NRK Meny
Normal

Må tilbakebetale 25 prosent av støtten fra Finnmarkseiendommen

Et lokalt bygdelag i Kautokeino kommune ble tildelt 20 000 i grønne midler fra Finnmarkseiendommen for å fremme friluftsaktiviteter i den lille samebygda. Nå avkreves de en engangsavgift på 5 000 kr.

Siessá Kirsten Susanne Logje dáhtošii su girjin almmuhit divttaidis

Kirsten Susanne Logje anser gebyrkravet fra FeFo på 25 % av støttebeløpet til å være høyt.

Foto: Anne Olli / NRK

FeFo bruker noe av overskuddet til Grønne midler til helsefremmende aktiviteter i Finnmark, og prioriterer aktivitetsrettede tiltak. De forsøker å støtte prosjekter over hele Finnmark, skriver FeFo på sin hjemmeside.

Støtte til 74 prosjekter

For 2016 avsatte Finnmarkseiendommen (FeFo) én million kroner til grønne midler fra driftsoverskuddet, og fordelte midler til 74 prosjekter for å fremme friluftsaktiviteter, folkehelse og bolyst i bygd og by i Finnmark.

Bygdelaget Láhppoluoppal fikk innvilget 20 000 i grønne midler fra Fefo, og avkreves 5 000 i gebyr fra Finnmarkseiendommen. Dette bekrefter Jim Einar Roska fra Finnmarkseiendommen overfor NRK.

– Ja det er riktig. Støttemottaker må betale et engangsgebyr for bruk av Finnmarkseiendommens eiendom til eget byggverk.

Avgift for byggverk

Jim Einar Roska medgir at det blir forskjeller i støtten, nå støttemottakere som har bygd gapahuker blir avkrevd engangsavgift mens mottaker som har brukt støtten til aktiviteter ikke blir det.

Han sier at en gapahuk er et byggverk, selv om det er et lite byggverk, og at eier må betale en engangsgift til Finnmarkseiendommen.

Láhpoluoppal

Den samiske bygda Láhppoluoppal i Kautokeino kommune fikk 20 000 i støtte fra Fefo til bygging av gapahuker. Nå krever FeFo 25 % tilbakebetalt i form av engangsavgift.

Foto: Aslak Ballari

Kirsten Susanne Logje fra bygdelaget i Láhpoluoppal sier at hun synes avgiften var høy, men at de sannsynligvis nok ville bygget gapahukene uavhengig av avgiften.

– Dette er et positivt tiltak for alle i bygda Láhppoluoppal, og blir et sted som nok blir brukt av lokalbefolkningen, sier Kirsten Susanne Logje.

Hun forteller at den ene av gapahukene er allerede bygget, og de skal snart i gang med den andre gapahuken.