Hopp til innhold

Kun et lite håp om en hvit jul

Statsmeteorolog Håvard Larsen sier til NRK at både Finnmark, Troms og Nordland kan bli uten snø fremover. Det er dog fortsatt håp om en hvit jul.

– Hvis vi er riktig heldig så kan det hende, men vi må gjennom en periode med vått vær, sier Larsen.

Korte nyheter

 • – Vi må snakke om selvmord

  Loga sámegillii.

  I dag arrangerte Sametinget seminar om selvmordsforebygging i Sapmi. Formålet med seminaret var å sette søkelys på forebygging av selvmord og selvmordsforsøk i samiske samfunn og hvordan samfunnet kan sammen jobbe med disse utfordringene.

  For ti år siden mistet Simon Issát Marainen begge brødrene sine etter selvmord. Det var bare ti måneder mellom hendelsene.

  – Vi må snakke om selvmord, selv om det er en vanskelig sak.

  Marainen valgte tidlig å være åpen om tragediene som rammet familien.

  – Jeg besøkte naboene mine, oppsøkte dem for å snakke om hendelsene. I ettertid har disse menneskene sagt til meg at det var på grunn av dette at de turte å komme til oss, til foreldrene mine, sier han.

  Flere politikere felte noen tårer imens Marainen holdt foredrag om hvordan selvmord påvirker de etterlatte. Han fikk skryt for åpenheten sin.

  Sametingsrepresentant, Sara Katrine Aleksandersen (NSR), ønsker endring om det å snakke om tabubelagde saker i det samiske samfunnet.

  – Man skal kunne si at nå sliter jeg, at jeg ikke har det bra i livet, sier hun.

 • – Mii fertet hupmat iešsorbmema birra

  Les på norsk.

  Sámediggi lágidii odne seminára iešsorbmema birra. Áigumuš lea čalmmustahttit váttisvuođa ja ohcat čovdosiid movt eastadit váttisvuođa.

  Simon Issát Marainen massii logi dassái goappaš vieljaid iešsorbmemii, lei dušše logi mánu gaska dáhpáhusain.

  – Mii fertet ságastit iešsorbmema birra, vaikko lea váttis ášši.

  Son válljii álggu rájes juo leat rabas dáhpáhusaid birra.

  – Mun vázzen dáluid mielde min smávva gilážin. Mun ovtta ládje bággejin iežan hupmat ášši birra. Maŋŋel leat olbmot dadjan munnje ahte dan geažil duste sii boahtit min lusa, mu váhnemiid lusa, hupmat ášši birra.

  Su sáhkavuorru njuorrasáhtti máŋga politihkkara Sámedikkis ja oaččui olu rámi politihkkáriin iežas rabasvuođa ovddas.

  – Mii fertet rievdadit iežamet kultuvrra nu ahte ferte leat lohpi dadjat ahte mus ii leat nu buorre dilli dál, dadjá Norgga Sámi Riikasearvvi (NSR) politihkkár Sara Katrine Aleksandersen.

  Mann kledd i kofte står ute i snøen
  Foto: Danil Roekke
 • Stor-Stina lagt til hvile igjen etter 170 år

  Forberedelsene har pågått i flere år, men forrige lørdag ble Kristina Katarina Larsdotter, også kalt Stor-Stina, lagt til hvile igjen i Malå kirkegård i Västerbotten i Sverige.

  – I dag er en stor dag. Det er vanskelig å sette ord på følelsene nå, jeg tror det kommer til å komme mange følelser, både glede og kanskje litt sorg, sier Stefan Larsson i Malå sameforening.

  Hun døde for 170 år siden, men ble gravd opp og ført til Sør-Sverige i forskningssammenheng.

  Man har lenge trodd at levningene etter henne brant opp ved brannen i Karolinska instituttet i 1892.

  Men skjelettet hennes ble funnet igjen på Karolinska instituttet ved en tilfeldighet, og hun fikk endelig vende hjem.

  – Det var noen som begynte å se på en eske som sto der som var merket, sier Larsson.

  Og det var en følelsesladet begravelse for flere enn Stefan Larsson.

  – Det er ingen vanlig begravelse og den er følelsesladet. Man må vise respekt for de som har jobbet og kjempet for våre rettigheter, sier Anna-Sara Rannerud fra Malå sameforening.

  Bilde av fire menn i kofte som bærer "kista" til Stor-Stina når hun ble lagt til hvile igjen i Malå.
  Foto: SVT