Hopp til innhold

Liten forening, høy lønn

Små samiske forbund budsjetterer med relativt gode lederlønninger i forhold til budsjettene sine. Men Sametinget sier nei.

Thoralf Henriksen

Leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Foto: Sámi Radio / NRK

GULDAL: Binna searvváš - buorre bálká

Lederne må klare seg med langt mindre penger enn de ønsker

– Det går jo ut over godtgjørelsen til tillitsvalgte i organisasjonen, først og fremst lederen, sier leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Skuffet

Samenes Naturressursforbund hadde budsjettert med 600.000 kroner i inntekter i driftstøtte fra Sametinget.

Lønn med husleie og møbelkjøp til leder skulle utgjøre nærmere 400.000 av utgiftspostene.

Men Sametinget bevilget under 174.000 kroner. Leder Thoralf Henriksen er skuffet.

– Så får jeg håpe at min gode frue fremdeles er snill med meg, slik at hun kan støtte meg innimellom.

Også skuffet

Reinkappkjøringsforbundet Sámi heargevuodjinlihttu hadde budsjettert med 400.000 i støtte fra Sametinget. Omtrent det samme som leder-, eller presidentlønna, som det heter. Men de fikk ingenting.

President Mikkel Per Sara i reinkappkjøringsforbundet, er også skuffet.

– Du leder et lite forbund, men dere kaller din posisjon for president. Har disse små samiske foreningene litt stormannsgalskap?

– Nå må vi huske at dette er reinkappkjøring som skal dekke de tre nordiske landene og Russland, sier Sara.

Leder i Sametingets tilskuddsstyre, Ann-Mari Thomassen, sier dette:

– Når det gjelder hvorvidt man vurderer lederlønninger, så er det klart at det er en samlet vurdering.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK