Million-krangel

- Hvordan kan sametingsrådet øke en budsjettpost med 1000 prosent uten å spørre Sametinget?

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR) er leder i Sametingets tilskuddstyre.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Dette spørsmålet fra opposisjonen på Sametinget har ført til en heftig diskusjon i formiddag.

Bakgrunnen er at sametingsrådet har omdisponert omlag en million kroner fra Sametingets tilskuddstyre til rådets frie bruk.

Opprinnelig var budsjettposten på 150.000 kr. Aps sametingsråd har økt det til 1.213.000 kr.

- Har rådet gått utover sine fullmakter?

- Det er grunn til å spørre om sametingsrådet har gått ut over sine fullmakter. Jeg regner med at kontrollkomitéen ser på dette, sa NSRs Tor Mikalsen.

NSRs gruppeleder Aili Keskitalo spurte om rådet hadde konsultert med tilskuddsstyret om omdisponeringen til seg selv.

- Offentligheten er ikke blitt informert om søknadsfrister, og om hvilke kriterier som legges til grunn, sa Keskitalo.

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sametingsråd Vibeke Larsen (Ap) avviste at sametingsrådet har tatt penger til seg selv.

- Gitt til gode formål

- Sametingsrådet får inn søknader som ikke passer inn i andre støtteordninger. Dessuten er det tatt penger som ikke er blitt brukt. Pengene er innvilget til gode formål, forklarte Larsen.

Blant annet er det gitt penger til urfolkssenteret Gáldu og til Norske Reindriftssamers Landsforund.

Samefolkets Partis Terje Tretnes foreslo at pengene som sametingsrådet har omdisponert, trekkes tilbake.

Sametingspresident Egil Olli mener dette kan få alvorlige konsekvenser for søkerne som har fått innvilget penger fra sametingsrådet.

Sendes til kontrollkomitéen

Terje Tretnes valgte etter et 15 minutters gruppemøte å trekke tilbake forslaget sitt.

- Denne saken må sendes til Sametingets kontrollkomité slik at vi til plenumssamlingen i november får svar på om sametingsrådet har gått utover sine fullmakter, sa Tretnes.