Hopp til innhold

Krever ny POT-granskning

– Stortinget bør undersøke om det har vært en etnisk overvåking av den samiske befolkningen.

Lund-kommisjonens rapport

I 2002 mente regjeringen at Lund-kommisjonens rapport redegjorde for at samer ikke ble overvåket på grunn av at de var samer.

Foto: Gunnar Lier / SCANPIX

Hør Ann-Mari Thomassen (NSR) her:

Ann Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen (NSR) krever et svar på om samer har blitt overvåket av POT på grunn av deres opphav.

Foto: Norske Samers Riksforbund/Pressebilder

Det mener sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Ann-Mari Thomassen.

På folkemøtet i Tana kom det frem at samer ble overvåket allerede på 50-tallet .

Thomassen mener dette er skremmende opplysninger.

– Det har vært helt ukjent til nå at samer har blitt overvåket så langt tilbake som på 50-tallet, sier Thomassen.

– Ingen ny granskning

I 2002 foreslo Arbeiderpartiets stortingsgruppe å se på om samer var politisk overvåket i sitt arbeid for å fremme samisk språk og kultur, men partiet fikk ikke flertall for dette i Stortinget.

Daværende justisminister Odd Einar Dørum (V, Bondevik-regneringen II) svarte den gang at det i verken Lund-kommisjonens (ekstern lenke) rapport, eller i boken ”Den hemmelige krigen”, fremkommer opplysninger om at samer ble overvåket ut fra deres etniske opprinnelse.

Gruppebilde Lund-kommisjonen

Her er Lund-kommisjonen sammen med Stortingets president og visepresident etter at kommisjonen hadde overlevert sin rapport. F.v. Torkel Hovland, Edvard Grimstad, Hans Petter Jahre, Kirsti Kolle Grøndahl, Regine Ramm Bjerke, Ingse Stabel, Ketil Lund, Dag Jostein Fjærvoll, Berge Furre og Jan P. Syse.

Foto: Lier, Gunnar / Scanpix

Sametingspolitiker Thomassen mener likevel at samer har vært utsatt for storstilt mistenkeliggjøring og utstrakt overvåking helt opp til vår tid.

– Overvåkingspolitiet har mest sannsynlig bedrevet etnisk overvåking, og dette er et overgrep mot det samiske folket, sier Thomassen.

Krever likevel ny POT-etterforskning

Thomassen mener at sametingspresident Egil Olli bør fremme krav overfor justisministeren om en ny POT-etterforskning.

– Sametinget bør kreve innsyn i alle relevante opplysninger om hvordan POT overvåket den samiske befolkningen, sier Thomassen.

Hun mener at det bør undersøkes om det har vært en etnisk overvåking av den samiske befolkningen.

– Det må granskes om hvordan den samiske befolkningen er blitt overvåket. Vi har rett til å vite om både enkeltpersoner, samiske institusjoner og samiske organisasjoner som har vært under overvåking, mener Thomassen.

Hun understreker at det er mange samer som ikke har bedt om innsyn i POT-arkivene, men som likevel føler utrygghet for at de kan ha vært utsatt for ulike former for overvåking.

Fikk innsyn

Samiske politikere fikk innsyn i sine mapper etter innsynsloven av 1. januar 2000, som var et resultat av Lund-kommisjonen.

Lund-kommisjonen undersøkte overvåkingsvirksomheten rettet mot ulike befolkningsgrupper i Norge. Der kommer det frem at de samiske organisasjonene ble overvåket.

– Likevel mener jeg at kommisjonen ikke gjorde en grundig nok jobb i å undersøke om samer ble overvåket på grunn av deres opphav, utover deres tilhørighet til organisasjoner, sier Thomassen.

Dette begrunner hun med at det nå kommer frem at overvåkingsvirksomheten har hatt større omfang enn det kommisjonen i sin tid avdekket.

Thomassen mener at tidligere tiders holdninger har vist seg å ha større overlevelsesevne innen overvåkingsmiljøene enn man hadde antatt.

– De trusselbilder man i disse miljøene har operert med synes i mange tilfeller å ha vært svært overdrevet. Dette gir grunn til uro i de lag av befolkningen som historisk er blitt mistenkeliggjort og utsatt for negative tiltak, sier hun.

Hør Ann-Mari Thomassen (NSR) kommentere saken her (på samisk):

Korte nyheter