Majt sáme kultuvrraj dát merkaj?

Bådåddjo suohkan dal bargov tjavggi mij guosská europelasj kultuvraoajvvestádan sjaddat. Dijstagá boahtte vahko la sámedikkepresidænnta Aili Keskitalo konferansan lågådallamin mij dát guddne merkaj sidjij gudi dáv oadtju. Keskitalo danna sierralahkáj galggá åvddånbuktet majt dát guddne, Europealasj oajvvestáda 2024, sáme kultuvrraj merkaj.