Hopp til innhold

Mearrádus Porsáŋggus sáhttá lága rihkkut

Duorastaga mearrádus Porsáŋggu gielddastivrras guorahallat vejolašvuođaid ásahit bieggaindustriija Vuorjenárgii sáhttá rihkkut lága.

Dan dadjá konsuleantafitnodaga Gávcci AS jođiheaddji, Per Olaf Persen, NRK:ii.

– Gielda vajálduhtii bivdit boazodoalliin oainnu. Sii eai leat čuvvon gulahallanlága, nu mo sii leat geatnegahtton. Dát ášši lea eahpitkeahttá dakkár ášši mas gáibiduvvo gulahallan boazodoalloberoštumiin maidda dát guoská, deattuha Persen.

Gulahallan sámi beroštumiiguin lea geatnegasvuohta maid stáhta, gielddat ja fylkkagielddat fertejit čuovvut.

Gieldda áššibáhpiriin ii namuhuvvo boazodoallu sátnegežiinge, muhto sátnejođiheaddji Jo Inge Hesjevik (Olgeš) čuoččuha liikká gieldda čuvvon gulahallangeatnegasvuođas.

– Mun lean singuin háleštan telefovnnain. Dan duođašta mu telefovdnalogga. Orru dan láhkái, ahte sii áigot váldit mu formella meattáhusain, muhto dat formella álgá odne, vástida Hesjevik.

Les på norsk

Jo Inge Hesjevik
Foto: Torgeir Varsi / NRK

Korte nyheter

 • Lyn-rekord

  Det er registrert rekordmange lynnedslag i Norge det siste døgnet.

  Det siste døgnet er det registrert mellom 30.000 og 34.000 lynobservasjoner.

  – Det er spesielt på Østlandet, men også Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag, ja helt opp i Lofoten har vi registrert lynnedslag, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

 • Martin Løvø orre rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta

  Njoktjen Hilde Knutsen jeahta edtja rektovrine Röörosen jåarhkeskuvlesne orrijidh. Daelie Arbeidets Rett tjaala Martin Løvø orre Rektovre Röörosen jåarhkeskuvlesne sjædta. Dïhte barkoste goh byjjenimmieåejvie Os:en tjïeltesne båata, jïh mïetskesne edtja sov orre barkosne aelkedh.

 • Lokale foreninger har inngått avtaler med FeFo

  Finnmarkseiendommen (FeFo) melder at de inngår avtaler med lokale foreninger om fiskeoppsyn.

  Dette er i første rekke et prøveprosjekt for 2024.

  – Vi har inngått avtaler med Sør-Varanger JFF, Vardø sportsfisker- og jegerforening, Berlevåg JFF og Kjøllefjord JFF om fiskeoppsyn, skriver FeFo, som legger til at oppsynet gjelder på Finnmarkseiendommens grunn i anadrome vassdrag som ikke er forpaktet, men som er åpnet for fiske.

  FeFo opplyser at allerede har forpaktningsavtaler med disse foreningene i andre vassdrag, og de er godt kjent med oppsynsarbeid.

  Oppsynet gjelder Braselva, Haukelva, Austerelva, Molvikvassdraget og Blåfjellvassdraget.