Hopp til innhold

Tidenes lengste valgkamp i Sameland

Kampen om makta på Sametinget er i gang. Mer enn et år før valget er allerede en presidentkandidat lansert - og dette kan bli avgjørende for resultatet.

Sametinget november 2007

SAMETINGET SEPTEMBER 2007: Egil Olli (t.h.) blir president etter at Aili Keskitalo gikk av.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) fikk ja fra Aili Keskitalo denne uken.

Professor i sammenlignende politikk og valgforsker, Frank Aarebrot, tror dette er lurt.

GULDAL: Valgagizzu álgán jo

Viktig med en frontfigur

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– I forhold til gamle tradisjoner er dette veldig tidlig. Jeg tror ikke det er uklokt; derimot ganske lurt. NSR er utenfor makten for første gang, og de har den tidligere sametingspresidenten som frontfigur som folk kjenner. Opposisjonen kommer ikke frem i lyset før de forteller hvem de har som alternativ presidentkandidat, sier Aarebrot.

Stortings- og sametingsvalget er 13. og 14. september neste år. Dermed er historiens lengste sametingsvalgkamp innledet. Første sametingsvalg ble holdt i 1989. Neste års valg er den sjette i rekken.

– Hvis man skal drive en lang valgkamp, er det nødvendig å ha en person som media kan fokusere på. Jeg tror dette er et klokt trekk, sier Aarebrot.

– Ga glede og motivasjon

NSR-leder Silje Muotka

Silje Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR-leder Silje Muotka sier de har lagt opp til en lang og grundig prosess.

– For oss er det viktig at hele organisasjonen og hele det samiske samfunnet får være med i diskusjonen om hvem som skal være vår kandidat.

Muotka avviser at en så tidlig lansering av deres presidentkandidat er den bevisst strategi fra NSRs side.

– For oss er det viktig å finne den beste kandidaten. Det er stor glede og motivasjon i organisasjonen fordi Aili Keskitalo ga oss et ja.

– Ingen dramatikk

Regjeringspartiet Ap vil bruke høsten og tiden mot jul til å få på plass organisasjonen, nominasjonskomitéene, lokale valgprogram og selve programmet til sametingsvalget, opplyser parlamentarisk leder Willy Ørnebakk.

– Vi skal omorganisere arbeidet på grunn av de nye valgkretsene, sier han til NRK Sámi Radio.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er den samepolitiske konferansen i Ap som velger presidentkandidaten. Konferansen holdes fra 28. februar til 1. mars neste år. NSR velger sin kandidat allerede i slutten av oktober.

– Jeg ser ingen dramatikk i dette. Det er interne tidsplaner som organisasjonene følger. Jeg føler at lanseringen som NSRs landsstyre har gjort i forkant av landsmøtet, er en del av deres tidsplan og ikke en del av en taktikk, sier Willy Ørnebakk.

– Må fronte en ny kandidat

Valgforsker Frank Aarebrot hevder Ap ikke trenger å ha det like travelt som NSR med å lansere presidentkandidaten.

Han tar et forbehold:

– Med mindre sametingspresidenten skulle finne på å gå av, så er det veldig viktig at Arbeiderpartiet plasserer en ny person på plass og fortelle hvem den nye presidenten skal være.

Ap har jo sittende sametingspresidenten. Hvis vedkommende som er president, har til hensikt å gå av, så må de fronte en eventuell ny presidentkandidat, sier Aarebrot til NRK Sámi Radio.

Sametingspresident Egil Olli (Ap) nekter å si noe om hans kandidatur i dag.

Korte nyheter

 • Ođđa gielddadirektevra Deanus

  Les på norsk.

  Jørgen Holten Jørgensen lea Deanu gieldda ođđa gielddadirektevra, dán duođašta son NRK:i.

  Son lea dál Bearalvági gieldda ráđđealmmái.

  – Mun vuolggán virgái go Deatnu lea gelddolaš gielda mas leat áibbas eará hástalusat go Bearalvágis leat, dadjá Jørgensen.

  Son álgá virgái golggotmánu 1. beaivvi dán jagi.

  Jørgensen dadjá Deanu ja Bearalváhki leat guovttelágan gieldda. Sihke sturrodaga ektui, muhto maiddái kultuvrralaččat, ássanminstaris ja ealáhusaid ektui.

  – Deatnu lea hui viiddis ja lea bieđggus ássan, dan botta go Bearalváhki lea guollebivdohápman mii lea čoahkis. Deanus gávdnojit máŋggalágan ealáhusat nugo eanadoallu, boazodoallu, bálvalusat, fievrrideapmi ja veahá guollebivdu - ja Bearalvági guovllus ges lea guolleealáhus mii oktoráđđe.

  Son geassá maiddái ovdan ahte kultuvrralaš ja čearddalaš dimenšuvdna lea hui nanus Deanus.

  – Buot dát dahká Deanu earálágan ja gelddolaš servodahkan.

  Rådmann i Berlevåg Jørgen Holten Jørgensen
 • Ny kommunedirektør i Tana

  Loga sámegillii.

  Jørgen Holten Jørgensen er den nye kommunedirektøren i Tana kommune, det bekrefter han til NRK.

  Han er i dag rådmann i Berlevåg kommune.

  – Jeg takker jo ja fordi Tana er en veldig spennende kommune med ganske andre utfordringer enn hva Berlevåg har, sier Jørgensen.

  Han begynner i stillingen 1. oktober i år.

  Jørgensen sier at Tana og Berlevåg er to veldig forskjellige kommuner. Både i størrelse, men også kulturelt, i bosetningsmønsteret og næringsmessig.

  – Tana er enormt vidstrakt med spredt bosetning, mens Berlevåg er konsentrert til ett kompakt fiskevær. I Tana er næringslivet variert med landbruk, reindrift, service, transport og litt fiskeri - mens Berlevåg er dominert av fiskerinæringen.

  Han trekker også fram at den kulturelle og etniske dimensjonen er mye sterke i Tana.

  – Alt dette gjør Tana til et annerledes og spennende samfunn.

  Jørgen Holten Jørgensen
  Foto: Jørgen Holten Jørgensen
 • BlimE-lávla l almoduvvam: – Åhpav ham unnán sámegielav

  Jupptsagárre l lávllaga namma mav divna gejna li máná sjaddi moaddi gullat åvddålijguovlluj.

  Dán jagásj artista libá juo åvdutjis dåbdos moaddásijda NRK Superin ja P3:n, valla gå dálla libá sjaddam BliMe-artista sjaddaba gal dåbdos ulmutja ja kjendisa mánáj gasskan Vuonarijkan.

  – Iv jáhke lav ájn riekta dádjadam, galla la nav stuorre. Valla dát sjaddá gal akta dajs lávllagijs mij ienemusát tjuojaduvvá mánájskåvlåjn ja mánájgárdijn ålles Vuonarijkan, ja dat la duodaj suohtas, javllá Ane Norum Kvistad, gut la BlimE-artista ja dárogiellaj lávllu.

  – Iv la dasi duosstam jáhkket, javllá Ailo Thomassen gut julevsáme versåvnåv lávllu.

  Libá Stiklestadan ja Bådådjon læhkám báddimin dánssavideojt ma galggi åhpadit mánájt gåktu lávllagijda labudit ja gærssulit.

  BlimE-lávla dagáduvvá moatten versjåvnnåj. Ådås dán jage la sáme ja dáttja artista libá siegen nubbe nuppe videon, ja vuostasj bále lávllu sáme versjåvnnå julevsámegiellaj – giella mav dåssju birrusij vihttatjuodes adni.

  – Munji la dát stuorra árvvon. Mån lav vehik gielav massám bajássjattadijn ja iv la giellaåhpadusáv oadtjum. Jáhkáv dat la viehkken iehtjádijda aj, gudi e gielav nav buoragit bukti, javllá Thomassen.

  – Dát la riek hávsske. Mihástaláv gå lin dav dahkam. Dat la ihkeva suohtas. Ja åhpav ham unnán sámegielav, javllá Kvistad.

  – Na galla, duoddi Thomassen.