Hopp til innhold

Máze barnehage måtte stenge dørene på grunn av mus

Da barnehagen åpnet igjen, ble barna møtt med musebæsj på gulvet.

Mus gått i fella i barnehagen.

MUS I FELLA: Her har en mus gått i fella i barnehagen i Máze i Kautokeino kommune.

Foto: privat

I forrige uke ble det igjen oppdaget mus i Máze barnehage i Kautokeino kommune.

– Det er tredje året på rad at vi har mus i barnehagen, forteller barnehagestyrer i Máze barnehage, May Grethe Gaup.

Barnehagen måtte stenge dørene. De seks barna som går i barnehagen måtte flytte inn på skolen fram til kommunen fikk bukt på problemet og barnehagen ble vasket.

Til NRK varslet kommunen at barnehagen skulle åpne igjen på fredag, noe forelder Kris Cato Sara-Thon avviser.

Han forteller at de åpnet barnehagen to dager tidligere, onsdag.

– Kona leverte barnet den dagen. Der gikk barnehagestyreren og så seg rundt, begynte å vaske sånn smått, forklarer Sara-Thon og fortsetter:

– Hyller var ikke vasket, de begynte å flytte på møbler og da så de at der var det masse dritt.

Familien Sara-Thon

Barnefamilien flyttet til Máze for å gi barnet en trygg, samisk oppvekst. Barnefar kaller situasjonen i Máze umenneskelig.

Foto: privat

Antageligvis en misforståelse

Kommunalleder for teknisk enhet i Kautokeino, Sindre Murud, vet ikke hvor det har gått galt med tanke på åpningen som skjedde for tidlig.

– Jeg vet ikke, det var antageligvis en misforståelse. Det gikk litt fort i svingene der, sier han.

Kommunalleder for teknisk enhet i Kautokeino kommune, Sindre Murud.

Kommunalleder for teknisk enhet i Kautokeino kommune, Sindre Murud.

Foto: Kautokeino kommune

På torsdag var barnehagen stengt igjen, og vaskinga pågikk for fullt.

– Det er bare å få vaska det ned. Nå skal det være tettet så godt de har fått det til. Så blir det vasket ned og gjort det som må til. Det er en dialog med dem som drifter barnehagen og de som gjør jobben.

Kommunen håper at barnehagen kan åpnes så fort som mulig.

– Det er jo et ønske om at det skal åpnes så fort som mulig, så det var sikkert gjort i beste mening. Men det ble litt for tidlig, legger Murud til.

Ikke godt nok «musetettet»

Anticimex arbeider med bekjempelse av skadedyr. De har montert tre strømfeller for å få bukt på «museproblemet» i Máze barnehage.

De skal også vise til hvor musen kommer seg inn.

Det er i forbindelse med reparering på skader på bygget en glipp skal ha skjedd, ifølge kommunalleder for tekniske tjenester i Kautokeino kommune, Sindre Murud.

Han forklarer at musetettinga i repareringsprosessen ikke ble gjort godt nok.

– Derfor har det kommet seg mus inn bygget, men nå er det tatt en ny runde, forklarer han.

Musefeller i kjelleren i barnehagen.

MUSEFELLER: Det er lagt ut musefeller i kjelleren i barnehagen.

Foto: privat

Fortvilte foreldre

Foreldrene Anne Karen Sara-Thon og Kris Cato Sara-Thon er fortvilte over situasjonen i kommunen.

De har valgt å ta barnet helt ut av barnehagen, da de mener at den midlertidige løsningen, skolebygget, heller ikke er egnet.

Familien Sara-Thon.

Anne Karen-Sara Thon og Kris Cato Sara-Thon med barnet som går i Máze barnehage.

Foto: privat

– Det er etter min vurdering direkte helsefarlig å oppholde seg i disse byggene over tid, sier Kris Cato. Han mener skolen har mugg.

Multiconsult har sett på tilstanden til rundt 6000 skolebygg i Norge. Rapporten, som kom i fjor, viser at tilstanden er kritisk for mange av disse skolene, skriver Utdanningsnytt.

Over 800 skolebygg har alvorlige mangler i anlegg som skal sørge for god inneluft for lærere og elever.

Men kommunen kjenner ikke til at det er dårlig luftkvalitet på skolen i Máze.

– Det har ikke vært oppdaget sopp eller mugg, og det som har vært av skader og slikt er reparert, forteller Murud.

Les også Fryser ned bagasjen for å bekjempe veggedyr fra utlandet

Jens Christoffersen, teamleder i Anticimex. Veggdyr, Anticimex

Korte nyheter

 • Operasjon Dagsverk til Guatemala

  Årets Operasjon Dagsverk er tildelt Utviklingsfondet som skal støtte urfolksungdom i Guatemala. Målet er å bekjempe sult gjennom klimatilpasning.

  Det er elever i hele Norge som har stemt fram hvilket prosjekt de mener bør få støtte, skriver OD og Utviklingsfondet i en pressemelding.

 • Ohcet Sámedikkis lassidoarjaga ođasmahttimii

  Sámegielbláđi Nuorttanaste jođiheaddjit leat gieskat deaivvadan sámediggeráđiin háleštan dihte bláđi ođasmahttináigumušaid birra.

  – Mii leat digitaliseremen bláđi buvttadeami vai sáhttit bargat seamma lávddiin main mediaásahusat muđuid barget, lohká Nuorttanaste redaktevra, Anne Randi Solbakken.

  Ii leat vuos sáhka dihto ruhtasupmis. Sii leat vuos ožžon dieđuid ortnegiid birra gos sáhttet ohcat lassiruhtadeami maid dárbbašit dása, čilge son.

  – Nuorttanaste ferte ođasmahttit teknologiija vai beassat earret eará podcasta ráhkadit ja ovdamearkka dihte báddet ja buvttadit sálmmaid, lohká Solbakken.

  Sin mihttomearri livčče maid nannet neahttasiiddu, gos olbmot besset lohkat kulturáššiid, giellaáššiid ja dovdduid ja čiekŋalat sámi áššiid birra.

  Nuorttanaste lea maid álgán girjjálašvuođa árvvoštallamiin. Sii árvvoštallet sihke mánáid-, nuoraid ja rávisolbmuid girjjiid, muitala Solbakken.

  Anne Randi Solbakken
  Foto: Monica Falao Pettersen / NRK
 • Erke lea ohcan gielddadirektevravirggi

  Guđas dáhtošedje bargat gielddadirektevran Deanus.

  Okta dain lea Guovddášbellodaga sámediggejoavkku parlamentáralaš jođiheaddji Elisabeth Erke. Son lea maid Deanu musea jođiheaddji.

  Rune Seim, guhte dál doaibmá gielddadirektevran, lea maid ohcan virggi.

  Ávisa ifinnmark dat lea almmuhan ohcciid listtu (dárbbašat čoavddasáni).

  Deanu ovddeš gielddadirektevra, Inger Eline Fjellgren Eriksen heittii 2023:s.

  Elisabeth Erke
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK