Kan være en gulrot

Sametingsrepresentat Miriam Paulsen mener det å tilby ekstra studiepoeng for de som tar samisk som hovedmål kan gjøre det mer attraktivt å lese samisk.

Miriam Paulsen

Sametingsrepresentat Miriam Paulsen ønsker å tilby ekstra studiepoeng til de som leser samisk.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Det var kunnskapsminister Kristin Halvorsen som tidligere har foreslått at det skal tildeles ekstra studiepoeng til de elevene som tar nynorsk som hovedmål.

Noe man kan bruke i forhold til samisk

Paulsen sier at dette er noe man kan bruke i forhold til det samiske språk, at man kan gi de elevene som velger å ta samisk som hovedmål ekstra studiepoeng.

– Jeg tror det vil være med på å motivere flere elever til å velge samisk.

Velger bort samisk

Hun forteller at det dessverre er slik at mange som velger bort samisk fordi at de føler at det går ut over andre ting både fritiden og andre fag. Hun mener helt klart at dette med ekstra studiepoeng kan virke som en motivasjonsfaktor.

– Når hun nå tar opp denne saken i forhold til de nynorske elevene, bør hun også se på det i forhold til samiske elevene, sier Paulsen.


Vil være naturlig å ta samisk med i vurderingen

Elisabet Dahle, statssekretær i Kunnskapsdepartementet

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Elisabet Dahle.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Statssekretær for kunnskapsministeren, Elisabet Dahle, forteller at i vurderingen om de skal innføre et ekstrapoeng for nynorsk vil det også være naturlig at de tar en vurdering om dette tiltaket også skal omfatte samisk.

– Nynorsk har en viktig tradisjon og er et viktig språk for det norske samfunn. Det samme gjelder selvfølgelig samisk.

Dahle forteller at de er urolig for antallet som som velger samisk og forteller at de er opptatt av å styrke opplæringen i akkurat samisk. Hun forteller at et virkemiddel knyttet til ekstrapoeng kan også være naturlig å vurdere når det gjelder samisk.

– Når vi har fått den så vil vi vurdere de ulike tiltakene og må da se på hva vi lander på.