Kautokeino sier ja til Arctic Gold

Formannskapet i Kautokeino sier ja til 20 millioner kroner fra Arctic Gold.

Kautokeino formannskap

Kautokeino formannskap har i dag behandlet to saker som angår Arctic Gold.

Foto: Robin Mortensen / NRK

Et stort flertall av formannskapet i Kautokeino kommune går inn for å støtte Arctic Golds avtale hvor de tilbyr 20 millioner kroner til kommunen, dersom det blir gruvedrift i Biedjovággi.

– Det er viktig å sikre en økonomisk avtale når den nye regjeringen signaliserer at de ønsker å utvide gruvedrift i nord, sier ordfører Klemet Erland Hætta.

Formannskapet i Kautokeino behandlet to saker som angår Arctic Gold og planene om å starte en ny gruvedrift i Biedjovággi.

Den andre saken var at flertallet - tre av formannskapsmedlemmene - går inn for at det blir laget et planprogram hvor man også lager en konsekvensutredning om hvordan en gruvedrift vil påvirke kommunen.

– Reindriftas representanter gikk imot planprogrammet og neste uke skal saken behandles i kommunestyret, hvor det er ventet at flertallet går imot alle planer om gruvedrift i kommunen, sier Hætta.