Hopp til innhold

NSR mener Norge bryter folkeretten

– Regjeringen bryter med folkeretten når den ennå ikke har etablert Finnmarksdomstolen. Det mener Sametingets opposisjonsleder Aili Keskitalo (NSR).

Tidligere Sametingspresident Aili Keskitalo fra Kautokeino
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Også i andre sammenhenger opptrer regjeringa i strid med folkeretten, mener Norske Samers Riksforbund (NSR).

Aili Keskitalo viser til en rapport som Sametingets Kultur og Næringskomite har sendt til ILO.

– Trenerer

I rapporten blir Regjeringen beskyldt for å trenere viktig rettighetsarbeid, blant etablering av Finnmarksdomstolen. Rapporten er også kritisk til praktiseringen av konsultasjonsavtalen mellom Regjeringen og Sametinget i saker som berører samiske interesser.

– Sametinget opplever stadig at konsultasjonene fra statens side ikke er reelle, fordi beslutningene i realiteten allerede er fattet i Regjeringen, heter det i pressemeldinga fra NSR.

– Roser Ap-gruppa

Aili Keskitalo gir ros Arbeiderpatiets sametingsgruppe.

– De har tidligere vært meget forbeholdne med å støtte NSR når vi har påpekt åpenbare brudd på folkeretten. Men det bra at de nå rapporterer om disse bruddene til ILO til tross for at det er deres egne partifeller som sitter i regjeringskontorene, uttaler Keskitalo.

Vi har ikke lyktes å få tak i sametingspresident Egil Olli (Ap) for kommentar.

Sametinget har siden 1994 inngitt egne rapporter til ILO i forbindelse med overvåkingen av statenes oppfølging av ILO-konvensjon nr. 169. Sametinget behandler saken på sitt plenumsmøte i neste uke.

Korte nyheter