Liten forening, høy lønn

Små samiske forbund budsjetterer med relativt gode lederlønninger i forhold til budsjettene sine. Men Sametinget sier nei.

Thoralf Henriksen

Leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Foto: Sámi Radio / NRK

GULDAL: Binna searvváš - buorre bálká

Lederne må klare seg med langt mindre penger enn de ønsker

– Det går jo ut over godtgjørelsen til tillitsvalgte i organisasjonen, først og fremst lederen, sier leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Skuffet

Samenes Naturressursforbund hadde budsjettert med 600.000 kroner i inntekter i driftstøtte fra Sametinget.

Lønn med husleie og møbelkjøp til leder skulle utgjøre nærmere 400.000 av utgiftspostene.

Men Sametinget bevilget under 174.000 kroner. Leder Thoralf Henriksen er skuffet.

– Så får jeg håpe at min gode frue fremdeles er snill med meg, slik at hun kan støtte meg innimellom.

Også skuffet

Reinkappkjøringsforbundet Sámi heargevuodjinlihttu hadde budsjettert med 400.000 i støtte fra Sametinget. Omtrent det samme som leder-, eller presidentlønna, som det heter. Men de fikk ingenting.

President Mikkel Per Sara i reinkappkjøringsforbundet, er også skuffet.

– Du leder et lite forbund, men dere kaller din posisjon for president. Har disse små samiske foreningene litt stormannsgalskap?

– Nå må vi huske at dette er reinkappkjøring som skal dekke de tre nordiske landene og Russland, sier Sara.

Leder i Sametingets tilskuddsstyre, Ann-Mari Thomassen, sier dette:

– Når det gjelder hvorvidt man vurderer lederlønninger, så er det klart at det er en samlet vurdering.