Hopp til innhold

Nasjonalsang til besvær

Den samiske nasjonalsangen "Sámi soga lávlla" er vanskelig for mange av sametingsrepresentantene.

Samefolkets sang

Sametinget

Plenumsmøte, forrige periode.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Ikke sjansj at jeg kan synge den uten tekst, sier en flirende Hilde Anita Nyvoll (Ap).

Hun er en av dem som sliter med teksten, men sier at hun kan såpass at hun klarer å synge på samisk når det kreves, med teksten foran seg vel og merke.

Sámi soga lávlla

Under åpningen av det sjette Sametinget i morgen, skal sametingsrepresentantene synge den samiske nasjonalsangen for kongeparet. Ellers starter hvert eneste plenum med denne sangen. Noen har sittet på Sametinget i hele 20 år, men har ikke klart å lære seg denne sangen.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen (NSR) sliter med Sámi soga lávlla.

Foto: NSR

En av veteranene, Jarle Jonassen (NSR) er ikke helt sikker på om han kan sangen eller ikke. Han svarer både ja og nei på spørsmålet om han kan teksten. Han har ikke brydd seg så veldig mye om å lære seg den, fordi han mener at han mangler sangstemme.

– Jeg står pent og pyntelig sammen med de andre representantene når sangen synges, men jeg synger ikke, sier Jonassen.

– Lover å øve

De fleste sier at de kan deler av teksten, men ingen kan alle fem versene. En av de unge, Anne Helene Saari (Ap) synes at sangen er veldig fin, og hun lover at hun skal ha lært seg alle versene i løpet av de neste fire årene. I dag klarte hun to linjer, før hun måtte se på teksten.

Hans J. Eriksen

Hans Eriksen (Frp) synger høyest av alle.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Nyvalgt representant, Hans Eriksen (Frp), som vil nedlegge Sametinget i dagens form, synger høyest av alle om et sameland for samene.

Men også han må ty til en jukselapp når han kommer til siste verset. Han forteller at han ofte blir bedt om å være forsanger, noe han ikke motsetter seg.

LES OGSÅ: Sámi soga lávlla

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB