Hopp til innhold

Fordømmer feiringer

Tidligere fredprisvinneren Rigoberta Menchú fordømmer den Guatemalske regjeringens feiringer av den påståtte «verdensende-dagen».

Rigoberta Menchu i valgkampen

Rigoberta Menchú er selv mayaindianer, og stilte til presidentvalg i 2007. Hun fikk den gang 3 % av stemmene.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Ifølge en urgammel mayakalender markerer datoen 21. desember 2012 slutten på en 5000 år lang periode. Dagen som er forutsett av eldre hieroglyfer, er omtalt som verdens ende, og er planlagt storstilt feiret i Guatemala og andre steder i Sentral Amerika og Mexico. Tusenvis av turister og andre intresserte er ventet å strømme til, for å overvære de storstilte feiringene preget av fyrværkeri, konserter og annet.

Denne hysterien som herjer i Sentral-Amerika og Mexico er Nobel fredprisvinner i 1992, Rigoberta Menchú, lite begeistret over. Hun er selv mayaindianer, og stilte til presidentvalg i 2007.

– Disse markeringene er ikke i tråd med de som vil skje i stillhet i de tusen hjem blant mayaene, sier den tidligere Nobelprisvinneren.

– Misbruker vår kulturarv

Dette er ikke Menchú alene om. Også andre mayaindianere mener at turistindustrien og Guatemalas regjering holder liv i myten om at Mayakalenderen forutsier verdens ende for å tjene penger.

– De ønsker å gjøre verden oppmerksom på at løgnere tar vår kulturarv og gjør dem om til profitt. De forteller ikke hele sannheten om våre sykler.
Kulturdepartementet vil samle nærmere 90 000 mennesker i Guatemala City for en endetidsfest, i tilfelle verden ender, uttalte Felipe Gomez, talsmann for Mayaalliansen Oxlaljuj Ajpop tidligere i oktober til nyhetsbyrået AFP.

Videre ba Gomez ber turistinstituttet tenke seg om, siden dette viser manglende respekt for Mayakulturen.

– Overgangen i 2012 fører kun til en ny syklus i Mayaenes tidsregning, og det medfører kun endringer i personlige-, familie- og samfunnsforhold, sa Gomez.

(Artikkelen fortsetter under)

Mexico Apocalypse

Her beskuer man en Mayaprest som tar del i en gammel religiøs seremoni ved ruinene av Palenque i Mexico. En legende sier at om en prest er i besittelse av 13 spesielle hodeskaller, har han muligheten til å redde verden.

Foto: Alexandre Meneghini / Ap

Feiringene de sikter til er blandt annet planlagt av den Guatemaliske regjeringen, med president Otto Perez i spissen.

– Vi vil feire på vår egen måte, og bryr oss ikke om hva regjeringen gjør, sier Menchú.

Korte nyheter

 • Det er mulig å lære av urfolkene

  Klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen åpnet Oslo Tropical Forest Forum konferansen med en tale. Han sier at konferansen arrangeres i Oslo fordi Norge har gjort et stort arbeid lenge for å jobbe sammen med viktige partnerland for å ta bedre vare på verdens regnskog.


  – Det er et stort oppdrag vi deler i fellesskap, som handler om å redusere avskoging, men som òg handler om å gi urfolks rettigheter en bedre status enn de har hatt i mange dager, sier Bjelland Eriksen til NRK Sápmi.


  Ifølge Bjelland Eriksen har Norge alltid vært opptatt av urfolks rettigheter, og at urfolk har brukt naturen bærekraftig i tusenvis av år, som er utfordringen i dagens samfunn.


  – Det er at vi ikke klarer å bruke naturen bærekraftig sånn som vi lever i våre samfunn i dag. Der kan vi absolutt lære av urfolks erfaringer og kunnskap i det arbeidet som vi må få til for å få til en veldig klar plan.

  Oslo Tropical Forest forum er en konferanse som arrangeres annethvert år der formålet er å diskutere tiltak og nye løsninger for regnskogvern.

 • Sáhttá oahppat álgoálbmogiin

  Dálkkádat- ja birasgáhttenministtar Andreas Bjelland Eriksen rabai Oslo Tropical Forest Forum konferánssa sártniin. Son dadjá ahte konferánsa lágiduvvo Oslos danin go Norga guhká lea bargan guoibmeriikkaiguin vai buorebut fuolahat máilmmi arvevuvddiid.

  – Lea stuorra bargu maid mii juogadat ovttas. Lea sáhka vuovddehuhttima geahpideames, muhto mas maiddái lea sáhka addit álgoálbmogiid vuoigatvuođaide buoret stáhtusa go dat mii lea leamaš, dadjá Bjelland Eriksen NRK Sápmái.

  Bjelland Eriksen dadjá ahte Norga lea álo beroštan álgoálbmogiid vuoigatvuođain, ja ahte álgoálbmogat leat duháhiid jagiid geavahan luonddu ceavzilit, mii lea otná servodaga hástalus.

  – Mii eat nagot geavahit luonddu ceavzilis vugiin nu go mii eallit otná servodagas. Das mii áibbas sihkkarit sáhttit oahppat álgoálbmogiid vásáhusain ja máhtus dan barggus maid mii fertet čađahit vai oažžut hui čielga plána.

  Oslo Tropical Forest forum lea konferánssa mii lágiduvvo juohke nuppi jagi man ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid ja ođđa čovdosiid arvevuovdegáhttemii.

  Andreas Bjelland Eriksen
  Foto: Iŋgá Káre Márjá I. Utsi / NRK
 • Sámediggi vuolggaha ášši stáhta vuostá

  Les hele saken på norsk her.

  Sámediggeráđđi lea otne mearridan vuolggahit ášši stáhta vuostá Hámmárfeasta LNG (Muolkkuid) elektrifiserema mearrádusa dihte. Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  – Mii oaivvildit ahte Muolkkuid-mearrádusa sáhttá digget rievttálaččat go ii leat doarvái čielggaduvvon iige konsulterejuvvon, ja de leat dábálaš áššemeannudannjuolggadusat rihkkojuvvon. Das lea sáhka riektesihkarvuođas areálahálddašeamis Norggas, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  Preassadieđáhusas čállet ahte sámediggeráđđi lea dieđihan ahte Muolkkuid-mearrádus ferte rievdaduvvot. Dan ii oaivvil ráđđi ahte stáhta lea árvvusatnán ja danne eai leat leamaš makkárge politihkalaš proseassat Muolkku-mearrádusa váikkuhusaid birra.

  – Go lea riidu maid ii sáhte politihkalaččat čoavdit, de lea áibbas lunddolaš mannat duopmostuoluide čoavdit dan, lohká sámediggepresideanta.