Hopp til innhold

Liten forening, høy lønn

Små samiske forbund budsjetterer med relativt gode lederlønninger i forhold til budsjettene sine. Men Sametinget sier nei.

Thoralf Henriksen

Leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Foto: Sámi Radio / NRK

GULDAL: Binna searvváš - buorre bálká

Lederne må klare seg med langt mindre penger enn de ønsker

– Det går jo ut over godtgjørelsen til tillitsvalgte i organisasjonen, først og fremst lederen, sier leder Thoralf Henriksen i Samenes Naturressursforbund Goahtegearret.

Skuffet

Samenes Naturressursforbund hadde budsjettert med 600.000 kroner i inntekter i driftstøtte fra Sametinget.

Lønn med husleie og møbelkjøp til leder skulle utgjøre nærmere 400.000 av utgiftspostene.

Men Sametinget bevilget under 174.000 kroner. Leder Thoralf Henriksen er skuffet.

– Så får jeg håpe at min gode frue fremdeles er snill med meg, slik at hun kan støtte meg innimellom.

Også skuffet

Reinkappkjøringsforbundet Sámi heargevuodjinlihttu hadde budsjettert med 400.000 i støtte fra Sametinget. Omtrent det samme som leder-, eller presidentlønna, som det heter. Men de fikk ingenting.

President Mikkel Per Sara i reinkappkjøringsforbundet, er også skuffet.

– Du leder et lite forbund, men dere kaller din posisjon for president. Har disse små samiske foreningene litt stormannsgalskap?

– Nå må vi huske at dette er reinkappkjøring som skal dekke de tre nordiske landene og Russland, sier Sara.

Leder i Sametingets tilskuddsstyre, Ann-Mari Thomassen, sier dette:

– Når det gjelder hvorvidt man vurderer lederlønninger, så er det klart at det er en samlet vurdering.

Korte nyheter

 • Flere fly innstilles grunnet dårlig vær

  Uværet i nord fører til flere innstilte fly.

  Det gjelder Widerøes avganger fra Tromsø lufthavn til Hasvik, Hammerfest, Andenes, Bodø og Harstad/Narvik, ifølge en oversikt fra Avinor.

  Fra Harstad/Narvik lufthavn innstilles også Widerøes avganger til Trondheim, Andenes, Tromsø og Bodø.

  Fra Andøya lufthavn innstilles avgangene til Tromsø, Bodø og Harstad/Narvik.

 • Britisk oljegigant håver inn penger og bremser satsing på fornybar energi

  Den britiske oljegiganten BP tjente rekordmye penger i fjor, etter at Russlands invasjon av Ukraina sendte olje- og gassprisene til værs.

  Selskapet meldte tirsdag om et justert resultat, ekskludert engangsutgifter, på 27,7 milliarder dollar i 2022.

  Dette var ny rekord. Selskapet fikk imidlertid en svært stor engangskostnad da det trakk seg ut av Russland – over 24 milliarder dollar.

  Etter skatt endte derfor BP med et underskudd på 2,5 milliarder dollar.

  Tidligere har selskapet hatt en målsetting om et 40 prosents kutt i oljeproduksjonen – kombinert med kraftig satsing på fornybar energi – innen 2030. Nå sikter i stedet BP mot en 25 prosents reduksjon sammenlignet med nivået i 2019. (NTB)

 • Statped almmuha bargoneavvuid sámegillii

  Dál leat ráhkaduvvon erenoamášpedagogalaš kártenneavvut sihke davvi-, lulli- ja julevsámegillii. Ja 12 ođđa filmma leat ráhkaduvvon ja dain oidno mo kártenneavvuid geavahit, ja Guovdageainnu, Ájluovtta, Romssa ja Plaassje oahpaheaddjit ja oahppit leat ovdamearkan dasa mo daid sáhttá geavahit.

  – Min mielas lea buorre go viimmat leat ilbman dákkár bargoneavvut. Dát nanne sámi oahpaheaddjiid ja oahppiid oahppodilálašvuođa ja leat dehálaš reaiddut giellaoahpaheamis, nu lohká Statpeda sámi ossodaga, SEAD-ossodatjođiheaddji Ellen-Marit Oskal Gaup.