Hopp til innhold

Line Kallak Fefo-stivrii

Sámediggi lea otne ođđasit nammadan FeFo stivraáirasiid, ja eanetlohku doalahii iežaset áirasiid Mathis Nilsen Eira ja Máret Guhttor. Unnitlogus ledje guokte evttohasa, Line Kallak ja Isak Mathis O. Hætta. Bargiidbellodat, sámeálbmot Bellodat ja sorjjasmeahttun áirasa Elisabet Erke evttohas Line Kallak oaččui eanetlogu ja nu beasai goalmmát áirrasin FeFo stivrii Sámedikki bealis.

Korte nyheter

 • Ođđa sáddenáiggit

  Odne rivdet sáddenáiggit NRK Sámis, mii guoská TV-Ođđasiidda ja NRK Sámi Rádioi.

  TV-Ođđasat otnot ja sáddejuvvojit dii. 17.55 NRK 1-kanálas.

  NRK Sámi Rádios lea ođđa sátta geassebotta, Geassesátta, gos gullat gehppes ságaid miehtá Sámi ja min reportarat vulget mátkkoštit ja deaivat iešguđet olbmuid.

  Ná leat rádiosáddagat árgabeivviid geasseáigge:

  Dii 07.00: Buorre iđit Sápmi
  Dii 10.00: Sámi Musihkka
  Dii 12.00: Geassesátta
  Dii 16.00: Buorre iđit Sápmi nuppádassii
  Dii 19.00: Luohteboddu
  Dii 20.00: Geassesátta nuppádassii

  Geassesátta - Seriebilde - key art - NRK Radio - NRK Sami Radio
  Foto: Magnus Lunde Engen
 • 11 vindkraftprosjekter sendes på høring til høsten

  Norges vassdrags- og energidirektorat mottok 26 planer om kraftproduksjon i Finnmark. 12 av disse sendes videre til høring til høsten. Dette skriver NVE i en pressemelding i dag.

  Følgende prosjekter vil sendes på høring høsten 2024:

  Nordkyn vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Statkraft)

  Bjørnviktuva vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (Fortum Nordkraft Vind DA)

  Oksefjorden vindkraftverk, i Lebesby og Gamvik kommuner (H2 Carrier)

  Skjøtningsberg vindkraftverk, i Lebesby kommune (Aneo)

  Svartnakken vindkraftverk, i Lebesby kommune (Troms Kraft og Green Nordic AS)

  Kjøllefjord vindkraftverk, i Lebesby kommune (Statkraft)

  Laksefjorden vindkraftverk, i Lebesby kommune (Fred. Olsen og Finnmark Kraft)

  Hamnefjell III vindkraftverk, i Båtsfjord kommune (Finnmark Kraft)

  Rubbedalshøgda vindkraftverk, i Berlevåg og Båtsfjord kommuner (H2 Carrier)

  Skarvberget vindkraftverk, i Porsanger kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

  Reinelva vindkraftverk, i Nordkapp kommune (Fortum Nordkraft Vind DA)

  Alta vannkraftverk A3 (utvidelse), i Alta kommune (Statkraft)

 • Den norske skogen kompenserer for 60 prosent av klimautslippene

  En ny rapport fra Statsskog avdekker omfattende klimaeffekt fra skogsektoren i Norge og Sverige.

  I Norge bidrar hele den skogbaserte verdikjeden til å kompensere for 30 av våre totale utslipp på 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

  Uten bruk av treprodukter ville utslippene vært 8 millioner tonn høyere.

  I Sverige er klimaeffekten av skogsektoren 110 millioner tonn CO2. Sverige har betydelig mer skog og en forholdsvis enda større skogindustri enn Norge. Som et resultat av høy utnyttelsesgrad, oppnår Sverige omtrent fire ganger så stor klimaeffekt fra sin verdikjede som Norge.

  – Landets totale utslipp er på 45 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette understreker behovet for å inkludere hele verdikjeden i klimaregnskapet, skriver Statsskog i meldingen.

  Skog i Nordland
  Foto: Håkon Jacobsen