NSR vil ha ungdomsfond

Norske Samers Riksforbund (NSR) har i budsjettet for 2009 foreslått at Sametinget oppretter et eget samisk ungdomsfond.

Susanne Amalie Andersen

Susanne Amalie Andersen

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette er et fond på kr. 250.000 kroner, hvor terskelen skal være lav for å tildele midler til ulike ungdomstiltak.

Et slikt fond vil stimulere til at samisk ungdom bidrar til å skape noe aktivt i sitt eget lokalmiljø, sier Susanne Amalie Andersen.

Enklest mulig

- Når barn og ungdom ønsker å arrangere noe, kan hele prosessen med å søke om midler, skrive prosjektbeskrivelse, lage regnskap, sende søknad osv. virke ganske avskrekkende. Ikke bare er det mye arbeid, men det tar også tid før man får pengene.

Dette fungerer ikke så godt når man tenker på at barn og ungdom gjerne planlegger kun noen få uker fremover, og gjerne vil arrangere noe allerede neste helg, uttaler sametingsrepresentant Susanne Amalie Andersen.

Hovedtanken bak Sametingets ungdomsfond er:

• lett å søke penger, gjerne via internett, både søknad og rapport

• lite byråkrati og papirarbeid

• små summer

• rask (kontinuerlig) bevilgning