Hopp til innhold

Lars Levi Læstadius

Denne mannen fikk samene til å snu seg bort fra brennevin og tyveri. Han satte i gang en rørelse og omvendelse som var unik.

Lars Levi Læstadius

Presten Lars Levi Læstadius (1800-1861) spilte en sentral rolle i årene fra 1845 og til det store oppgjøret i 1852.

Han holdt selv aldri møter eller gudstjenester i Kautokeino, men i 1847/48 sendte han seks predikanter og sin egen datter Eleonora til Kautokeino.

Mange av de som senere skulle bli med i opprøret, besøkte imidlertid sognet på finsk side hvor Læstadius var prest, en rekke ganger.

Jævelskap

Lars Jacobsen Hætta - en av de som først fikk dødsdom, men senere benådet til livsvarig straffearbeid - skriver om møtet med Læstadius i årene 1847/48.

Lars Hætta

Lars Hætta.

I boka "De rettferdiges strid" av Nellejet Zorgdrager heter det:

"Læstadius forklarte for folket at brennevinsdrikking og drukkenskap var synder mot Gud, og viste dem hvor mye ondt, nød og elendighet disse synder bringer verden. Til slutt ville de ødelegge både legeme og sjel og gjøre mennesket lik en "selvmorder". Synderne og alle som var tilhengere av den døde tro fikk høre at deres syndige liv og stygge gjerninger var et bevis på og vitne om at de var råtne trær og giftig gress, som ikke bar annet enn råtne og giftige frukter."

Et slikt budskap til folket som etter hvert så og følte hvordan kjøpmann Ruths og andre handelsmenns brennevin, raserte alt, gikk rett inn.

Verdensformat

I boka "Sameopprøret" karakteriserer Reidar Hirsti presten som "avholdspredikant av verdensformat".

Dessuten var han selv same og snakket både samisk og finsk. Han kjente samenes tradisjoner og forestillinger. Nellejet Zorgdrager skriver:

"Læstadius hentet imidlertid også inspirasjon fra forestillinger som var levende i menigheten hans. Dermed skapte han en egenartet blanding av bibelske tradisjoner og gamle samiske forestillinger."

Han sammenlignet også menneskene med en reinflokk.

"Satans piss"

I mange av de saftige talene han holdt, kalte han brennevinet for "satans piss".

"Det som fikk Læstadius til å koke over av hellig harme, var kirkens totale likegyldighet i avholdssaken. Prestene satt passive i sine fornemme stuer og lot de hjelpeløse forkomme uten å løfte en finger. De lot til og med brennevinet flomme ut i kirkelige omgivelser.", skriver Hirsti.

Hisset opp andre prester

Lars Levi Læstadius spilt av Michael Nyqvist

Michael Nyqvist har rollen som Lars Levi Læstadius.

Foto: Erik Aavatsmark/Rubicon

At flere og flere samer i nord heller hørte på Læstadius enn andre prester, ble tatt ille opp. Prestene skrev lange brev til biskopen. De forsøkte også å samene til å snu ryggen til presten i Karesuando.

Reidar Hirsti skriver:

"Det som hisset opp en del av de høykirkelige, var at Læstadius legaliserte en del "hedenske" innslag i menighetslivet. Han visste mye om samisk tradisjon og historie. Og han ville gjerne tilpasse sin kristne lære og forkynnelse mest mulig etter det samiske terrenget - for å gjøre budskapet mer "hjemlig blant samene. Han godtok blant annet ekstasen som et naturlig fenomén også innenfor kirkeveggene. Den hadde seige røtter i samisk tradisjon og gudstro - og rørte ved urgamle strenger i sjeledypet."

Lars Levi Læstadius spilles av Michael Nyqvist.

MER OM LARS LEVI LÆSTADIUS

Korte nyheter

 • Čájehit olbmuide Romssa Sámi Viesu

  Muhtin vahku dassái almmuhuvvui, ahte Romssa Sámi Viessu viimmat lea gávdnan alcceseaset lanjaid. Dál galggašedje dát lanjat devdot doaimmaiguin.

  Dan oktavuođas bovdejit olbmuid finadit geahččamin 29.02. d. 17 - 18 dahje 01.03. d. 11 - 13. Sápmelaččat Romssa guovllus sáhttet finadit juhkamin gáfe, oaidnit lanjaid ja muitalit makkár sávaldagat sis lea Romssa Sámi Vissui.

  Stivrras ja Romssa Sámi Viesu bargiin leat olu jurdagat das mo dát galggašii leat.

  Seammás lea dehálaš, ahte dát šattašii viessun guovllu sámi álbmogii. Dát galggašii vuhttot doaimmain ja viesu sisdoalus.

  – Danne háliidat gullat olbmuin jurdagiid, beroškeahttá man boarrás sii leat, cealká beaivválaš jođiheaddji Jill Abelsen Olsen preassadieđáhusas.

  Les på norsk

  Jill Abelsen Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Romssas ja Finnmárkkus ain oktasaš stáhtahálddašeaddji

  Vaikko Romssa ja Finnmárkku fylkkasuohkanat eaba leat šat ovttastahttojuvvon, de joatká ráđđehus dálá stáhtahálddašanstruktuvrrain Romssas ja Finnmárkkus.

  Dasto lea dán guovtti fylkkas ain oktasaš Stáhtahálddašeaddji.

  Stáhtahálddašeaddji váldosadji galgá ain leat Čáhcesullos.

  Ráđđehus evttoha nannet Romssa ja Finnmárkku Stáhtahálddašeaddji 10 miljovnna ruvnnuin. Ruđat galget veahkehit dasa ahte ámmáhat oažžu ain buoret vejolašvuođaid bagadit ja čuovvolit iežaset suohkaniid.

  Dasa lassin galgá Stáhtahálddašeaddji oktasašbálvalusat sirdit muhtun virggiid Čáhcesullui.

  Oktiibuot addá dát 10-12 ođđa stáhtalaš bargosaji Romsii ja Finnmárkui.

  – Romssa ja Finnmárkku stáhtahálddašeaddjis lea dehálaš rolla sihkkarastit siviila gearggusvuođa davvin. Danne galgá oassi nannemis mannat ođđa gearggusvuođavirggiide Finnmárkkus, dadjá digitaliseren- ja hálddašanministtar Karianne Tung.

  Maiddái Buskerud, Østfold ja Akershus, mii ovdal lei Viken fylka, galget joatkit oktasaš stáhtahálddašeddjiin.

  Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker
  Foto: Erlend Hykkerud
 • Sniktitt på Romssa Sámi Viessu

  For noen uker siden ble det annonsert at Romssa Sámi Viessu endelig har fått lokaler på plass. Nå skal lokalene fylles opp med aktiviteter.

  I den forbindelse holdes det åpent mellom klokken 17 - 18 den 29.02. og mellom 11 - 13 den 01.03. Da kan den samiske befolkningen i Tromsø og omegn få komme innom på en kopp kaffe, se lokalene og fortelle deres ønsker om hvordan Romssa Sámi Viessu skal være.

  Styret og ansatte ved Romssa Sámi Viessu har mange visjoner for hvordan det skal bli og hvordan huset skal fylles.

  Samtidig er det viktig at dette er huset til den samiske befolkningen i området. Dette skal gjenspeiles i aktiviteter og utformingen av huset.

  – Derfor ønskes det nå innspill fra alle, uansett alder, sier daglig leder Jill Abelsen Olsen i en pressemelding.

  Loga sámegillii

  Romssa Sámi Viessu
  Foto: Anita Lervoll / Privat