Hopp til innhold

Lærere kurses om klimaendringer

Lærere i norske skoler får nå et tilbud om å lære om hvilke konsekvenser klimaendringene kan få i nordområdene.

Prosjektet EALÁT arrangerer kurset i Kautokeino, i slutten av mars. Prosjektleder Svein D. Mathiesen i EALÁT sier at de vil gi lærerne en større forståelse av klimaendringer og konsenkvenser av dette for reindrifta, som lærere skal bruke i sine skoler, rundt om i Norge.

Vil bygge opp kunnskap

– Vi håper at disse 20 lærerne igjen kan følge opp 20 skoler rundt om i Norge, som vil ha prosjekter rundt samiske forhold, reindrift, reindriftsspørsmål og klimaendringer, slik at man gradvis bygger opp en kunnskap i skolevesenset, som er litt annerledes enn når vi gikk på skolen, sier Mathiesen.

Polaråret, Samisk høgskole og polarårsprosjektet EALÁT holder kurset i Kautokeino, som konsentrerer seg om temaet dyr og menneske i Polaråret.

Invitert politiske ledere

De har prøvd å få fredsprisvinner Al Gore, statsminister Jens Stoltenberg og utenriksminister Jonas Gahr Støre til Kautokeino, for å få opplyst mer om klimaendringer i de arktiske områdene, men de har ikke lyktes i det. Nå vil de opplyse lærere.

– Jeg tror vi må gjøre begge deler. Vi må ha de politiske lederne i verden til å bidra i samarbeid rundt kunnskapsproduksjonen i urfolkssamfunnene, i reindriften, for en bedre forvaltning av nordområdene videre fremover. Men vi må også erkjenne at det er lettere å reise utenlands og prate rundt disse tingene, enn å komme hit og ta debatten på alvor.

Det er Forskningsrådet som finansierer kurset.

Korte nyheter

 • Álgoálbmotaktivistta jápmán

  Amerihkálaš aktivistta ja neavttár Sacheen Littlefeather lea jápmán, son šattai 75 jagi boaris. Nu dieđiha su bearaš The Washington Post neahttasiidui. Littlefeather šattai dovddusin jagi 1973, go son Marlon Brando ovddas ii dohkkehan Oscar-bálkkašumi, go Brando oaččui bálkkašumi buoremus dievdoneavttárin. Brando áiggui vuosttildit dan movt álgoálbmogiid vuosttá láhttejedje. Littlefeathera eai háliidan scena alde šat de, ja nu son dan rájes lea boikohtten filbmaindustriija. Borgemánus ánui Oscar-akademiija ándagassii go ledje nu fasttit dalle láhtten Littlefeatherin.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix
 • Áigot čavget viessoloatnagáibádusa

  Finánsabearráigeahčču áigu vuolidit otná maksimálaráji das man stuora viessoloatna norgalaččain sáhttá leat. Otne sáhttá ohcat loana mii lea viđa geardde eambbo go iežas sisaboahtu, go áigo oastit viesu. Finánsabearráigeahčču áigo dál vuolidit dan 4,5 geardde rádjai. Dasa lassin háliida bearráigeahčču ahte unnit olmmošoassi sáhttá ohcat eambbo viessoloana go dan maid njuolggadusat dadjet. Ja lea finánsadepartemeanta mii mearrida loahpalaččat ahte rievdadit go viessoloatnaláhkanjuolggadusa vai eai.

 • Sacheen Littlefeather er død, ble 75 år

  Sacheen Littlefeather, er død, meldte Oscar-akademiet på sin Twitter-konto under søndags kvelden.

  Flere nyhetskanaler har rapportert at Littlefeather døde som følge av brystkreft, men det har ikke blitt gitt en offisiell dødsårsak.

  Skuespillerinnen og aktivisten er kjent for et av de mest dramatiske øyebikkene i Oscar-prisutdelingens historie. Da Marlon Brando vant Oscar-prisen for beste skuespiller i 1973, gikk Littlefreather opp på scenen som hans stedsforetreder. Hun nektet, på Brandos vegne, å ta imot prisen på grunn av Hollywoods portrettering av urbefolkningen i Amerika.

  I august i år, 49 år etter hendelsen, ga Oscar-akademiet en offentlig beklagelse til Littlefeather for ettervirkningene av protesten. Hun ble 75 år gammel.

  Sacheen Littlefeather, Roger Moore og Liv Ullmann
  Foto: Scanpix