Hopp til innhold

NSR vil ha ungdomsfond

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i budsjettet for 2009 foreslått at Sametinget oppretter et eget samisk ungdomsfond.

Susanne Amalie Andersen

Susanne Amalie Andersen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette er et fond på kr. 250.000 kroner, hvor terskelen skal være lav for å tildele midler til ulike ungdomstiltak.

Et slikt fond vil stimulere til at samisk ungdom bidrar til å skape noe aktivt i sitt eget lokalmiljø, sier Susanne Amalie Andersen.

Enklest mulig

- Når barn og ungdom ønsker å arrangere noe, kan hele prosessen med å søke om midler, skrive prosjektbeskrivelse, lage regnskap, sende søknad osv. virke ganske avskrekkende. Ikke bare er det mye arbeid, men det tar også tid før man får pengene.

Dette fungerer ikke så godt når man tenker på at barn og ungdom gjerne planlegger kun noen få uker fremover, og gjerne vil arrangere noe allerede neste helg, uttaler sametingsrepresentant Susanne Amalie Andersen.

Hovedtanken bak Sametingets ungdomsfond er:

• lett å søke penger, gjerne via internett, både søknad og rapport

• lite byråkrati og papirarbeid

• små summer

• rask (kontinuerlig) bevilgning


Korte nyheter

 • Urfolk saksøker media-giganter

  To urfolk i USA saksøker flere sosale medie-foretak som Facebook, Snapchat, TikTok og Google. Årsaken er at urfolksorganisasjonene mener medie-foretakene bidrar til å øke selvmordstallene blant urfolks ungdommer, skriver SVT Sápmi.

  – Urfolksungdom er spesielt sårbare for disse foretakene sine avhengighetskapende algoritmer med tanke på de historiske selvmordstallene og psykiske problem som finnes blant tenåringer i hele Indian Country, sier Lonna Jackson-Street, ordfører for Spirit Lake Tribe i North Dakota.

  I fjor saksøkte 42 amerikanske delstater Meta, som eier Facebook og Instagram, for å skade unge menneskers psykiske helse. Nå gjør to urfolk i USA det samme.

  Flere av foretakene har til AP forsvart seg mot anklagelsene.

  – Å gi unge mennesker en sikrere og nyttigere opplevelse har alltid vært kjernen i vårt arbeid. I samarbeid med eksperter på ungdommer, psykisk helse og foreldreskap har vi skapt tjenester og policyer for å gi unge mennesker alderstilpassede opplevelser og foreldre robuste kontroller, sier Googles talsperson José Castañeda.

  En dame holder en mobiltelefon i hendene
  Foto: Petter Strøm / NRK
 • Simon Issát Marainen kultuvrebaalhkam åadtjoeh

  «Gunborg och Sten Rosenströms för norrländskt kulturstöd» nænnoestamme Simon Issát Marainen lea akte dejstie mij kultuvrebaalhkam dan jaepien åadtje, SVT Sápmi tjaala. Marainen jïh dïhte mubpien ålma mij baalhkam åadtje, Pär Hansson, gåabpatjahkh 25 000 kråvnah åadtjoejægan.

  Simon Issát Marainen – Iežáhuvvon áiggit
  Foto: Mads Suhr Pettersen / Sámi musihkkafestivála
 • Sámi Netflix-filbma logi buoremusaid gaskkas 71 riikkas

  Les på norsk.

  Sámi Netflix-filbma «Suoládeapmi» lea moatti beaivvis šaddan áiggiid buoremus lihkostuvvan gávppálaš sámi filbma.

  Filbma lea logi buoremusaid filmmaid searvvis 71 riikkas, earret eará USA:s, Kanádas, Stuorra-Británnias, Norggas ja Ruoŧas.

  Dan dieđiha filbmadahkki Elle Márjá Eira iežas Facebook-siiddus.

  Filmmas lea sáhka Davvi-Ruoŧa boazodoallobirrasis, ja almmuhuvvui riikkaidgaskasaččat bearjadaga.

  Sápmelaš filbmabargit ja sin lagamuččat ledje vuosttažat, geat besse oaidnit vuosttaš guhkes sámi Netflix-filmma.

  Risten-Alida Siri Skum spiller den unge Elsa i filmen "Suoládeapmi - Stöld"
  Foto: Carl-Johan Utsi / Netflix