Mer sauetap i Finnmark, mindre i Troms

I Finnmark øker tapet av sau og lam til rovdyr, mens det i Troms er en liten nedgang. Enkelte bønder har mer tap enn andre.

Ull igjen etter sauen

Fylkesmannen i Troms og Finnmark betalte tilsammen 3,5 millioner kroner i rovdyrskadeerstatning til sauebønder i 2017. I Finnmark økte tap av sau til rovdyr, mens i Troms var det en liten nedgang. På bilde ser vi bare ull igjen av sauen som er tatt av rovdyr i Skånland i Sør-Troms.

Foto: Andreas Vikan Røsæg / Privat

Sauebønder i Troms og Finnmark fikk i overkant av 3,5 millioner i rovdyrskadeerstatning i 2017, som er en tredjedel av det totale tapet de har. Hovedgrunnen for at bøndene ikke får dekt det reelle tapet er manglende dokumentasjon.

Vanskelig å få dokumentert alle tapene

Bengt Siikavuopio

Bengt Siikavuopio driver sauedrift i Storfjord i Nord-Troms. Han mener at sauebøndene får for lite i rovdyrskadeerstatning i forhold til det de mister til rovdyr. Han fikk erstatning for 4 sau og 26 lam i 2017, og selve tapet var på 5 sau og 44 lam.

Foto: Privat

Bengt Siikavuopio fra Storfjord i Nord-Troms er en av dem som har vært mye plaget av rovdyr. Han mistet i fjor 5 sau og 44 lam til rovdyr, men fikk erstatning for 4 sau og 26 lam. Mesteparten av tapene har vært til jerv som drepte 2 sau og 13 lam, som han har fått rovdyrskadeerstatning for. Siikavuopio forteller at det er vanskelig å dokumentere alle tapene på grunn av ulendt terreng og at de ikke klare å finne dyrene tidlig nok før dyret er oppspist.

Seksjonsleder for naturmangfold hos Fylkesmannen i Finnmark, Christer Michalsen forstår sauebøndenes frustrasjon, men sier at regelverket er laget slik at man må dokumentere tapene som er forårsaket av rovdyr. Dette er også med på å kartlegge hvor rovdyrene befinner seg, og hvilke tiltak som bør gjennomføres i de forskjellige områdene med stor rovdyrplage.

I Finnmark øker tapet av sau og lam til rovdyr

I Finnmark er det en liten økning av tap av sau og lam til rovdyr fra 2016 til 2017. I 2016 var tapene på 180 sau og 623 lam, og av dette ble 285 erstattet. I 2017 ble 254 sau og 857 lam meldt tatt av rovdyr, og 49 sau og 341 ble erstattet. I Troms var tallene for 2016, 614 sau og 2952 lam meldt tatt av rovdyr, hvor 1003 dyr ble erstattet.

I 2017 er det en liten nedgang i tap av sau og lam. Totalt ble det registrert 54 sau og 2904 lam tapt til rovdyr, og av dette fikk bøndene erstatning for 92 sau og 1004 lam. I Troms var det 102 sauebønder som søkte om erstatning i 2017, mens det i Finnmark var 24 bønder.

Jerven verst i Finnmark og kongsørn i Troms

Jerven står for det største tapet av sau og lam til rovdyr i Finnmark i 2017, med i alt 35,9 prosent. Gaupa som nummer to med et tapsprosent på 31,28. Bjørnen står for 13,6 prosent av tapene, mens kongsørna 11,79. Ingen sau eller lam er drept hverken i Finnmark eller Troms.

I Troms har ørna forårsaket mest tap for sauebøndene med 33,03 prosent av tapene, deretter følger gaupa med 20,7 prosent og ingen tap til bjørn eller ulv. I Troms er tallet på uspesifisert rovdyr nokså høy, 30 prosent, mens tallet i Finnmark er 7,44. Både i Finnmark og Troms kan man søke om midler for forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak for 2018, utenom rovdyrskadeerstatning.