Hopp til innhold

Korte nyheter

 • Sámediggi vuolggaha ášši stáhta vuostá

  Sámediggeráđđi lea otne mearridan vuolggahit ášši stáhta vuostá Hámmárfeasta LNG (Muolkkuid) elektrifiserema mearrádusa dihte. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Mii oaivvildit ahte Muolkkuid-mearrádusa sáhttá digget rievttálaččat go ii leat doarvái čielggaduvvon iige konsulterejuvvon, ja de leat dábálaš áššemeannudannjuolggadusat rihkkojuvvon. Das lea sáhka riektesihkarvuođas areálahálddašeamis Norggas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Preassadieđáhusas čállet ahte sámediggeráđđi lea dieđihan ahte Muolkkuid-mearrádus ferte rievdaduvvot. Dan ii oaivvil ráđđi ahte stáhta lea árvvusatnán ja danne eai leat leamaš makkárge politihkalaš proseassat Muolkku-mearrádusa váikkuhusaid birra.

  – Go lea riidu maid ii sáhte politihkalaččat čoavdit, de lea áibbas lunddolaš mannat duopmostuoluide čoavdit dan, lohká sámediggepresideanta.

 • Sametinget saksøker staten

  Sametingsrådet har i dag besluttet å gå til sak mot staten over vedtaket om å elektrifisere Hammerfest LNG (Melkøya). Det skriver Sametinget i en pressemelding.

  – Vi mener at Melkøya-vedtaket kan bestrides rettslig fordi det hverken er tilstrekkelig utredet eller konsultert, og da er de ordinære reglene for saksbehandling brutt. Dette handler om rettssikkerheten i arealforvaltningen i Norge, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  I pressemeldingen skriver de at sametingsrådet har tatt til orde for at Melkøya-vedtaket må omgjøres. Det mener rådet ikke har blitt respektert og dermed har det ikke vært noen politiske prosesser om konsekvensene av Melkøya-vedtaket.

  – Når det foreligger en konflikt som ikke kan løses politisk, så er det helt naturlig å gå til domstolene for å løse den, sier sametingspresidenten.

  Silje Karine Muotka innleder saken Sametingsrådets beretning om virksomhet under plenumsmøte.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Turister stoppet med for mye fisk

  Politiet melder at tollvesenet på Tromsø Lufthavn tirsdag stoppet tre turister som forsøkte å ta mer enn tillatt mengde fisk med seg fra Norge.

  – Saken er anmeldt og politiet har utstedt forelegg til alle tre, skriver politiet.

  I tillegg ble all fisken inndratt. Turistene fikk fly videre.