Hopp til innhold

Majt sáme kultuvrraj dát merkaj?

Bådåddjo suohkan dal bargov tjavggi mij guosská europelasj kultuvraoajvvestádan sjaddat. Dijstagá boahtte vahko la sámedikkepresidænnta Aili Keskitalo konferansan lågådallamin mij dát guddne merkaj sidjij gudi dáv oadtju. Keskitalo danna sierralahkáj galggá åvddånbuktet majt dát guddne, Europealasj oajvvestáda 2024, sáme kultuvrraj merkaj.

Korte nyheter

 • Næringsministeren om reinkjøtt-eksport: – Fantastisk spennende

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier planene om eksport av reinkjøtt til Japan er god idé.

  – Det er fantastisk spennende. Jeg er sikker på at det er et stort antall folk i verden som er villig til å betale for høykvalitetsprodukter også herfra, sier han til NRK.

  Tirsdag fortalte Are Figved som er daglig leder i Europas største produsent av reinkjøtt, at Finnmark Rein AS ser for seg eksport til Japan allerede i 2025.

  Onsdag deltar næringsministeren på konferansen Sápmi Business Conference i Kautokeino.

  Vestre mener det både bør være mulig med å forsyne det norske markedet med reinkjøtt og samtidig eksportere.

  – Vil det være nok reinkjøtt til både det norske markedet og eksport?

  – Det er jo litt avhengig av etterspørselen framover, og avhengig av hvor mye vi klarer å produsere på en bærekraftig forvaltning. Men jeg er helt sikker på at hvis man ønsker å få til dette, så er det fullt mulig å finne løsninger som både kombinerer innenlands forbruk og også eksport av enkelte type produkter til land og deler av verden som er villig til å betale for det.

  – Og hvis vi kan bidra til økt verdiskapning og lønnsomhet i reindriftsnæringen i Norge, så er det bra for det samiske næringslivet og for verdiskapningen i Norge. Her må vi se på mulighetene, og ikke på begrensningene, svarer næringsministeren.

  Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lanserte Noregs første vegkart for reiselivsnæringa.
  Foto: Sissel Rikheim / NRK
 • Holmberg nammaduvvon dáidaga gudnedoaktárin

  Ohcejohkalaš dáiddár Niillas Holmberg (33) lea nammaduvvon Lappi universitehta dáidaga gudnedoaktárin, čállá Yle Sápmi.

  Gudnedoaktárin viháheapmi lea alimus fuomášupmi, maid universitehta sáhttá olbmui addit.

  Lappi universitehta háliida dainna čalmmustahttit olbmuid, geat leat leamaš mielde ovddideamen universitehta dutkan- ja oahpahusdoaimma, bargguineaset ovddidan riikkaidgaskasaš ovttasbarggu dahje dahkan dovddusin lappilaš kultur- dahje ealáhussuorggi.

  – Ii dákkárii olmmoš leat goassige ráhkkanan dahje vuordde dakkáriid. Illu ja gudni. Ii dás eará sáhte lohkat, illusa Holmberg.

  Niillas Holmberg
  Foto: Ođđasat / Yle Sápmi
 • Gonagas biddjui buohccivissui Malaysias

  Gonagas Harald (87) lea buohccán luomus Malaysias ja lea doppe biddjon buohccivissui, čállá gonagasviessu preassadieđáhusas.

  Sus lea infekšuvdna, muhto oažžu buori divššu sihke malaysialaš ja norgga dearvvasvuođabargiin.

  Gonagas lea priváhta máŧkis Malaysias.

  Su almmolaš kalenddara mielde su boahtte bargobeaivi lea njukčamánu gávccát beaivve. Dalle galggašii jođihit stáhtaráđi šloahtas.