Tidenes lengste valgkamp i Sameland

Kampen om makta på Sametinget er i gang. Mer enn et år før valget er allerede en presidentkandidat lansert - og dette kan bli avgjørende for resultatet.

Sametinget november 2007

SAMETINGET SEPTEMBER 2007: Egil Olli (t.h.) blir president etter at Aili Keskitalo gikk av.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Landsstyret i Norske Samers Riksforbund (NSR) fikk ja fra Aili Keskitalo denne uken.

Professor i sammenlignende politikk og valgforsker, Frank Aarebrot, tror dette er lurt.

GULDAL: Valgagizzu álgán jo

Viktig med en frontfigur

Frank Aarebrot

Frank Aarebrot.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– I forhold til gamle tradisjoner er dette veldig tidlig. Jeg tror ikke det er uklokt; derimot ganske lurt. NSR er utenfor makten for første gang, og de har den tidligere sametingspresidenten som frontfigur som folk kjenner. Opposisjonen kommer ikke frem i lyset før de forteller hvem de har som alternativ presidentkandidat, sier Aarebrot.

Stortings- og sametingsvalget er 13. og 14. september neste år. Dermed er historiens lengste sametingsvalgkamp innledet. Første sametingsvalg ble holdt i 1989. Neste års valg er den sjette i rekken.

– Hvis man skal drive en lang valgkamp, er det nødvendig å ha en person som media kan fokusere på. Jeg tror dette er et klokt trekk, sier Aarebrot.

– Ga glede og motivasjon

NSR-leder Silje Muotka

Silje Muotka.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR-leder Silje Muotka sier de har lagt opp til en lang og grundig prosess.

– For oss er det viktig at hele organisasjonen og hele det samiske samfunnet får være med i diskusjonen om hvem som skal være vår kandidat.

Muotka avviser at en så tidlig lansering av deres presidentkandidat er den bevisst strategi fra NSRs side.

– For oss er det viktig å finne den beste kandidaten. Det er stor glede og motivasjon i organisasjonen fordi Aili Keskitalo ga oss et ja.

– Ingen dramatikk

Regjeringspartiet Ap vil bruke høsten og tiden mot jul til å få på plass organisasjonen, nominasjonskomitéene, lokale valgprogram og selve programmet til sametingsvalget, opplyser parlamentarisk leder Willy Ørnebakk.

– Vi skal omorganisere arbeidet på grunn av de nye valgkretsene, sier han til NRK Sámi Radio.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er den samepolitiske konferansen i Ap som velger presidentkandidaten. Konferansen holdes fra 28. februar til 1. mars neste år. NSR velger sin kandidat allerede i slutten av oktober.

– Jeg ser ingen dramatikk i dette. Det er interne tidsplaner som organisasjonene følger. Jeg føler at lanseringen som NSRs landsstyre har gjort i forkant av landsmøtet, er en del av deres tidsplan og ikke en del av en taktikk, sier Willy Ørnebakk.

– Må fronte en ny kandidat

Valgforsker Frank Aarebrot hevder Ap ikke trenger å ha det like travelt som NSR med å lansere presidentkandidaten.

Han tar et forbehold:

– Med mindre sametingspresidenten skulle finne på å gå av, så er det veldig viktig at Arbeiderpartiet plasserer en ny person på plass og fortelle hvem den nye presidenten skal være.

Ap har jo sittende sametingspresidenten. Hvis vedkommende som er president, har til hensikt å gå av, så må de fronte en eventuell ny presidentkandidat, sier Aarebrot til NRK Sámi Radio.

Sametingspresident Egil Olli (Ap) nekter å si noe om hans kandidatur i dag.