Hopp til innhold

Muotka ON:i: - Mii fertet fátmmastit nuoraid

Les på norsk.

Sámediggepresideanttas, Silje Karine Muotkas, lei sáhkavuorru ONa álgoálbmotáššiid bissovaš forumis. Dohko ledje dievva álgoálbmotovddasteaddjit ja organisašuvnnat miehta máilmmi čoahkkanan.

Muotka gesii ovdan man dehálaš lea fátmmastit eamiálbmotnuoraid juo árrat, ja čájehii ovdamearkkaid mo nuorat besset Sámedikki mearrádusproseassaide searvat.

– Nuorat ja mánát vuollel 18 jagi eai oaččo jienastit válggain, ja nuorra jienasteaddjit leat unnitlogus. Danne fertejit mis gávdnot mekanismmat mat sihkkarastet ahte nuorat gullojit, jos mii galgat iešmearrideami doaimmahit.

Sámediggi lea ásahan sihke sámi nuoraidráđi ja mánáidráđi, nannen dihtii sin jienaid.

Sámediggepresideanta rámida sámi nuoraid, geat akšunerejedje Fovse-ášši oktavuođas.

– Min sámi nuorat, ja earát geat sin dorjo, ledje mielde sihkkarastimin ahte Norgga ráđđehus loahpas dovddastii olmmošvuoigatvuođarihkkuma, ja buhtadusdárbbu. Lean nu rámis daid nuorra olmmošvuoigatvuođadáistaleddjiiguin.

Muotka mielas leat nuoraid jienat politihkas dehálaččat.

– Ollosat dadjet ahte nuorat leat ihttá beaivvi jođiheaddjit, muhto dat ii leat duohta. Nuorat leat dál jo jođiheaddjit, ja mii fertet sin fátmmastit mearrádusain mat váikkuhit sin eallimii, dajai son.

Silje Karine Muotka
Foto: Solveig Katarina Fossum Norberg / NRK

Korte nyheter

 • Avsluttet valgmanntall-saken - Sametinget setter i gang ny sak om valgmanntallet

  Etter NRKs avsløringer om «de falske samene», gjorde Sametinget en avtale med Telemarksforskning. De skulle undersøke kriteriene for innmelding i sametingets valgmanntall.

  Dette vekket sterke reaksjoner hos blant annet Nordkalottfolket. På grunn av politisk støy, valgte plenumsledelsen å avslutte saken.

  – Valgmanntallssaken er avslutta. Vi har sagt opp avtalen med Telemarksforskning, sier Tom Sottinen (Ap) som sitter i plenumsledelsen.

  Selv om Sametinget ikke lenger har noe med Telemarksforskning å gjøre, er plenumsledelsen er i gang med å forberede en sak for å styrke informasjonen om sametingets valgmanntall.

  – Så det vi gjør nå i plenumsledelsen, er å fremme en ny sak til plenum, som heter «styrking av informasjon om Sametingets valgmanntall», sier Sottinen.

  Han mener det er helt nødvendig med kunnskap om valgmanntallet for å kunne forvalte det.

  – Vi vil identifisere og drøfte konkrete informasjonstiltak som skal gi økt kunnskap om valgmanntallet, både hos folket og i storfamilien ellers.

  Han forteller at plenumsledelsen har noen tiltak de ønsker å fremme på plenum, men han mener at det trengs en full behandling av denne saken.

  – Så vi kommer med forslag til høsten, det blir åpen og full behandling i plenum da.

  Blant tiltakene som er aktuelle allerede i dag, er å informere om valgmanntallets kriterier til for eksempel offentlige institusjoner og videregående skoler.

  – Så det er tiltak som vi allerede har satt i gang, sier han.

  – Jeg tror det blir en veldig bra prosess det vi har nå. Og det er også en åpen prosess hvor vi har full behandling i komitéopplevelsen. På de tiltakene vi kommer til å foreslå.

  Tom Sottinen står koftekledd på Sametinget.
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Svenske Sametinget skuffet over Riksdagen: – Bedre om vi hadde bodd på et hotell

  Denne uken har det svenske Sametinget plenum i det svenske riksdagsbygningen i Stockholm.

  – Jeg er kjempeskuffet, sier Marianne Gråik, leder for Samelandspartiet, til SVT Sápmi.

  Hun mener at riksdagsmedlemmene har vist lav interesse for Sametingets tilstedeværelse.

  Riksdagens talsperson Andreas Norlén åpnet Sametingets plenum denne tirsdagen, etterfulgt av en tale fra kulturministeren i Sverige, Parisa Liljestrand fra Moderaterna.

  Etter det har interessert fra riksdagsmedlemmene vært vagt.

  – Jeg trodde at det var derfor vi har plenum her, slik at vi kunne møte riksdagsmedlemmer for å slå av en prat og diskutere, så jeg er veldig skuffet, sier Marianne Gråik.

  Hun mener at det hadde vært bedre å være en annen plass.

  – Det hadde vært bedre om vi hadde bodd på et hotell i Stockholm slik at andre samer i området lett kunne ha kommet og møtt oss i pausene og snakket med oss, sier hun.

  Karl Lindberg, pressesekretær for talsmannen, sier at Riksdagen har jobbet for å fronte at sametinget er til stede.

  – Riksdagsadministrasjonen har også forsøkt å oppfordre medlemmer av Sametinget til å booke møter med riksdagens medlemmer, sier han.

  SVT Sápmi sendte en e-post til alle partigruppeledere i Riksdagen, og spurte hvorfor de ikke møter opp.

  Kun gruppeleder for Miljøpartiet svarte at de har møtt opp og vil være til stede.

  Etter e-posten deltok flere riksdagspolitikere på sametingets plenum på torsdagen.

  riksdagen