje dat dábáleamos gažaldagat.

  1. Manne gohčoduvvo "našunálabeaivin" dárogillii?

  Dárogillii lea «našuvdna»-sánis moadde mearkkašumi. Earet eará olmmošjoavku geain lea oktasaš kultuvra ja identitehtadovdu. Nu lea ge sápmelaččain, ja danin gohčodat našunálabeaivin dárogillii.

  2. Gávtti birra

  Gávtti birra bohtet ge ollu gažaldagat, ja olbmot geat eai dovdda gáktevieruid háliidit oahppat.

  3. Manin álbmotbeaivi ii leat friijabeaivi Norggas?

  Oanehis vástádus lea danin go politihkkárat eai leat mearridan ahte nu galgá leat. Vaikko NRK diibmá čađahii miellaiskama mii čájehii ahte sullii bealli álbmogis dorjot dan jurdaga.

  4. Galle sámegiela gávdnojit?

  Otne gávdnojit logi sámegiela. Buot min gielat leat Unesco listtus áitojuvvon máilmmigielain.

  Lihkká bargojuvvo miehtá Sámis ahte loktet min gielaid fas.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)