Hopp til innhold

Kongekrabbekvoten blir lavere

Selv om kvoten går litt ned vil det totale uttaket av kongekrabbe fortsatt være høyt, skriver iFinnmark. Nærings- og fiskeridepartementet ønsker at kongekrabben skal bidra til arbeidsplasser og lønnsomhet i flere kystsamfunn, uten at det blir en stor spredning av kongekrabbe utenfor det kvoteregulert området.

Korte nyheter

 • LKAB háliida bissehit Ufuohtabána olmmošjohtolaga

  Les på norsk.

  Dán dálvvi leat máŋga toga geavvan badjel ruovdemađi, ja johtolat lea guhkit áigge bisánan Davvi-Ruoŧa málbmagávpoga Girona ja Davvi-Norgga Áhkánjárgga gaskka.

  Dál evttohit ruvkefitnodagat Gironis ja Bájilis, LKAB ja Kaunis Iron, bissehit olmmošjohtolaga Ufuohtabána ja Málbmabána doaibmanávccaid geažil.

  Dan čállá Fremover áviisa.

  Girona málbmarádjosat leat dievvan dálvvi maŋŋá, ja devdet 600 toga, čállá áviisa.

  LKAB-hoavda Jan Moström dadjá SVT:i ahte sii evttohit dán vai garvet olbmuid sirdit bággoluomuide. Seammás háliidit geahpedit buvttadeami Gironis. Álggos geahpedit sullii miljovnna tonnan jahkái.

  Et malmtog har sporet av Ofotbanen.
  Foto: Kjetil Moe
 • LKAB vil pause persontrafikken på Ofotbanen

  Denne vinteren har det vært flere avsporinger og lange perioder med stopp i trafikken på togstrekningen mellom malmbyen Kiruna i Nord-Sverige og Narvik i Nord-Norge.

  Nå foreslår gruveselskapene i Kiruna og Pajala, LKAB og Kaunis Iron, å sette persontrafikken på pause grunnet kapasiteten på Ofotbanen og Malmbanan.

  Det skriver avisen Fremover.

  Malmlagrene i Kiruna er nemlig fylt opp etter vinteren og mengden tilsvarer nå 600 fulle tog, ifølge avisen.

  LKAB-sjef Jan Moström sier til SVT at de foreslår dette for å unngå permitteringer av egne ansatte. Samtidig vil de redusere produksjonen i Kiruna.

  I første omgang reduserer de produksjonen med rundt en million tonn per år.

  Et malmtog har sporet av Ofotbanen.
  Foto: Kjetil Moe
 • Oppfordrer til boikott av sametingsvalget

  Til sommeren gjennomføres det nyvalg til Sametinget på finsk side. Valget fra i høst ble underkjent, fordi valgkomiteen fjernet flere personer fra Sametingets valgmanntallet før valget i høst.

  Professor Rauna Kuokkanen ved Lappi universitet oppfordrer til boikott av sametingsvalget på finsk side, som må gjennomføres på nytt til sommeren.

  – Ikke stem ved valget eller still opp som kandidat ved valget. Det er en måte å vise styrende organer med den finske stat i spissen, at vi ikke godtar at den finske stat og rettsapparatet blander seg inn i saker som angår oss samer, skriver Kuokkanen i en kronikk publisert i avisa Ávvir.

  Sametingspolitikere på finsk side er ikke enig i at boikott av valget er rett vei å gå.

  – Meget god og treffende analyse av Rauna Kuokkanen i denne saken, men jeg ønsker at folk stiller opp og stemmer ved valget. Det er vår måte å vise at vi bryr oss om samiske saker, sier sametingsordfører Piritta Näkkäläjärvi ved Sametinget på finsk side.

  Näkkäläjärvi får støtte fra flere andre sametingsrepresentanter som ikke ønsker noen boikott av sommerens nyvalg.

  – Vi må heller støtte opp om valget, for Sametinget er eneste måte å nå ut med våre samiske saker og utfordringer, sier sametingsrepresentant Asko Länsman.